ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*หลงทาง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น หลงทาง, -หลงทาง-

*หลงทาง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงทาง (v.) be misguided See also: be misled, be mistaken Syn. หลงผิด
หลงทาง (v.) get lost See also: lose one´s way
English-Thai: HOPE Dictionary
astray(แอสเทร') adv.,adj. หลงทาง,หลงผิด, ในทางที่ผิด, Syn. wandering,lost,amiss)
divagate(ดี'วะเกท) vt. ท่องเที่ยวทั่วไป,เถลไถล,หลงทาง,พูดนอกเรื่อง., See also: divagation n.
errant(เออ'เรินทฺ) adj. พเนจร,ท่องเที่ยว,เดินทาง,จารึก,หลงทาง,ออกนอกทาง,เดินผิดทาง, See also: errantry n. ดูerrant
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
stray(สเทร) vi. บ่ายเบน,หันเห,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลงทาง,พลัดพราก,พเนจร,ร่อนเร่., See also: strayer n., Syn. rove,roam,lose,deviate
waif(เวฟ) n. บุคคลที่ไร้บ้านไร้เพื่อน,เด็กจรจัด,ของเก็บตก,ของตกหาย,ของไม่มีเจ้าของ,สัตว์หลงทางหรือไม่มีเจ้าของ,สัญญาณ, Syn. urchin,gamin
wander(วอน'เดอะ) vi. vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่,เตร็ดเตร่,ไปโดยไม่มีจุดหมายแน่นอน,ทิ้งความสนใจ,สาบสูญ,หลงทาง,หันเหจากเดิม,ห่างประเด็น, See also: wanderer n., Syn. stray,roam
English-Thai: Nontri Dictionary
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
errant(vi) ท่องเที่ยว,จาริก,เดินทางผิด,หลงทาง,กระทำผิด
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
wander(vi) เถลไถล,เคลื่อนไหว,เตร็ดเตร่,หลงทาง
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get lost (phrv.) หลงทาง Syn. drop dead
go astray (phrv.) หลงทาง
lose (vt.) หลงทาง See also: หลง
lose in (phrv.) หลงทางใน See also: หายไปใน
lose oneself (phrv.) หลงทาง
straggle (vi.) หลงทาง See also: พลัดหลง Syn. stray
stray (n.) คนที่หลงทาง See also: คนที่พลัดหลง Syn. waif
stray (n.) สัตว์ที่หลงทาง See also: สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ Syn. waif
stray from (phrv.) หลงทาง See also: เดินเตร็ดเตร่ Syn. wander from, wander off
waif (n.) สัตว์เลี้ยงที่หลงทาง Syn. stray
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sometimes you have to lose yourself before you can find anythingบางครั้งนายก็ต้องหลงทางบ้างก่อนที่จะค้นพบสิ่งใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very good time. They always get lost on the way. Come in.มาตรงเวลาดี ส่วนมากเขาจะหลงทางกัน เชิญข้างในครับ
Don't let him go. He'll be lost by midnight. Go!อย่าให้ไปเดี่ยว ดีไม่ดีเขาจะหลงทาง ตามไป
Send you out for a snack and you bring home a stray. Shame.เธอบอกจะไปหาขนมกิน แต่กลับมาพร้อมกับคนหลงทาง แย่จัง
Now I'm totally lost.ตอนนี้ ฉันหลงทางจริง ๆ แล้วนะ.
He's probably out there lost and cold. Confused.เขาอาจจะอยู่ข้างนอก หลงทาง หนาว สับสน
He killed the next-door neighbor first to throw us off the scent and set up the appearance of a robbery.เขาลงมือฆ่าเพื่อนบ้านของเธอก่อน เพื่อทำให้เราหลงทาง จากนั้นก็จัดฉาก ให้เราเห็นเป็นเรื่องของการขโมย
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ
Hey, I just brought two lost souls together.เฮ้ ฉันเพิ่งพาวิญญานหลงทาง สองดวงมาอยู่ด้วยกันนะ
I guess we could just sit here and hope some idiots like us come along and give us a hand, huh?งั้นคุณจะให้เรานั่งรอที่นี่... . ...แล้วก็รอไอ้โง่ที่หลงทางเหมือนเรา ขับผ่านมาช่วย งั้นเหรอ?
And then I climbed out of this big, round hole and I got very lost, until I fell off of the castle.และก็โผล่มาอีกที่หนึ่งมันน่ากลัวมาก โผล่เข้ามาที่หลุมใหญ่มากๆเลย และข้าก็หลงทาง ข้าพยายามหาทางไปที่ปราสาท
Many years ago, there was a lost traveler and he's weeping bitter tears because he cannot find his way home.หลายปีก่อน มีคนที่หลงทาง... ..เขาร้องไห้เพราะหาทางกลับบ้านไม่ได้
I was getting a little lost coming off the 580 there.ฉันเเค่หลงทางมานิดหน่อย หลงทางมาถึง580 ไมล์
Think about it, Bolt. Since you got lost, none of your powers are working, aren't they?คิดดูให้ดีนะโบลท์ ตั้งแต่นายหลงทางมา \ พลังอะไรของนายไม่สามารถใช้ได้เลย ถูกใช่ไม๊?
