ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่นม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่นม*, -แม่นม-

แม่นม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่นม (n.) wet nurse Syn. นม, พี่เลี้ยงเด็ก
แม่นมั่น (adv.) surely See also: absolutely, of course, for sure Syn. แน่นอน, มั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ
English-Thai: HOPE Dictionary
bonne(บอน) n. แม่นม,คนใช้หญิง
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
wet nursen. แม่นม
wet-nurse(เวท'เนอส) vt. เป็นแม่นมของ,ให้ความระมัดระวังหรือการเอาใจใส่มากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
nurse(n) นางพยาบาล,พี่เลี้ยง,แม่นม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nurse (n.) แม่นม See also: ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก
wet nurse (n.) แม่นม See also: ผู้ที่ถูกจ้างมาเพื่อให้นมกับเด็กทารก Syn. nurse
breast-feed (vt.) เป็นแม่นมเลี้ยงเด็กทารก Syn. nurse, suckle
wet-nurse (vt.) เป็นแม่นมเลี้ยงเด็กทารก Syn. breast-feed, nurse, suckle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course. Wet-nurse dropped him on his head.ได้สิ แม่นม dâ· sí mê'n m ทำเขาหล่นหัวกระแทกพื้น ţṃ qã hl'nhvá krà ţêkᵽw·n
Said, "Get it out, boy!" Said it would make me stop.แม่นม ไม่ใช่แม่นมคนแรกนะ ค.. คนนั้นเกลียดฉัน รักแต่เดวิด
It wasn't easy either.แม้นมันจะเป็นไปไม่ได้ง่าย
Good shot, buddy! You've been holding out on me.แม่นมาก คู่หู เจ้าไม่เคยบอกข้าเรื่องนี้
A fine shot, master. My lady.แม่นมากขอรับ นายท่าน ท่านหญิง
Nice work, Diaz. Encouraging.แม่นมากดิอาส โครตปลื้มเลย
She is our servant. I have an excellent midwife, an astrologer, a doctor.เธอเป็นคนรับใช้ของเรา ฉันมีทั้งแม่นม นักดาราศาสตร์ และหมอ
There's one near here they say is very good.มีอยู่คนแถวนี้ เขาว่ากันว่าแม่นมากนะ.
Make time. Nurse!งั้นก็หาเวลาซะ แม่นม
How much longer is the wet nurse to be with us, mistress?นายหญิงคะ แม่นมนั่น จะอยู่อีกนานเท่าไหร่คะ?
There's a really good fortuneteller.ผมรู้จักหมอดูที่ดูแม่นมากคนนึง
By the way suh sang gong, weren't you the nanny of both Prince Hyo Ryul and Prince Hwi Sung?อ่อ suh sang gong เจ้าไม่ใช่หรือที่เป็นแม่นมของทั้งเจ้าชาย Hyo Ryul และเจ้าชาย Hwi Sung ?
