ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rehearsal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rehearsal, -rehearsal-

*rehearsal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rehearsal (n.) การฝึกซ้อม Syn. practice, exercise, drill
English-Thai: HOPE Dictionary
rehearsal(รีเฮอร์'เซิล) vi.,n. (การ) ซ้อม,ฝึกซ้อม,บรรยาย., See also: rehearsable adj. rehearser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rehearsal(n) การแจ้ง,การซ้อม,การระบุ,การเล่า,การท่อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซ้อม (n.) rehearsal See also: practice, training, exercise Syn. การฝึกหัด, การฝึกซ้อม
การฝึกหัด (n.) rehearsal See also: practice, training, exercise Syn. การฝึกซ้อม
ซ้อมใหญ่ (v.) dress rehearsal Ops. ซ้อมย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, I'II let you guys go. I'II see you at choir rehearsal on Thursday at seven.เชิญพวกคุณตามสบาย เจอกันตอนซ้อม ประสานเสียง วันพฤหัสทุ่มตรง
Look, I'm really late for rehearsal. Can we talk about this tomorrow?ฟังนะ ฉันจะไปซ้อมสายแล้ว ไว้คุยกันพรุ่งนี้นะคะ
They came to our rehearsal and just picked her out, and she was gone.พวกเขามาคัดตัวที่ๆเราซ้อม เธอได้ แล้วก็ไปเลยน่ะ
Ms. Fletcher, rehearsal tomorrow at 4:00.คุณเฟล็ตเชอร์ พรุ่งนี้มีซ้อมตอน 4 โมง
I'm going into rehearsal in a few minutes so my cell's gonna be off until after the showนี่ จะไปซ้อมเต้นแล้วล่ะ อีกแป๊บนึง ...ฉันจะปิดมือถือ จนการแสดงเลิกนะ
I got a rehearsal for which I am now three hours late.แค่นี้ก็ได้ มาเอาค่าบทไป
Why'd you skip rehearsal? You're the leading actress.ทำใมไม่ไปซ้อมล่ะ เธอเป็นตัวแสดงนำนะ
Excuse me. You're interrupting a rehearsal here.ขอโทษนะครับ คุณกำลังขัดจังหวะการซ้อมอยู่
How are the song and dance rehearsals going on?ไปซ้อมร้องและเต้นเมื่อไหร่ครับ
Our rehearsal pianist is evidently moving.คนเล่นเปียโนให้ฉันลาออกไปแล้วหนะ
I'm going to coordinate rehearsal to coincide with all of our schedules.เดี๋ยวฉันจะจัดตารางซ้อมให้ ลงตัวกับตารางของทุกคนเลยนะ
The rehearsal was cancelled. Miss Lilly has the flu.การฝึกซ้อมถูกยกเลิกครับ ครูลิลลี่ไม่สบาย

*rehearsal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
彩排[cǎi pái, ㄘㄞˇ ㄆㄞˊ, 彩排] dress rehearsal

*rehearsal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲネプロ[, genepuro] (n) costume rehearsal (ger
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal
下稽古[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation
下読み;下読(io)[したよみ, shitayomi] (n,vs) preparatory reading; lesson study; rehearsal (of play)
予行演習[よこうえんしゅう, yokouenshuu] (n,vs) dry run; rehearsal
場当たり;場当り[ばあたり, baatari] (n) (1) playing to the gallery; grandstanding; gag; claptrap; (adj-na,adj-no) (2) ad hoc; haphazard; (n) (3) (abbr) (See 場当たり稽古) dress rehearsal

*rehearsal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การฝึกหัด[n.] (kān feukhat) EN: training ; rehearsal ; drill FR: exercice [m]
การซักซ้อม[n. exp.] (kān saksøm) EN: rehearsal FR:
การซ้อมใหญ่[n. exp.] (kān sømyai) EN: rehearsal FR: répétition générale [f]
ซ้อมใหญ่[v.] (sømyai) EN: hold rehearsal FR: tenir une répétition générale

*rehearsal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalprobe {f}dress rehearsal
Kostümprobe {f}dress rehearsal
Leseprobe {f}reading rehearsal
Probe {f}rehearsal
Theaterprobe {f}rehearsal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rehearsal*
Back to top