An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life.หญิงสาวกำพร้า, คนต่างแดนที่หลงทาง และไอ้ขี้เมา แล้วก็พระที่ไม่เคยทำอะไร เป็นชิ้นเป็นอันมาเกินครึ่งชีวิตแล้ว
This rope. I-I-I got lost. I'm sorry.เชือกนี่ ฉันหลงทาง ขอโทษด้วย
Youknow,I'd belost without you, baby.เธอรู้ ฉันคงจะหลงทางแน่ ถ้าไม่มีเธอ ที่รัก
GOODBYE. HEY, BEAUTIFUL. YOU GET LOST?เฮ้ สุดสวย หลงทางเหรอ ?
The other day, I... turned the wrong way in the street, and discovered that Busby's... has the world's best apple fritters.มีวันหนึ่ง ผม... หลงทางอยู่กลางถนน แล้วค้นพบว่าบัสบี
Of course, you never would've found Busby's apple fritters if you hadn't gone the wrong way down a street.แน่ล่ะ คุณคงไม่ได้ค้นพบ แอปเปิ้ลที่ดีที่สุด ถ้าคุณไม่หลงทาง อยู่กลางถนน
Hey, I was wondering if I could get some directions.เฮ้ ผมหลงทาง ช่วยบอกทางให้หน่อยได้มั้ย
Last week when Walter got lost, he did exactly what you'd expect Walter to do.อาทิตย์ก่อน ตอนที่วอลเตอร์หลงทาง เขาได้ทำอะไรบางอย่าง ที่พวกคุณคงคาดไม่ถึง ว่าเขาจะทำ
He implanted a transponder chip into his neck so that if he ever got lost, I could find him.เขาฝังชิปติดตามตัว เข้าไปที่ลำคอ เผื่อในกรณีที่เขาหลงทาง ผมจะได้ตามหาตัวเขาเจอ
If you have such a great sense of direction, how did we get lost in the first place?ถ้าคุณมีสัมผัสรับรู้ทิศทาง ได้ดีเยี่ยม แล้วทำไมเราถึงหลงทาง ได้ล่ะเนี้ย?
# I didn't know how lost I was ## ไม่รู้ว่า หลงทางแค่ไหน #
♪ Every move I make feels lost with no direction ♪# ฉันรู้สึก เหมือนหลงทาง #
Mom also told me if I ever get lost, I should pretend I don't know our address or phone numbers.แม่เคยบอกหนูว่า ถ้าหนูหลงทาง ก็ให้ทำเป็นลืมที่อยู่ เบอร์โทรที่บ้าน
Greetings, Jedi, it would seem, once again, one of your order has lost his way and even better, a leading member of your Jedi Council.สวัสดี เจได ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกครั้งแล้ว ที่หนึ่งในคนของเจ้านั้นหลงทาง และที่ยิ่งไปกว่านั้น
Please, Sheldon, I'm a lost Indian boy far from home, and I want a girlfriend and I want her to be Abby, and she'll only come over if she can bring Martha.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันคือหนุ่มอินเดียผู้หลงทางนะ จากบ้านมาไกล แล้วอยากได้แฟน และฉันอยากได้แอบบี้เป็นแฟน
You know, a few years ago, I was in a bad way.คุณรู้ไหม 2-3 ปีมานี้ ผมหลงทางไปในทางที่ผิด หาทางออกไม่ได้
Walk me to class? I'm really lost. Can you help me, please?พาฉันไปชั้นเรียนหน่อยสิ ฉันหลงทางจริงๆ นะ
There are people we trust, always, when we're alone, when we're lost, when we're drunk.คนที่เราไว้ใจได้ และตอนเราอยู่คนเดียว ตอนเราหลงทาง ตอนเราเมา
Once again today, my memories cause me to lose my way then at the end of the road, I get up slowlyอีกครั้งในวันนี้ ที่ความทรงจำทำให้ฉันต้องหลงทาง และที่สุดปลายถนน ฉันลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆ
Excuse us, we're in a bit of trouble...ขอโทษ พวกเรากำลังหลงทาง เรากำลังหาโทรศัพท์สาธารณะ
How? We're lost, I'm hungry. This stump, it's putting my asshole to sleep.ทำยังไง เราหลงทาง เราไม่มีอาหาร ไม่มีเสื้อผ้า ไม่มีกัญชา ไม่มีอะไรเลย
He takes the reins of a country still reeling from the first terrorist attack to take place on its soil since 9/11... the destruction of the Washington Monument.เขากุมบังเหียนประเทศนี้ ยังคงหลงทางจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 9/11
For the first time, I feel lost in a place that's always felt like home.เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่า ตัวเองกำลังหลงทาง... อยู่ในที่ที่ฉันรู้สึก เหมือนบ้านมาตลอด
Travis posted as the prodigal son, asking if it's okay for him to make his way back home.ทราวิสโพสในชื่อ ลูกที่หลงทาง ถามว่าจะเป็นอะไรมั้ย ถ้าเขาอยากจะขอกลับบ้าน
My brother Shamus gets lost all the time, so my dad made him wear a bell around his neck so we could always find him.ชามุส พี่ของฉัน มักจะหลงทางตลอด พ่อก็เลยให้เขาใส่กระดิ่งไว้รอบคอ เราจะได้หาเค้าเจอ
And the pet thing was 'cause I found a stray and had to have her cleaned up before I could get anyone to take her.เรื่องสัตว์เลี้ยงก็คือ ฉันเจอมันหลงทาง แลัวก็ต้องทำความสะอาดให้มัน ก่อนที่จะหาคนมารับมันไป
I don't think you should be wandering around the palace.ข้าก็ไม่คิดว่าท่าน จะเดินหลงทางหรอกนะ ทำไมเจ้าคิดอย่างนั้น?

*หลงทาง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *หลงทาง*
Back to top