ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*shampoo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shampoo, -shampoo-

*shampoo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shampoo (n.) ยาสระผม See also: แชมพู Syn. cleaser
shampoo (n.) การสระผม
shampoo (vt.) สระผม See also: ทำความสะอาด, ล้างหวี
English-Thai: HOPE Dictionary
shampoo(แชมพู') vt. สระผม (โดยเฉพาะด้วยแชมพู) ,ล้างหวี,ทำความสะอาด (พรม,เก้าอี้นวมหรืออื่น ๆ) n. การสระผม,น้ำยาสระผม,แชมพู., See also: shampooer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shampoo(n) แชมพูสระผม,ยาสระผม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shampoosแชมพู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้างผม (v.) shampoo See also: wash
สระผม (v.) shampoo See also: wash Syn. ล้างผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day, I was having a shampoo down by the river.{\cHFFFFFF}วันหนึ่งผมมีแชมพู ลงแม่น้ำ
I gave her the shampoo, and one thing led to another.{\cHFFFFFF}ฉันให้เธอแชมพู และสิ่งหนึ่งที่นำไปสู่การอื่น
Darlene, we need a shampoo here.ดาร์ลีน เราต้องการแชมพูหน่อย
People that talk in metaphors ought to shampoo my crotch. - Eat up!คนที่ชอบอุปมาอุปไมย น่าจะมาล้างก้นให้ผม
Stock Evian, shampoo the rugs and extra slippers for his guests.Stock Evian, shampoo the ruas and extra slippers for his auests.
What shampoo do you use?เธอใช้ยาสระผมอะไรน่ะ?
It's her shampoo, snacks.นี่แชมพูสiะผมของเธอ แล้วนี่ก็ขนม
These are the latest shampoo and conditionerแชมพูกับครีมนวด รุ่นล่าสุด
It's your strawberry shampoo and the lilac lotion you always wore.แชมพูกลิ่นสตรอเบอร์รี่ของคุณ และโลชั่นกลิ่นดอกอัญชันที่คุณชอบใช้ทาผิว
Like, one look at a crime scene, you can tell what kind of shampoo a killer uses?เหมือนพวกที่มองดูสถานที่เกิดเหตุ/N แล้วบอกได้ว่า ฆาตกรใช้แชมพูยี่ห้ออะไรใช่ไหม?
First, she has to polish my shoes... then cook us a pot roast, whiten the bathtubs... shampoo the cat, reshingle the roof... give the carriage a lube job-ก่อนอื่น เธอต้องขัดรองเท้าชั้น ทำกับข้าวให้เรา ขัดห้องน้ำ อาบน้ำแมว ล้างหลังคา
There's Rapunzel... single-handedly keeping the kingdom's shampoo industry in the black.นี่คือ ราพันเซล ผู้เก็บเงินโรงงานแชมพูของอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว

*shampoo* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗剪吹[xǐ jiǎn chuī, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨㄟ, 洗剪吹] shampoo, haircut and blow-dry
洗发粉[xǐ fà fěn, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄈㄣˇ, 洗发粉 / 洗髮粉] shampoo powder
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 洗发水 / 洗髮水] liquid shampoo
洗发剂[xǐ fà jì, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, 洗发剂 / 洗髮劑] shampoo
洗发水儿[xǐ fà shuǐ r, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, 洗发水儿 / 洗髮水兒] shampoo
洗发皂[xǐ fà zào, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄗㄠˋ, 洗发皂 / 洗髮皂] shampoo
洗发露[xǐ fà lù, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄌㄨˋ, 洗发露 / 洗髮露] shampoo

*shampoo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルシャンプー[, oirushanpu-] (n) oil shampoo
シャンプー[, shanpu-] (n,vs) shampoo; (P)
ドライシャンプー[, doraishanpu-] (n) dry shampoo
ボディーシャンプー[, bodei-shanpu-] (n) body shampoo
朝シャン[あさシャン, asa shan] (n,vs) shampooing in the morning
洗髪[せんぱつ, senpatsu] (n,vs) washing one's hair; having a shampoo; (P)
洗髪剤[せんぱつざい, senpatsuzai] (n) shampoo
髪洗い粉[かみあらいこ, kamiaraiko] (n) powder for cleaning the hair; powder shampoo

*shampoo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แชมพู[n.] (chaēmphū) EN: shampoo FR: shampooing [m] ; shampoing [m]
ขวดแชมพู[n. exp.] (khūat chaēm) EN: FR: flacon de shampooing [m]
ขวดกดแชมพู[n. exp.] (khūat kot c) EN: shampoo dispenser FR: distributeur de shampoing [m]
น้ำยาสระผม [n. exp.] (nāmyā sa ph) EN: shampoo FR:
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse FR: shampouiner ; laver ; rincer
สระผม [v. exp.] (sa phom) EN: wash the hair ; shampoo the hair FR: laver les cheveux ; se laver les cheveux
ยาสระผม [n.] (yā sa phom) EN: shampoo FR: shampoing [m]

*shampoo* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarwaschmittel {n}; Shampoo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *shampoo*
Back to top