ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hop-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hop, *hop*,

-hop- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right now, hop to it, you blokes.ทั้งหมดตอนนี้กระโดดไปคุณ blokes มาในมาใน!
Okay, Mr. Virtuoso, hop on up. You know April Showers?เอาละ คุณเวอร์โอท์โซ่ โดดขึ้นมาเลย รู้จักเพลง เอพริ่ว ชาวเวอร์หรือเปล่า ?
You're quick, you're sharp. Hop in. Sanka.นายเร็ว นายฉลาด โดดเข้ามา ซางก้า
Come on. Hop on. Baby, please, we-มาใน กระโดดบน เด็กโปรด we-
You don't look like you're out for a walk... hop in!ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ออกมาเดินเล่นนะ... โดดขึ้นมาเลย !
It used to be you could just hop right over.เมื่อก่อนคุณแอบกระโดดขึ้นรถได้เลย
You coming with us, hop on.นายก็มาับพวกเราด้วย โดดขึ้นมา!
Welcome to L.A., baby. Hop in.ยินดีต้อนรับสู่แอลเอ สาวน้อย ขึ้นมาเลย
I've got a splitting headache and your stupid hip hop isn't helping.แล้วตอนนี้ก็ปวดหัวมากๆเลย และฮิปฮอปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
Now the jingle hop has begunNow the jingle hop has begun
Please hop on top of my sterilized examination table, if you may.กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะที่ได้ตรวจฆ่าเชื้อโรคแล้ว เถอะนะ, ถ้าคุณจะกรุณา
So hop in the sack, and get a good night's sleep because... starting tomorrow, we have many, many exciting activities planned... not the least of which is the race for the Tall Oaks Cup.ถึงเวลาพักผ่อน หลับฝันดีในคืนนี้เพราะ.. พรุ่งนี้เรามีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่จะต้องทำ อย่าเพิ่งยอมแพ้กับการแข่งขันถ้วยทอลโอ๊ค

-hop- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica
イレギュラーバウンド[, iregyura-baundo] (n,vs) irregular bound (tennis); bad bounce; bad hop
車軸草[しゃじくそう;シャジクソウ, shajikusou ; shajikusou] (n) (uk) bastard lupine (Trifolium lupinaster); lupine clover; hop clover; trefoil
飛び跳ねる;跳び跳ねる;飛びはねる[とびはねる, tobihaneru] (v1,vi) to jump up and down; to hop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
次ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop

-hop- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle) FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งก้าวกระโดด[n.] (khayengkāok) EN: triple jump ; hop step and jump FR:
กระโดด[v.] (kradōt) EN: jump ; leap ; hop ; spring ; bound ; skip FR: sauter ; bondir
โลดเต้น[v.] (lōtten) EN: jump ; leap ; spring ; hop ; dance with joy FR:

-hop- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunny Hop {n} (Fahrrad)bunny hop
vertikale Radschwingung {f}freeway hop; wheel hop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hop-
Back to top