ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-infirmary-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infirmary, *infirmary*,

-infirmary- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pull infirmary duty this week?คุณดึงในสัปดาห์นี้หน้าที่ของโรงพยาบาล?
What's up there in that infirmary that you need so bad?นายอยากได้อะไรในห้องพยาบาลนักวะ
Everything's under control, but you should go back to the infirmary building.ทุกอย่างควบคุมได้ แต่ว่าคุณควรกลับไปที่ตึกพยาบาล
You opened the door to the infirmary that allowed Scofield to escape, didn't you?เธอเปิดประตู ไปยังที่รักษาคนป่วย ที่ทำให้ สกอร์ฟิลด์ หนีไปได้ ใช่มั้ย?
Amanda, I told you to go to the infirmary and lie down. You never listen.อแมนด้า ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าให้ไปนอนห้องพยาบาล เธอไม่เคยฟังเลย
Like Uncle Freddy's Infirmary or what?เหมือนกับโรงพยาบาลของลุงเฟรดดี้ หรือยังไง
Uncle Freddy's Infirmary at your service.โรงพยาบาลลุงเฟรดดี้ ยินดีให้บริการครับ
I hear your man Frank's still in the infirmary with 15 unhealed fracturesก็ไหนได้ยินว่าแฟรงก์ของแกน่ะ นอนโรง'บาลอยู่ กระดูกหัก15ท่อน
Do you ever go back to that night and wonder how things would have gone if you had just left that infirmary door locked?เธอเคยคิดที่จะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์คืนนั้นมั้ย และสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเธอแค่ปล่อยให้ประตูนั้นล๊อค
I need you to locate Dr. Caine and the other members of the shuttle and escort them to the infirmary now.ผมต้องการให้คุณ ระบุตำแหน่งของดร.เคนส์ และคนอื่นๆในกระสวยยาน และพาพวกเขามาที่ห้องพยาบาลเดี่ยวนี้
You went to the infirmary 16 times, and not once did you ever try to fight back.คุณต้องเข้าสถานพยาบาล 16 ครั้ง และคุณไม่เคยตอบโต้เลยสักครั้ง
Tyson got into it with a guy in the weight yard, and he ended up in the infirmary with a broken jaw.ไทสันเจอชายคนหนึ่งตอนไปเพราะกาย เขาเจอหมอนั่นตอนไปห้องพยาบาล เพราะกรามหัก

-infirmary- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary

-infirmary- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -infirmary-
Back to top