ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-erratic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น erratic, *erratic*,

-erratic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now I'm beginning to hear rumors about erratic behavior.ผมเริ่มได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้าย
You know what erratic means?คุณรู้มั้ยว่า \"คุ้มดีคุ้มร้าย\" หมายถึงอะไร
I assumed it was simply erratic behavior, individual behavior.ฉันคิดว่ามันเป็นพฤติกรรม ผิดปกติเพียงพฤติกรรมของบุคคล
Sidney Hayward- erratic driver and baby doctor.ซิดนี่ เฮเวอร์ด-คนขับปริศนา และก็หมอเด็ก
Akiyoshi Kanako's erratic actions were not because she has multiple personalities.พฤติกรรมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ของ อาคิโยชิ คานาโกะ ไม่ได้เป็นเพราะว่าเธอมีหลายบุคลิก
Now, as we discussed yesterday, there will be some erratic behavior.คุณก็แค่รับช่วงจาก รัฐบาลสหรัฐ
But his continuing erratic behaviour may lead many people to ask themselves,แต่พฤติกรรมผีเข้าผีออกของเขา อาจทำให้คนทบทวนว่า
And it isn't because you're irrational, erratic and frequently stupid.แต่ผมก็จำเป็นต้องมีนายไว้ ฟังน่ะ เจนิส เดเมอตริ--
It's been very erratic lately, and I thought I'd fixed it.พักหลังๆ มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้, \ ฉันว่าซ่อมมันแล้วนะ
I think it's one very erratic killer.ไม่, ผมไม่คิดว่ามันมาเป็นกลุ่ม
Is it her grades, concentration issues, erratic behavior?คะแนนของเธอ ความสนใจเรียน หรือเรื่องความประพฤติ
Our overreliance on fossil fuels is causing erratic weather patterns like this one.ความเชื่อใจในพลังงานเชื้อเพลิงของพวกเรา คือสาเหตุของ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเยี่ยงนี้

-erratic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇行運転[だこううんてん, dakouunten] (n) erratic driving; driving in a zigzag

-erratic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระโดดไปมา[adj.] (kradōt pai ) EN: erratic FR:
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: mixed up ; chaotic ; erratic ; quirky FR:
ผีเข้าผีออก[adj.] (phīkhaophīø) EN: erratic FR: changeant ; capricieux

-erratic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fahrig; unstet; sprunghaft {adj} | fahriger | am fahrigstenerratic | more erratic | most erratic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -erratic-
Back to top