ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stumpy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stumpy, *stumpy*,

-stumpy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What's stumpy up to now?เกิดอะไรกับยัยเตี้ยอีกละตอนนี้?
You can take your little stumpy white dick and get the fuck up out my joint.เฮ้ย มึงจะเอาเท่าไหร่ กูยอมจ่าย ให้กูโชว์ใส้กรอกบนเว็บมึงก็ได้
I can't have a stumpy baby. Can't you fix it?หนูไม่อยากมีลูกขาด้วน เราแก้ไขไม่ได้เหรอ
If I hadn't told my brother Stumpy not to clear out the wood chipper by hand, we'd still be calling him Edward.เขาก็อยากจะทำ ถ้าฉันไม่บอกพี่ชายม่อต้อว่า อย่าย้ายเครื่องตัดไม้ด้วยมือ

-stumpy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちんちくりん[, chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy

-stumpy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stumpy-
Back to top