ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sideways-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sideways, *sideways*,

-sideways- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll go to hell body and soul before I look sideways at you again.ฉันยอมไปนรกทั้งร่างและใจ ดีกว่าจะมองหน้าหล่อน อีกครั้ง
Fucking crackhead Mazursky took a sideways shit on the living room carpet.ไอ้บ้ามาเซอร์กี้มานั่งขี้\ ใส่พรมในห้องนั่งเล่น
So these guys had to hang all day long sideways 10 feet in the air.แล้ว พวกเขาก็ต้องห้อยอยู่อย่างนั้นทั้งวัน ท่าตะแคง สูง 10 ฟุตจากพื้น
Things went sideways when McKeavy died.เรื่องมันกลับตาลปัตร ตั้งเเต่เเม็คเควี่ตาย
Smiling... Sideways vagina.รอยยิ้ม เครื่องหมายยิ้ม จิ๊มิ๊
Well, we were knocked sideways at first, but since we met Grace, it's been a blessing.เราก็ไม่แน่ใจหรอกทีแรก แต่พอดราได้เจอเกรซแล้ว มันเยี่ยมที่สุด
I just need something for the blob and the sideways lines, sometimes up and down...ฉันแค่ขอสิ่งแก้จุดเหลือง กับเส้นวิ่งขวาง กับขึ้นลง และฉันก็จะไปล่ะ
Hey, don't look at me sideways from that -- that Chinese chicken geezer salad there, okay?เฮ้ อย่ามองฉันด้วยหางตาแบบนั้น จากไอ้เจ้า- -สลัดไก่แก่สูตรจีนจานนั้น ตกลงมั้ย?
Then you watched it all go sideways when Jane and Ben fell in love, decided to leave town.จากนั้นคุณก็เห็นว่ามันผิดแผนไปหมด เมื่อเจนกับเบนรักกัน และตัดสินใจหนีไปนอกเมืองด้วยกัน
Okay, don't sweat it. Look, things have kind of gone sideways here.โอเค ไม่ต้องกังวลไป สถารการณ์ที่นี่มันชักไม่ค่อยดีแล้ว
I can recite the constitution forwards, backwards, and sideways 'cause I read it once when I was seven.ฉันท่องรัฐธรรมนูญ ทั้งแบบเดินหน้า แบบย้อนหลัง แบบออกข้าง ได้ทั้งนั้น เพราะฉันเคยอ่านครั้งนึง ตอนอายุ 7 ขวบ
He's getting a bit sideways on the way out, but he's through!ค่อนข้างไถลออกไปนอกทาง นิดหน่อย แต่เขาแก้ได้

-sideways- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions

-sideways- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横倒し[よこだおし, yokodaoshi] (n) falling over; toppling sideways
横向く[よこむく, yokomuku] (v5k) to turn sideways
横投げ[よこなげ, yokonage] (n) throwing sideways

-sideways- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชม้อย[v.] (chamøi) EN: coy ; glance sideways ; cast sidelong glances FR: faire les yeux doux
ข้างทาง[n.] (khāng thāng) EN: sideways ; sidelong ; edgeways FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
ค้อนควัก[n.] (khønkhwak) EN: glance sideways FR:
ค้อนขวับ[n. exp.] (khøn khwap) EN: glance sideways FR:
เหลือบตา[v. exp.] (leūap tā) EN: glance (at) ; look sideways (at) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sideways-
Back to top