ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โปรดปราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โปรดปราน*, -โปรดปราน-

โปรดปราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรดปราน (v.) fond of See also: show kindness on, like, favour Syn. โปรด, ชอบ, ชื่นชอบ Ops. เกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
favoured(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favourite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
ingratiate(อินเกร'ชิเอท) vt. ทำให้ (ตัวเอง) เป็นที่โปรดปราน,ทำให้ถูกใจ,เอาใจ,ประจบ., See also: ingratiation n., Syn. captivate
suction(ซัค'เชิน) n. การดูด,การดึงดูด,แรงดูด,แรงดึงดูด,การทำให้เกิดแรงดึงดูด,การดื่มเหล้า,การเป็นที่โปรดปรานจากเบื้องบน
white-headed(ไวทฺ'เฮด'ดิด) adj. มีผมสีขาว,มีผมหงอก,เป็นที่โปรดปราน, Syn. whitehaired
English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
adored (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
fall from grace (idm.) ไม่เป็นที่โปรดปรานอีกต่อไป Syn. lapse from
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
favorite (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่นิยม, ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ, ถูกใจ Syn. adored, beloved, preferred Ops. unwanted, unpopular
pet (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นพิเศษ, ซึ่งพอใจยิ่ง Syn. beloved, dear, preferred
white-headed (adj.) ซึ่งเป็นที่โปรดปราน See also: ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A love of boots.โปรดปรานรองเท้าบูทส์ไงล่ะ
Bounty is mine, motherfucker!โปรดปรานเป็นของฉัน, motherfucker!
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด
This friend would give his friendship to Mr. Woltz, if Mr. Woltz would grant us a favor.เพื่อนคนนี้จะทำให้มิตรภาพของเขากับนาย Woltz, ถ้านาย Woltz จะให้เราโปรดปราน
And what favor would your friend grant Mr. Woltz?และสิ่งที่โปรดปรานของเพื่อนของคุณจะให้นาย Woltz?
This favor I can't give him.ความโปรดปรานนี้ฉันไม่สามารถให้เขา
He never asks a second favor when he's been refused the first.เขาไม่เคยถามความโปรดปรานที่สองเมื่อเขาถูกปฏิเสธครั้งแรก
My brother-in-law was on trial. No favoritism.พี่เขยของฉันถูกพิจารณาคดี ไม่มีความโปรดปราน
Yeah, I cherish these moments.ใช่ ฉันโปรดปรานตอนนี้มาก
We gotta remember here who's doin' who a favor.เราต้องจำไว้ที่นี่ใคร doin 'ที่โปรดปราน
If that favor means I gotta take shit, he can stick that favor straight up his ass.ถ้าโปรดปรานนั่นหมายความว่าฉันต้องใช้เวลาอึเขาสามารถติดโปรดปรานที่ตรงขึ้นตูดของเขา
But with one difference. From now on All moai will haveจนกว่าเทพเจ้าโปรดปรานเราอีก และนับแต่นี้รูปสลักทุกอันจะมี...
Such a favourite among all the officers!ยิ่งโปรดปรานการอยู่ท่ามกลางเหล่าทหาร
I'm crazy 'bout mosquitos on a piece of buttered toastฉันโปรดปรานยุงบนขนมปังเนย
You can't see it now, but I'm doing you a favor.คุณไม่สามารถมองเห็นได้ใน ขณะนี้ แต่ฉันทำคุณโปรดปราน
You begrudge us the Deer God's favor.คุณบ่นว่าเราพระเจ้ากวางเว็บไซต์นั้นโปรดปราน
Thank you for guiding me. I have a favor to ask.ขอขอบคุณที่ชี้แนะผม ฉันมีความโปรดปรานที่จะถาม
They did us the favour of polishing our boots.พวกเขาทำเราโปรดปรานของการขัดรองเท้าของเรา
Do us a tinsy favour and use Mr. Wynn's auxiliary monitor.ทำเราโปรดปราน tinsy และใช้จอแสดงผลช่วยนายวิลเลียม
Tatsi, all day long I work to please this officer, that diplomat, some tourist, to store up favors so if there is a time when we need help,ด้วยงานของผมที่ทำมานาน การเอาใจพวกข้าราชการ นักท่องเที่ยวให้เค้าโปรดปรานเรา เพราะอย่างงั้นถึีงเวลาที่ เราต้องการความช่วยเหลือ
But the food they longed for the most was the cocoa bean.แต่อาหารที่เขาโปรดปรานที่สุดก็คือเมล็ดโกโก้
Worthless, diseased, rotten corrupt.ท่านเป็นที่โปรดปรานของสมมติเทพ อย่างแท้จริง โอ เหล่าบุรุษผู้รู้แจ้งและน่าเลื่อมใส
Imagine that the roof of the storage closet collapses on your favorite floor buffer, which then starts overheating.มันร่วงใส่คุณสิ ชั้นที่โปรดปราน เริ่มร้อนขนาดนี้จากอะไร
There is one point in Charly's favor.มีจุดหนึ่งในความโปรดปราน ชาลี คือ
Go mad. It formerly was common the Lord of the Darkness, have the pleasure invading the mind of her victims.ในอดีตจอมมารโปรดปราน การบุกรุกความคิดของเหยื่อ
Personal relationships personal loyalties and personal favorites will no longer be a factor in our training program.ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความซื่อสัตย์ และ คนโปรดปราน จะไม่ใช่ปัจจัยของที่นี่อีกต่อไป
Hold It In. Think Wilhelmina's Favorite Things-คิดถึงสิ่งที่ วิลเฮลมิน่าโปรดปราน
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
I get up extra early and make him his favorite kind of dessert.ฉันจะตื่นแต่เช้าแล้วทำ ของหวานที่มันโปรดปราน
But I've had two children. Doesn't that count in my favour?แต่ฉันมีลูกสองคน ไม่นับว่าในความโปรดปรานของฉันได้อย่างไร
Demon Sunday school story.พระเจ้าทรงโปรดปรานมนุษย์มากกว่าเหล่าทวยเทพ
Well, she's no fan of the fang.ก้อ เธอไม่ได้โปรดปรานเจ้าเขี้ยวนี่
Let's just say that they have a penchant for playing loose with regulations and rules of command.เอาเป็นว่าพวกเขาโปรดปรานที่จะ ผ่อนปรน กฎข้อบังคับ
He also seems to have a penchant for chess. Hmm...เขายังโปรดปรานอย่างมาก ในการเล่นหมากรุก
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก
It seems your son has a taste for what is in favor.ดูเหมือนว่าลูกของท่านได้ลิ้มรสสิ่งที่โปรดปราน
They now favor spartacus.พวกเค้าโปรดปรานสปาตาคัสตอนนี้
To have the favor of such an ally in Rome could pave my way to a seat in the curia...จะเป็นที่โปรดปรานในหมู่พันธมิตรในกรุงโรม สามารถปูทางข้าไปยังเก้าอี้ใน curia
Kane put a million-dollar bounty on Lucas, and all the bangers are going for it.เคนใส่โปรดปราน milliondollar เมื่อลูคัส, และ bangers ทั้งหมดจะไปมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โปรดปราน
Back to top