ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rerun-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rerun, *rerun*,

-rerun- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You your own man. We want rerun out.คุณผู้ชายของคุณเอง เราต้องการวิ่งออก
The other day, caught a rerun of that show Becker.วันก่อน ได้ดูรีรันซีรี่ส์เรื่องเบ็คเกอร์
We got beat by all the network shows, including a rerun of Who's the Boss?พวกเราถูกด่าจากทุกรายการ รวมทั้งถามว่าใครเป็น'หัวหน้า'
You're bossy, insulting, and the fact that twice you called me Rerun makes me think you're a little racist.คุณชอบบงการ ดูถูกคน คุณเรียกผมว่าหมึก ทำให้คิดว่าคุณเหยียดผิว
All I did was get her to watch a basketball game instead of watching another rerun of Nova.สิ่งที่ผมทำก็แค่พาเธอไปดูการแข่งบาสเก็ตบอล แทนที่การนั่งดูสารคดีวนไปมา

-rerun- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: COMDICT Dictionary
再実行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rerun-
Back to top