ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spa-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spa, *spa*,

-spa- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's at a spa in the Berkshires.เธออยู่ที่สปาในเบิร์คเชียร์
So this is what a spa looks like.สปานี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรอ ว้าว
The bath and spa in that hotel was superb, wasn't it?ที่โรงแรมนั่น มีสปาชั้นเลิศเชียวนะ
So we're going to this private spa in Sedona for the week-แล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะไปสปา ที่ซีโดนาสักอาทิตย์หนึ่ง
Prepare the spa treatment.เตรียมspa treatment ให้หน่อยสิ
Excuse me, Sir. This is Spa room.ขอโทษคะท่าน นี่คือห้อง สปา
So i decided to treat myself to a spa weekend.ชั้นเลยตั้งใจว่าจะมาสปา
And it is comforting me at an elite spa level.และมันทำให้สบายเหมือนอยู่สปา
Ah... you mean the Yangpyeong Spa Resort?อ่า คุณหมายถึง Yangpyeong สปา รีสอร์ท
All the women are unwilling to go to the spa with me. They are worried of being compared.ไม่มีผู้หญิงคนไหนยอมไปสปาอาบน้ำแร่กับชั้นเลยน่ะ พวกเค้ากลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบน่ะ
Then make an appointment to visit our deluxe spa on the Coral level.เพียงแค่แวะเข้ามาที่ดีลักซ์สปาของเรา ที่บริเวณคอรอล ด้วยมาสสาจเต็มรูปแบบ
I'll be at the spa at Canyon Ranch in Lenox.ฉันจะไปสปาที่ทุ่งแคนยอนในเลน๊อกซ์

-spa- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィットネスクラブ[, fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa
温泉郷[おんせんきょう, onsenkyou] (n) hot-spring village; spa

-spa- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
ฟิชสปา[n. exp.] (fich sapā =) EN: fish spa FR:
มัจฉาบำบัด [n. exp.] (matchā bamb) EN: fish spa FR:
มัตสยาบำบัด [n. exp.] (matsayā bam) EN: fish spa FR:
สปา[n.] (sapā) EN: spa FR: spa [m]

-spa- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spa-
Back to top