ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lilac*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lilac, -lilac-

*lilac* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lilac (adj.) ที่มีสีม่วงอ่อน
lilac (n.) พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอม
English-Thai: HOPE Dictionary
lilac(ไล'แลค) n. พืชไม้ดอกสีม่วงแดงหรือสีขาวที่มีกลิ่นหอมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ (shrub)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The last lilacs. Take them to Pierrot.เป็นดอกสุดท้าย เอาไปให้พีร์รอช
It's your strawberry shampoo and the lilac lotion you always wore.แชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่ของคุณ และโลชั่นกลิ่นดอกอัญชันที่คุณชอบใช้ทาผิว
# And planting lilacs and buttercups ## And planting lilacs and buttercups #
Have relations on a dewy meadow of lilac with Taylor Lautner before he gets fat.มีปฏิสัมพันธ์สุดซาบซ่าน กับ เทเลอร์ ลอทเนอร์ ก่อนเขาจะอ้วน
Hey, listen, I-I know you wanted to do it in a field of lilacs with Sting playing in the background and all that, but who cares where we are?ฉันรู้นายต้องการทำมันในที่ๆถูกต้อง แต่นั้นแหละ ใครสนกันว่าเราเป็นใคร
The next song... was requested by the beautiful lady with a lilac scent and wearing a yellow scarf.เพลงต่อไป เป็นคำขอจากสาวสวยในชุดสีม่วงอ่อนปกเหลือง
I just doubt suddenly everything's gonna be lilacs and daffodils.ฉัแค่คิดว่าในที่สุดทุกอย่างจะจบลงด้วยดอกไลแลคกับดอกแดฟโฟดีล,
Every odor we can sense, whether it comes from burnt toast, gasoline, or a field of lilacs, is a cloud of molecules.น้ำมันเบนซินหรือ สาขาของไลแลค, เป็นเมฆโมเลกุล
Only that exact combination can crack the safe where the memory of lilacs is stored inside my brain.ที่ความทรงจำของไลแลคจะ ถูกเก็บไว้ในสมองของฉัน
Iris, I think, or a lilac.ดอกไอริส, คิดว่าใช่นะ, หรือดอกไลแลค.
LUCE: What about a bit more color in there? I've got some lovely lilac.ฉันว่าเติมสีสันหน่อยเป็นไงคะ วันนี้มีดอกไลแล็กด้วยค่ะ
He made me look like a thug. A thug in lilac.ถ่ายรูปแม่ยังกัับมาเฟียหญิง มาเฟียชุดม่วง

*lilac* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁香[dīng xiāng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 丁香] lilac (Syringia vulgaris); clove (Eugenia aromatica)
[yuán, ㄩㄢˊ, 芫] lilac daphne (Daphne genkwa), used in Chinese herbal medicine
芫花[yuán huā, ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚ, 芫花] lilac daphne; Daphne genkwa
紫丁香[zǐ dīng xiāng, ㄗˇ ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 紫丁香] lilac

*lilac* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハシドイ;はしどい[, hashidoi ; hashidoi] (n) Japanese tree lilac (Syringa reticulata)
ライラック[, rairakku] (n) lilac
ライラック色[ライラックいろ, rairakku iro] (n) lilac
リラ[, rira] (n) (1) (See ライラック) lilac (fre
淡紫色[たんししょく, tanshishoku] (n) lilac (colour); mauve; light purple
藤紫[ふじむらさき, fujimurasaki] (n) dark lilac (color); royal blue

*lilac* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มะแว้งเทศ [n. exp.] (mawaēng thē) EN: Glycine ; Italian jasmine ; St. vincent lilac FR:
ผีเสื้อตาลพุ่มเหลือบม่วง[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Lilacine Bushbrown FR:
ยี่เข่ง[n.] (yīkheng) EN: Crape myrtle ; Indian lilac ; Crape flower ; Lagerstroemia indica FR: Lagerstroemia indica

*lilac* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flieder {m} [bot.]lilac
Gelbschnabelkleiber {m} [ornith.]Lilac Nuthatch
Veilchenkappen-Fruchttaube {f} [ornith.]Lilac-capped Fruit Dove
fliederfarben; fliederfarbig {adj}lilac

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lilac*
Back to top