ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-irresolute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irresolute, *irresolute*,

-irresolute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดจ้อง[v.] (jotjøng) EN: hesitate ; be irresolute FR:
จด ๆ จ้อง ๆ = จดๆ จ้องๆ[v.] (jot-jot-jøn) EN: hesitate ; be irresolute FR:
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent

-irresolute- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unentschlossen {adj} | unentschlossener | am unentschlossenstenirresolute | more irresolute | most irresolute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -irresolute-
Back to top