ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-penance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penance, *penance*,

-penance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I will fast as a penance for my part in arousing such emotions.ผมจะอดอาหารเพื่อล้างบาป ที่มีส่วนกระตุ้นพวกเขา
Did me brother have you doing penance all night again?นี่แกถูกเขา ทำพิธีชำระบาปอีกแล้วหรือ?
If I do penance for it...ถ้าลูกจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อลบล้างมัน...
That Bible-thumping bullshitter, he's doing his penance in the Sudan.ไอ้หมอเคร่งศาสนานั่นน่ะหรอ ไปทรมานตัวเองไถ่บาปที่ซูดานแล้ว
To do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins.สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน
To do penance for all your sins?เพื่อการไถ่บาปของคุณ?
But I did penance for that.แต่ ชั้นก็ได้รับโทษไปแล้วนะ
I'm what you've got to look forward to if you survive. # paying a penance # # I was longing for home #ถ้าพวกนายรอดมาได้ ก็ต้องระวังฉันล่ะ มาช่วยตรงนี้หน่อย
Choose your penance Argos, destruction or sacrifice.โทษที่พวกเจ้าระได้รับ ระหว่างทำลายล้างอาร์กอสหรือบวงสรวงด้วยเจ้าหญิง นี่คือเจตจำนงของซุส
I'm afraid your penance has come due, Timbo. It's time to account for your crimes.ะ…ะฐy ฮ™ ัะฐn't gะพ ั€lะฐy Lะฐdy ะ…ะพnmั– fะพr ะตvะตrythั–n' twั–ั•tั–n' wrะพng,
The ancient art of hara-kiri has been well established, particularly amongst my own ancestors as a penance for various embarrassing and humiliating transgressions.ได้สิ แน่นอน การคว้านท้องฮาราคีรี เป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่บรรพบุรุษของฉันเอง

-penance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
難行[なんぎょう, nangyou] (n) penance

-penance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตบะ[n.] (taba) EN: austerity practice ; austerity ; penance ; religious austerity ; mortification way FR:
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -penance-
Back to top