ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clinic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clinic, *clinic*,

-clinic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a children's clinic started by Emma and Homer entirely at their own expense.{\cHFFFFFF}นี่คือคลินิกสำหรับเด็กที่เริ่มโดยเอ็มม่า และโฮเมอร์ทั้งที่ค่าใช้จ่ายของตัวเอง
The clinic was hit by lightning and it burned to the ground.คลินิคนั่นถูกฟ้าผ่า ไหม้ไปหมดแล้ว
She has a clinic here in London.มิเลน่า การ์ดอช เธอมีคลีนิคที่นี่ในลอนดอน
Ran a scuba clinic in Des Moines.เขาเปิดโรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์น่ะครับ
A scuba clinic in Des Moines?โรงเรียนดำน้ำที่ เดส มอยส์
There's an emergency clinic half a mile away.มีคลินิกฉุกเฉินอยู่ห่างไปครึ่งไมล์
The clinic is closed for renovation this weekอาทิตย์นี้คลินิกปิดปรับปรุง
Callahan Institute is the leading brain-injury clinic in the Pacific Rim.สถาบันคาราฮานเป็นคลินิครักษาผู้ป่วยทางสมองชั้นนำในแปซิฟิกนี้
Mr. Ryan, your father has been to the clinic three times in the last month.คุณ ไรอัน พ่อคุณมาที่คลินิก สามครั้งเดือนที่แล้ว
The receptionist at the Manhattan clinic is married to one of Grandpa's former studentsก็เสมียนที่คลินิกน่ะสิ ปรากฏว่า.. เขาแต่งงานกับ ลูกศิษย์คุณตาเรา
I don't have a doctor. All I got is a free clinic in LA.ผมไม่มีหมอประจำ มีแต่คลินิกคนยาก
Nevirapine. The government clinic didn't have any again.เนวิราพีน ของหลวงมันหมดแล้ว

-clinic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic
接骨院[せっこついん, sekkotsuin] (n) (See 整骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic
整骨院[せいこついん, seikotsuin] (n) (See 接骨院) bonesetter's clinic; orthopedic clinic

-clinic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]
คลินิกรักฟัน[n. exp.] (khlinik rak) EN: dental clinic FR:
คลินิกโรคผิวหนัง[n. exp.] (khlinik rōk) EN: skincare clinic ; skin care clinic ; dermatology clinic FR:
ร้านหมอฟัน[n. exp.] (rān møfan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]
โรงหมอ[n.] (rōngmø) EN: clinic ; hospital FR: clinique [f]
โรงพยาบาลเฉพาะทาง[n. exp.] (rōngphayābā) EN: clinic ; university hospital FR: clinique [f]
สถานีอนามัย[n. exp.] (sathānī anā) EN: public health center ; health station ; government clinic ; sanitation station FR: dispensaire public [m] ; centre de santé [m]
ทำฟัน[n. exp.] (tham fan) EN: dental clinic FR: cabinet dentaire [m]

-clinic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenklinik {f} [med.]eye clinic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clinic-
Back to top