ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lid-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lid, *lid*,

-lid- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
Josie, we´re gonna blow the lid off it.เราจะเปิดโปงให้หมดเปลือก
If there's no lid on, what could be inside?ถ้าไม่หนังตา(? คนแปล งง แป่วว) แล้วข้างในจะมีอะไรน้า
Now open the trunk lid slowly.พยานเล่าว่าคนร้าย มีท่าทีกระวนกระวาย สำหรับผม มันไม่เหมือนคนที่ มีประสบการณ์ในการกระทำความผิดเลย
I Promise They'll Keep A Lid On The Destruction.สัญญาเลยว่าพวกเค้าจะปิดปากเงียบสนิทเลย
And right when his wife was ready to turn state's evidence on him instead of blowing the lid off of him, she blows off her own head.พอเมียเขาพร้อมจะให้ปากคำ ในการสอบสวน... ...แทนที่จะกระฉากหน้ากากเขา เธอกลับเป่าหัวตัวเอง
So why don't you just put a lid on it?ว่างๆ ก็เอาฝามาปิดให้ด้วย
Evacuate, and we have meltdown. How am I supposed to keep a lid on that?เราจำเป็นรีบย้ายคนออกไป แ้ละเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับที่สุด
How do I keep a lid on that?คุณไม่จำเป็นต้องบอกเขาก็ได้นี่?
I'm gonna cover for for Sid in Autopsy at least till we get a lid on this.ผมจะทำงานแทนซิดเอง \ อย่างน้อยจนกว่าเราจะรู้อะไร
Remember, if we can just keep a lid on this nowจำไว้ว่า ถ้าเราเก็บข่าวไว้ตอนนี้
But instead, he lid the way he'd always lived.แต่แทนที่จะทำแบบนั้น เขาดันเลือกกลับมาที่เดิม

-lid- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end

-lid- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one)
蓋置き[ふたおき, futaoki] (n) rest for the lid of a teakettle (tea ceremony)
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor

-lid- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell FR: couvercle [m]
ฝาปิด[n. exp.] (fā pit) EN: cover ; lid FR: couvercle [m]
หม้อแขก[n. exp.] (mø khaēk) EN: pot with lid FR:
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:
พระมณฑป[n.] (phramondop) EN: [cold-water basin with a lid for royal use] FR:
เปลือกตา[n.] (pleūaktā) EN: eyelid ; lid FR: paupière [f]
โถ[n.] (thō) EN: jar with a lid ; bowl with a lid ; glass with a lid ; earthen jar ; glass jar FR: pot [m] ; jarre avec couvercle [f] ; bocal avec couvercle [m] ; bol [m]

-lid- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sargdeckel {m}coffin lid
Tiegeldeckel {m}crucible lid
Stopfbüchsenbrille {f}gland lid
Klosettdeckel {m}lavatory lid
Ritzeldeckel {m} [techn.]pinion lid
Sturzhelm {m}skid lid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lid-
Back to top