ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบบ*, -แบบ-

แบ็บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ็บ (adv.) dead still See also: still, hard sicken, motionlessly Syn. เพียบ, แน่นิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
collapse๑. ฟุบ๒. แบ็บ๓. แฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baptistsแบ๊บติสท์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Welcome to the charming village of Budleigh Babberton.ขอต้อนรับสู่หมู่บ้าน บัดลีก์ห แบ็บเบอตัน ที่มีสเน่ห์
Well, baptists are, but that's beside the point.พวกแบ๊บติสต์ไง แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
Don't shoot. Any crazies back there, Babcock?มีคนบ้าที่นั่นหรือเปล่า แบ๊บค๊อก
The wizard and the hopping pot, Babbity Rabbity and the Cackling Stump.พ่อมดกับหม้อกระโดดได้ แบ๊บบิตตี้ แร๊บบิตตี้ กับตอไม้หัวเราะได้
Come on. Babbity Rabbity.ไม่เอาน่า แบ๊บบิตตี้ แร๊บบิตตี้ ไง
Let's call me a Baptist, call this the drowning of the pastลองโทรหาฉันแบ๊บติสโทรนี้จมน้ำของอดีตที่ผ่านมา
Play some ball, put the grill on, have a little beach barbecue baptism.เล่นปาบอล ปิ้งย่างอาหาร บาร์บีคิวแบ๊บติสต์ริมหาด
"Babs can't be talking about Schwimmer."แบ็บส์ คงไม่ได้พูดถึงชวิมเมอร์แน่"
You want to see your buddy alive, Jack, bring the rocks to the Babcock, room 212.แกอยากเห็นเพื่อนมีชีวิตอยู่ไหม แจ็ค เอาเพชรไปที่แบ็บค็อค ห้อง 212
And Hobab rejoice with Heraclitus.- และโฮแบ็บ มีความสุขกับเฮราไคลตัส
He's not actually registered at Babbage Bay anymore.ลูกชายคุณไม่ได้ลงทะเบียน ว่าเรียนที่แบ๊บแบจ เบย์อีกแล้ว
Yeah, my father was a Hindu... my mother's a Baptist, so, yeah...ใช่พ่อของฉันคือของชาวฮินดูที่ แม่ของฉันคือแบ๊บติสดังนั้นใช่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบบ
Back to top