ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-secretive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secretive, *secretive*,

-secretive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Manderley, secretive and silent.เเมนเดอเลย์-- ลึกลับเเละเงียบงัน
You don't have to be so secretive - You tell usนายไม่ต้องทำมาเป็นมีความลับกับเราหรอกน่า บอกพวกเรามาเถอะ
But if I were to say it oppositely, some kind of secretive feeling?แต่ถ้าให้พูดตรงข้าม มันคงเป็นความรู้สึกปิดบังบางอย่าง?
What's so secretive about that?..ความลับไปซะทุกอย่างเชียวนะ
I mean, you don't have to be so secretive or dodgy about pad Thai noodles...ไม่เห็นจะต้องทำเป็นลับๆ ล่อๆ กับเรื่องอาหารเลย...
We sponsored this operation with the best of intentions but the secretive manner in which we've handled it I now fear is working against us.เราจะสนับสนุนงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ ด้วยความตั้งใจ , แต่ด้วยการรักษาความลับ ในสิ่งที่เราทำอยู่ ตอนนี้ฉันเกรงว่า มันจะกลับมาทำร้ายเรา
Well, Chuck also saw him making a secretive phone call.ก็ชัคก็เห็นกาเบรียลคุยโทรศัพท์ลับๆ
The smoking gun-- a secretive phone call.หลักฐานจะจะ โทรศัพท์ลับ
He's just so secretive all the time.เขาแค่มีความลับอยู่ตลอดเวลา
Although, I will point out, Leonard, that I am a trained psychiatrist and you are exhibiting the same secretive behavioral tics that accompanied your learning to masturbate.ถึงแม้แม่จะชี้ให้เห็น ลีโอนาร์ด แม่เป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลูกแสดงพฤติกรรมลับๆล่อๆเหมือนเดิม
Because he's been acting really secretive lately.เพราะว่าเขาทำตัวลึกลับน่าสงสัยน่ะสิ
My lord...the Druids are secretive by nature.ฝ่าบาท ดรูอิดเป็นพวกที่ชอบเก็บตัว

-secretive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae)

-secretive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อนเงื่อน[v. exp.] (sǿn ngeūoen) EN: be secretive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -secretive-
Back to top