ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*infirmary*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infirmary, -infirmary-

*infirmary* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infirmary (n.) โรงพยาบาล Syn. hospital, medical center
English-Thai: HOPE Dictionary
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
English-Thai: Nontri Dictionary
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pull infirmary duty this week?คุณดึงในสัปดาห์นี้หน้าที่ของโรงพยาบาล?
If you visit our infirmary, Nurse Sanders will take care of your every need.ถ้าคุณมีโรคประจำตัว พยาบาลแซนเดอร์ จะดูแลคุณยามที่คุณต้องการ
What's up there in that infirmary that you need so bad?นายอยากได้อะไรในห้องพยาบาลนักวะ
But what you're doing up there in the infirmary, what does it got to do with what we're doing here?แล้วนายไปทำอะไร ที่สถานพยาบาลบ่อยๆวะ มันเกี่ยวโยงกับที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่แหละ
Everything's under control, but you should go back to the infirmary building.ทุกอย่างควบคุมได้ แต่ว่าคุณควรกลับไปที่ตึกพยาบาล
If we can get to the infirmary, then we can get out of here.ไปถึงห้องพยาบาลได้ เราก็ออกไปจากนี่ได้
You opened the door to the infirmary that allowed Scofield to escape, didn't you?เธอเปิดประตู ไปยังที่รักษาคนป่วย ที่ทำให้ สกอร์ฟิลด์ หนีไปได้ ใช่มั้ย?
Amanda, I told you to go to the infirmary and lie down. You never listen.อแมนด้า ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าให้ไปนอนห้องพยาบาล เธอไม่เคยฟังเลย
Like Uncle Freddy's Infirmary or what?เหมือนกับโรงพยาบาลของลุงเฟรดดี้ หรือยังไง
Uncle Freddy's Infirmary at your service.โรงพยาบาลลุงเฟรดดี้ ยินดีให้บริการครับ
I hear your man Frank's still in the infirmary with 15 unhealed fracturesก็ไหนได้ยินว่าแฟรงก์ของแกน่ะ นอนโรง'บาลอยู่ กระดูกหัก15ท่อน
This time won't be infirmary, it'll be the morgue.ครั้งนี้กูไม่อ่อนข้อให้แน่ เตรียมฝังได้เลย

*infirmary* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary

*infirmary* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *infirmary*
Back to top