ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ruthless-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruthless, *ruthless*,

-ruthless- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร?
Lucian, the most feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan had finally been killed.ลูเซียน ผู้นำที่แข็งแกร่งและน่ากลัวของพวกไลแคน ถูกสังหารลงในที่สุด
Please tell me I'm not a ruthless bitch.บอกฉันหน่อยว่า ฉันไม่ได้โหดเกินใช่มั้ย
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง
What ruthless madmen could have done this to us?ไอ้บ้าหน้าไหน มาทำแบบนี้กับพวกเรา
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ
Be ruthless and bring me back a story with teeth.เถื่อนเข้าไว้พ่อหนุ่ม แล้วเอาเรื่องสุดเจ๋งกลับมาให้ได้
Your father is a ruthless murderer, rascal.พ่อของแกมันเป็นฆาตกรที่ไร้ความปรานี,คนชั่ว.
/But one king had a ruthless ambition /to make himself emperor by the sword.ฮ่องเต้พระองค์หนึ่งโหดเหี้ยมทะเยอทะยาน ตั้งตนเป็นจักรพรรดิโดยใช้กำลังห้ำหั่น
A ruthless killer with an army of thugsเป็นนักฆ่าที่ไร้ความปราณี มีหมู่อันธพาล
Yeah, but you're ruthless when it comes to people you love.ใช่ แต่เธอก็ป่าเถื่อน ถ้าเกี่ยวกับคนที่ตัวเองรัก

-ruthless- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless

-ruthless- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal

-ruthless- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Raubbau {m}predatory exploitation; ruthless exploitation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ruthless-
Back to top