ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-bake-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bake, *bake*,

-bake- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The woman can't bake worth shit.ผู้หญิงที่ไม่สามารถอบมูลค่าอึ
Fact, they'd probably be happy as bugs in a bake shop, see you pack up and go home.คนเขาคงดีใจด้วยซ้ำ ถ้าคุณม้วนเสื่อไป
I'm just gonna bake his little butt for breakfast!ฉันจะเอามันมากินเป็นอาหารเช้าเลย เธอไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่มั้ย
I realized you won't have to. You could bake your cake and eat it too.แล้วฉันก็นึกออก เธอทำทั้ง 2 อย่างได้พร้อมกัน
I need a little shake en' bake in my life.ฉันอยากที่จะ มีความรู้สึกดีๆ
Oh, well it's just so easy bake for you.นั่นสินะ ดูเหมือนมันง่ายเลยนะ สำหรับนายน่ะ
I wish that I could bake a cake made out of rainbows and smiles, and we'd all eat it and be happy.ชั้นหวังว่าจะได้อบเค้ก ที่ทำจากสายรุ้งและรอยยิ้ม แล้วพวกเราจะได้กินกันอย่างมีความสุข
I am going to bake you a real pie of your choice tonight.ผมเลยจะทำพายจริงๆที่คุณเลือกรสได้เองคืนนี้
At least I'm playing my part in the bake sale.อย่างน้อยที่สุดหนูก็กำลังเล่นกับการอบขนมนี่
You make it for parties, church suppers, bake sales.คุณทำมันสำหรับงานปาร์ตี้ ทำไปที่โบสถ์
(scoffs) BUT YOU DIDN'T BAKE ANY GOODNESS.แต่คุณก็ไม่ได้ทำขนมเองนี่
Now this would be the bake oven.เอาล่ะ นี่ก็คือเตาอบ

-bake- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベークオフ[, be-kuofu] (n) bake off (when a bakery bakes its wares from dough brought in from elsewhere)
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
焼付ける;焼き付ける;焼きつける[やきつける, yakitsukeru] (v1,vt) to bake; to plate; to print; to burn or bake into; to burn into one's memory
Japanese-English: COMDICT Dictionary
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)

-bake- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ผิง[v.] (phing) EN: warm oneself ; warm ; bake FR: se réchauffer
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom) EN: bake bread ; toast bread FR: griller du pain
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill FR: rôtir ; griller ; faire griller ; faire rôtir
ย่างขนมปัง[v. exp.] (yāng khanom) EN: bake bread FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -bake-
Back to top