I've become his amah.ฉันแทบจะกลายเป็นแม่นมของเขา
You seem pretty sure of the date. Did I ask you to sit?นายดูจะจำแม่นมากเลยนะ เรื่องวันที่เนี่ย .แล้วฉันขอให้นายนั่งรึไงวะ
Because, sweet tits, we're four kids nobody would ever miss.ก็เพราะว่า แม่นมหวานจี๊ด \เราเด็กทั้งสี่ไม่มีใครอยากจะพลาดสักนิด
JOHNNY: That wasn't one of your best shots, was it now, Daddy?ยิงได้แม่นมากเลย ป๊ะป๋า
He makes you upset and leave you with all these questions.เขาน่าจะเดาแม่นมากกว่า เขาปั่นหัวคุณแล้วตั้งคำถามพวกนั้น
Oh, that's a native woman. I think they say she's a very accurate fortune teller.อ๋อ นั่นคือหมอดูน่ะ เขาดูให้พวกเรา เธอทำนายอนาคตได้แม่นมากเลยนะ
She's really accurate.เธอทำนายได้แม่นมากเลยนะ
Wait, wait, wait!- ยังไงก็ แม่นมาก - ขอบคุณ
One may smile and smile and be a villain."แม้นมี รอยยิ้มแย้ม แพร่งพราย แต่อาจหมาย ได้ว่า ยังเป็นโจร"
A shot clean through the heart over that distance, with that kind of a weapon, that's a crack shot you're looking for.กระสุนพุ่งตรงมาที่หัวใจ แม่นมาก จากระยะไกลขนาดนั้น อาวุธเป็นแบบไหน จากรอยแตกที่นายหา
Margaret Mitchell glorified the mammy figure, who dedicates her whole life to a white family.มาร์กาเร็ต มิทเชลล์ ยกย่องภาพลักษณ์แม่นมผิวสี ที่อุทิศทั้งชีวิต ให้กับครอบครัวคนขาว
The Night's Watch protects the realm from-- ah, yes yes, against grumpkins and snarks and all the other monsters your wet nurse warned you about.ไนท์วอท์ชปกป้อง อาณาจักรจาก ใช่ ใช่ จากชนเผ่าบูดบึ้ง และสัตว์ในจินตนาการ และอสุรกายอื่นๆที่ แม่นมเล่าให้เจ้าฟัง
And then I became a governess for a Mr. Rochester...แล้วก็ไปเป็นแม่นมให้คุณร็อคเชสเตอร์
I saw you nail a bull's-eye at 25'.ผมเห็นคุณยิงแม่นมากสำหรับเป้า 25 ฟุต
Would a four-man fire team do it?หน่วยแม่นมือสี่คนพอไหม?
'Tis the lark, the herald of the morn, no nightingale.นกลาร์กเป็นแม่นมั่น ประกาศสุริโยทัย
I won't tell you. All the other dreams came true.ไม่เอาอ่ะ ฉันไม่เล่าดีกว่า เธอบอกว่าฉันฝันแม่นมากใช่ไหม \ งั้นฉันไม่เล่าดีกว่า
For days, I bounced along a hungry little kitten with no milk, no mama, and no litter box.ตะกร้าใบนั้น โดนลมหอบอยู่หลายวัน... ...แมวน้อยผู้หิวโหยในตะกร้า ไม่มีแม้นมจะกิน ไม่มีแม่ และไม่มีกล่องทิ้งขยะ
♪ But I become near when they aiming' at me ♪ ♪ Me, me, me against them ♪ ♪ Me against enemies, me against friends ♪#เขารุกเข้ามาใกล้ ตอนที่ง้างเล็งปืนมาที่ฉัน# #ฉัน และฉันที่จะต้านทานมัน# #ต่อต้านศัตรูร้าย ต้านทานแม้นมิตรสหาย#
Jennifer Jareau, your gut knows what it's talking about.เจนนิเฟอร์ จาโร ลางสังหรณ์คุณแม่นมากเลย
Vince was a... he was a piece of work, but a damn good shot.วินซ์เป็น เอ่อ... . เขามันทุเรศแต่ยิงปืนแม่นมาก
Nice shooting, Sheriff.นายอำเภอ ยิงได้แม่นมาก
Pete only has eyes for Tits McGee, A.K.A. Lisa.พีทมองแต่ แม่นมตู้ม ลิซ่า
What a dweeb. Yeah, what a dweeb. Oh, nice shot, man!คนอะไรโคตรน่าเบื่อ ขว้างได้แม่นมาก
What are you doing up? Tarot cards like to be read in the middle of the night, and I need them to cooperate.ตื่นขึ้นมาทำอะไรคะ? ไพ่ทาโร่มันจะแม่นมาก ถ้าดูตอนกลางดึกน่ะ
Or maybe he's a great shot.หรือไม่ เขาก็ยิงแม่นมาก
Elia wouldn't let the wet nurse touch them.เอเลียไม่ยอมให้แม่นมแตะต้องด้วยซ้ำ
A fine shot. Wasn't it, Reek?เล็งแม่นมาก ใช่ไหม รี้ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่นม
Back to top