ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-player-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น player, *player*,

-player- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're looking for an ex-baseball player named Archibald Graham.เรากำลังตามหาอดีตนักเบสบอล ชื่ออาร์ชิบอลด์ เกรแฮม
The chance to be an active player in the defence of their country.โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา
It's like... when a ball player gets traded... and he goes out into the ballpark.มันเหมือน นักเบสบอลที่ย้ายสโมสร และเขาต้องการอำลาสนาม
So, they let you tote that record player down there, huh?ดังนั้นพวกเขาช่วยให้คุณสิริเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปที่นั่นเหรอ?
And the first player to reach the end wins." You wanna play?ใครเดินถึงเส้นชัยก่อนชนะ เธออยากเล่นมั้ย?
The first player to reach the end wins.""ผู้ใดถึงเส้นชัยก่อน ผู้นั้นชนะ"
The exciting consequences of the game will vanish... only when a player has reached Jumanji and called out its name.""สิ่งระทึกจากเกมจะหายไป เมื่อผู้เล่นไปถึงจูแมนจี้... และเอ่ยชื่อมันออกมา"
That´s the player right there. My name´s Nick. Nick Beam.ผมชื่อนิคบีม ยินดี ที่รู้จัก
I can't work out who this amazing piano player isเดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร
I've never counted them I'm just a piano player Better start counting, buddy.ฉันไม่เคยนับหรอก ฉันแค่มือเปียโน
Of course, without another player you're only a tourist.แน่นอนไร้ผู้เล่นคนอื่น คุณเป็นเพียงนักท่องเที่ยว
"Thou, the player of the game, art God." Very spiritual."ฝ่าพระบาทผู้เล่นเกมอาร์ทก็อด" มีชีวิตชีวามาก

-player- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, 局中人] participant; protagonist; a player (in this affair)
吹竽手[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ, 吹竽手] player of the yu 竽 (free reed mouth organ)
播放机[bō fàng jī, ㄅㄛ ㄈㄤˋ ㄐㄧ, 播放机 / 播放機] player (e.g. CD player)
琴师[qín shī, ㄑㄧㄣˊ ㄕ, 琴师 / 琴師] player of a stringed instrument
琴手[qín shǒu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, 琴手] player of a stringed instrument

-player- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[, o-deiokasettopure-ya] (n) {comp} tape player; audio cassette player
オートプレーヤー[, o-topure-ya-] (n) auto player
オールラウンドプレーヤー[, o-ruraundopure-ya-] (n) all-round player
サッカー選手[サッカーせんしゅ, sakka-senshu] (n) soccer player
シングルプレーヤー[, shingurupure-ya-] (n) single player
スクラッチプレーヤー[, sukuracchipure-ya-] (n) scratch player
スペシャルライセンスプレーヤー[, supesharuraisensupure-ya-] (n) special license player (licence)
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player
ピアノプレーヤー[, pianopure-ya-] (n) piano player
プロ選手[プロせんしゅ, puro senshu] (n) professional player (sports); pro
マリンビスト;マリンピスト[, marinbisuto ; marinpisuto] (n) marimbist; marimba player
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
一機[いっき, ikki] (n) (1) one machine; (2) an aircraft (airplane); one aircraft; (3) one player (in video games)
先手[せんて, sente] (n) (1) the first move; forestalling; initiative; (2) black player (shogi); (P)
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P)
演奏者[えんそうしゃ, ensousha] (n) performer; player
笛吹;笛吹き[ふえふき, fuefuki] (n) flute player
笛柱[ふえばしら, fuebashira] (n) upstage left pillar (on a noh stage), next to the flute player
重量選手[じゅうりょうせんしゅ, juuryousenshu] (n) heavyweight player
雀鬼[じゃんき, janki] (n) skilled mah-jongg player
電気蓄音機[でんきちくおんき, denkichikuonki] (n) electric gramophone; record player
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player

-player- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
ขาไพ่[n. exp.] (khā phai) EN: card player ; card partner FR: joueur de cartes [m]
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: stand in for a player at a card game FR:
คนเป่าแตร[n. exp.] (khon pao tr) EN: trumpeter ; trumpet player FR: trompettiste [m]
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: DVD player FR: lecteur de DVD [m]
เครื่องเล่นแผ่นเสียง[n. exp.] (khreūang le) EN: record player FR: tourne-disque [m] ; électrophone [m]
เครื่องเล่นเพลง[n. exp.] (khreūang le) EN: music player FR: lecteur de musique [m]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang le) EN: C.D. player FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นเทป[n. exp.] (khreūang le) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[n. exp.] (khreūang le) EN: video cassette player FR: magnétoscope [m]
มือหนึ่ง = มือ 1 = มือ ๑[n. exp.] (meū neung) EN: number one player ; number one competitor FR:
มือผี[n.] (meūphī) EN: card player (who neither wins nor loses money) FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักฟุตบอล[n.] (nak futbøn) EN: soccer player ; football player FR: footballeur [m] ; joueur de football [m]
นักฟุตบอลอาชีพ[n. exp.] (nak futbøn ) EN: professional football player ; professional soccer player FR: joueur de football professionnel [m] ; joueur professionnel [m] ; footballeur professionnel [m]
นักกีฬา[n.] (nakkīlā) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman ; sportsperson FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f] ; compétiteur [m]
นักกีฬาแบดมินตัน[n. exp.] (nakkīlā baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
นักเตะ[n.] (nak te) EN: footballer ; football player ; soccer player FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
นักเทนนิส[n. exp.] (nak thēnnit) EN: tennis player FR: joueur de tennis [m] ; joueuse de tennis [f]
นักเทนนิสมือหนึ่ง = นักเทนนิสมือ 1[n. exp.] (nak thēnnit) EN: number one player FR:
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengk) EN: contestant ; player ; competitor FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้เล่น[n.] (phū lēn) EN: player FR: joueur [m] ; joueuse [f] ; participant [m]
ผู้เล่น...[n. exp.] (phū lēn ...) EN: ... player FR: joueur de ... [m]
ผู้เล่นแบดมินตัน[n. exp.] (phū lēn baē) EN: badminton player FR: joueur de badminton [m]
ผู้เล่นฟุตบอล[n. exp.] (phū lēn fut) EN: football player FR: joueur de football [m] ; footballeur [m]
ผู้เล่นคลี[n. exp.] (phū lēn khl) EN: polo player FR: joueur de polo [m]
ผู้เล่นปิงปอง[n. exp.] (phū lēn pin) EN: ping pong player FR: joueur de ping-pong [m]
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phū lēn sam) EN: substitute ; surrogate ; substitution player FR: remplaçant [m]
ผู้เล่นเทนนิส[n. exp.] (phū lēn the) EN: tennis player FR: joueur de tennis [m]
ผู้ตีคลี[n. exp.] (phū tī khlī) EN: polo player FR: joueur de polo [m]
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]

-player- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartenspieler {m}card player
Schachspieler {m}chess player
Plattenspieler {m}record player
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -player-
Back to top