ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lair-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lair, *lair*,

-lair- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this look like where a creature's lair to you?นายว่าที่นี่ดูเหมือนถ้ำสัตว์มั้ย
We're here. The lair of the Dragon.เราอยู่ที่นี่ รังของมังกร
I brought you ba-a-a-ack to my lair to betray you... but I couldn't do it.ฉันพาเธอกลับ-บ-บ-บ ไปที่กระท่อมก็เพื่อหลอกเธอ แต่ฉันทำไม่ได้
This is the lair of General Grievous.นี่มันรังของนายพลกรีวัส
The lair of the green-eyed man!ที่อยู่ของพวกศัตรู เจ้าตาเขียว !
So this is the lair of the Dragonfly.นี่คือรัง ของ มนุษย์ แมลงปอ
You saw them in the lair tonight.คุณเห็นพวกนั้นที่รังคืนนี้
Have you ever been in a lair before?หนูเคยไปในห้องลับหรือเปล่า
That was the lair of the "lotus-eaters."นั่นคือที่ซ่อนของ "นักกินดอกบัว"
We have identified her as a lone radical, and we've tracked her to a warehouse lair where she's been plotting a rather sophisticated attack against the heads of the CIA.ก่อโดยผู้ก่อการร้ายชื่อว่านิกิต้า เราได้รู้ข้อมูลว่าเธอทำงานคนเดียว และเราก็แกะรอยเธอไปยังที่กบดาน
It's a modest lair built on a budget.มันเป็นที่ซ่อนแบบ ไม่ฟุ่มเฟือย
I'd be in my lair enjoying the money the people of Earth gave me for not using my death ray.ฉันแค่กินอันกรอบๆที่เธอไม่ชอบ เปล่า ฉันชอบ เก็บไว้กินตอนสุดท้าย

-lair- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lair-
Back to top