ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lilac-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lilac, *lilac*,

-lilac- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's your strawberry shampoo and the lilac lotion you always wore.แชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่ของคุณ และโลชั่นกลิ่นดอกอัญชันที่คุณชอบใช้ทาผิว
Have relations on a dewy meadow of lilac with Taylor Lautner before he gets fat.มีปฏิสัมพันธ์สุดซาบซ่าน กับ เทเลอร์ ลอทเนอร์ ก่อนเขาจะอ้วน
The next song... was requested by the beautiful lady with a lilac scent and wearing a yellow scarf.เพลงต่อไป เป็นคำขอจากสาวสวยในชุดสีม่วงอ่อนปกเหลือง

-lilac- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
[yuán, ㄩㄢˊ, 芫] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine
芫花[yuán huā, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚ, 芫花] lilac daphne; Daphne genkwa

-lilac- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハシドイ;はしどい[, hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata)
ライラック[, rairakku] (n) lilac
ライラック色[ライラックいろ, rairakku iro] (n) lilac
リラ[, rira] (n) (1) (See ライラック) lilac (fre
淡紫色[たんししょく, tanshishoku] (n) lilac (colour); mauve; light purple
藤紫[ふじむらさき, fujimurasaki] (n) dark lilac (color); royal blue

-lilac- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะแว้งเทศ [n. exp.] (mawaēng thē) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac FR:
ยี่เข่ง[n.] (yīkheng) EN: Crape myrtle ; Indian lilac ; Crape flower ; Lagerstroemia indica FR: Lagerstroemia indica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lilac-
Back to top