ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fax-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fax, *fax*,

-fax- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please fax any names which are added to the list to Security Office.แฟกซ์รายชื่อที่เพิ่มทีหลังมาด้วย
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ
Look, I got this fax from Colin, from the airport.ฟังนะ ฉันได้แฟกซ์จากคอลิน ส่งมาจากสนามบิน
That Friday night before the Monday the series was to begin the fax machine spit out a letter from this very high priced lawyer in New York that Monsanto had hired.คืนวันศุกร์ก่อนวันจันทร์ที่ซีรีส์เรื่องนี้จะเริ่มออกฉาย เครื่องแฟกซ์ก็คายจดหมายออกมาฉบับหนึ่ง จากทนายความค่าตัวสูงปรี๊ดในนิวยอร์ก
Please, fax this to this number. Thank you.ช่วยแฟ็กซ์นี่ให้หน่อยนะ ขอบคุณ
This is the scanner head from the fax machine.This is the scanner head from the fax machine.
I called over there for a reference, left word with some snooty girl next thing you know, I got a fax from Miranda Priestly herself saying of all the assistants she's ever had you were by far her biggest disappointment.ผมโทรเข้าไปหาบุคคลอ้างอิง เจอเข้ากับสาวสำเนียงผู้ดี อีกพักเดียวก็ได้รับแฟกซ์ จากมิแรนด้า พรีสต์ลีย์... บอกว่าในบรรดาผู้ช่วยทั้งหมด
Then we get a fax from st.เราได้แฟกซ์จาก เซ็นต์หลุยส์
What I might could do is, um, fax it on down to the sheriff in Bon Temps.แต่ว่าผม จะแฟกซ์ไปให้นายอำเภอในบอนทอม
Did you get the fax from the Bunkie police department about Drew Marshall, the man who's probably the real killer?สวนสัตว์ปิดแล้ว พี่ได้แฟกซ์จากสน. บังกี้ รึเปล่า
Never heard of no fax from no Bunkie P.D., or Drew-whoever.เป็นข้อมูลของ ดรูว์ มาร์แชล เขาอาจเป็นฆาตกรนะ
Check your e-mail, check your fax machines.ตรวจสอบอีเมล์ของคุณ ดูเครื่องแฟ็กซ์ของคุณ

-fax- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传真机[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, 传真机 / 傳真機] fax machine
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, 传真发送 / 傳真發送] fax transmission
传真号码[chuán zhēn hào mǎ, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, 传真号码 / 傳真號碼] fax number

-fax- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.)
ファクシミリ[, fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P)
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] (n) {comp} fax transmission
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファクス[ふぁくす, fakusu] fax
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission

-fax- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number FR:
แฟกซ์ความร้อน[n. exp.] (faēk khwām ) EN: FR: fax thermique [m]
เครื่องแฟกซ์[n. exp.] (khreūang fa) EN: fax machine FR: fax [m] (anglic.)
โทรสาร[n.] (thōrasān) EN: telefax ; fax ; telefacsimile FR: fax [m] (anglic.) ; télécopieur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fax-
Back to top