ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incompetent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incompetent, *incompetent*,

-incompetent- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ไร้ความสามารถ (n.) an incompetent person Ops. ผู้มีความสามารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ
Do you want and incompetent TU planting a lifetime?Do you want and incompetent TU planting a lifetime?
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง...
I'm talking about a black car, full of your incompetent operatives.ผมพูดถึงรถสีดำ กับไ้อ้ลูกน้องกระจอกๆของคุณ
Well, I'm not an entirely incompetent spy, you know?ก็ ผมไม่ใช่สปายที่แท้จริง. คุณก็รู้ใช่มั้ย?
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน
Another incompetent person has ruined this city.คนที่ไม่มีความสารถได้ทำลายเมืองนี้ไปแล้ว
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา
And bell was declared incompetent to have custody of the daughterและเบลก็ถูกตัดสินว่าไร้ความสามารถ ในการดูแลลูกสาว
Are you saying, "I'm incompetent so don't give me work?"เราเหลือเวลาแค่อาทิตย์เดียว "ฉันไม่พร้อมดังนั้นคุณอย่าเพิ่งทำงานเลย" เธอหมายความแบบนั้นใช่มั้ย
You're freaking out because of one ultrasound performed by an incompetent bonobo monkey.คุณสติแตกเพราะอัลตราซาวน์นั่น ที่ทำโดยคนไร้ควาสามารถ

-incompetent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual

-incompetent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable

-incompetent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incompetent-
Back to top