ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-terror-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น terror, *terror*,

-terror- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด
In the dark of the night, terror comes throughในความมืดยามราตรี ความหวาดกลัวเข้าแทนที่
He called it the Terror Stone for he had never had the courage or rather the mad imprudence to crawl into the gap.เขาเรียกมันว่าหินผาอันน่าหวาดผวา เพียงเพราะเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้ หรือแม้แต่สัตว์ดุร้ายน่ากลัว ก็ยังไม่กล้าเยื้องย่างเข้าไป
And the terror was just so... crazy.ความสยดสยองมันช่าง... บ้าบอ
Gentlemen, I want this terrorist found and I want him to understand what terror really means.ท่านสุภาพบุรษ, ฉันต้องการตัวผู้ร้ายคนนี้... ...ให้เขาได้รับรู้ ว่าความน่ากลัว จริงๆเป็นอย่างไร.
"Sorry Le Chiffre's gonna win continue funding terror and killing." That kind of sorry?เสียใจนะเลอชีฟ ที่จะเอาเงินที่ชนะ.. ..ไปให้ผู้ก่อการร้าย ไปฆ่าผู้บริสุทธิ์ต่อไปงั้นเหรอ
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
Until we as a people achieve our own due-- national sovereignty-- terror will be met with terror.จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่สมควรจะได้รับ ความน่ากลัว ก็ต้องแลกด้วยความน่ากลัว
In September 19th of 2002, in two suicide terror attacks where 7 civilians were victimized...สองผู้ก่อการร้ายโจมตีในวันที่ 19 กันยายน ปี 2002 มีเหยื่อ 7 คนในอิสราเอล...
We've taken another look at the five most recent terror incidents.เราต้องย้อนไปดูความรุนแรง ที่เกิดขึ้นห้าครั้งหลัง

-terror- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 屁滚尿流 / 屁滾尿流] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless

-terror- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
愕然[がくぜん, gakuzen] (n,adj-t,adv-to) astonishment; terror

-terror- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ก่อการร้าย[v.] (køkānrāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence ; commit acts of terror FR: causer des violences ; commettre un attentat
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer

-terror- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Schreckensherrschaft {f}reign of terror

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -terror-
Back to top