ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แคระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แคระ*, -แคระ-

แคระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แคระ (v.) be dwarfed See also: be stunted, be undersized Syn. แคระแกร็น, เล็กแกร็น Ops. ใหญ่โต
แคระแกร็น (v.) be dwarfed See also: be stunted, be undersized Syn. เล็กแกร็น Ops. ใหญ่โต
English-Thai: HOPE Dictionary
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
achrondroplasiaโรคกระดูกของทารกในครรภ์ทำให้แคระ
atomy(แอท'ทัมมี) n. อะตอม, ปรมาณู, ละออง, คนแคระ, โครงกระดูก, กระดูกใต้รักแร้
bonsai(บอน'ไซ) n.,ต้นไม้แคระ,ศิลปะการปลูกต้นไม้แคระ
cretin(ครีท'เทิน,ครี'ทิน) n. คนแคระ (เนื่องจากขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด) ,โง่,จิตบกพร่อง, See also: cretinoid adj. ดูcretin cretinous adj. ดูcretin
cretinism(เครท'ทินิสซึม) n. โรคเรื้อรังที่เป็นภาวะการขาดแคลนน้ำคัดหลั่งจากต่อมไธรอยด์แต่กำเนิด ทำให้มีร่างแคระและผิดส่วน จิตบกพร่องและโง่
diminutive(ดิมิน'นิทิฟว) adj. เล็ก,จิ๋ว,กระจุ๋มกระจิ๋ม,แคระ. n. สิ่งที่เล็ก,คนที่มีรูปร่างเล็ก,คนแคระ. diminutiveness n. ดูdiminutive, Syn. small
dwarf(ดวอร์ฟ) n. คนแคระ,สัตว์หรือพืชที่เตี้ยแคระ,เทวดาเตี้ยมีอัปลักษณ์และมีอำนาจมาก (ในนิทาน) . -adj. แคระ. vt. ทำให้แคระ,ทำให้แกร็น.vi. เตี้ยเล็กลง,แกร็น., See also: dwarfishly adv. ดูdwarf dwarfishness n. ดูdwarf
dwarf tape wormพยาธิตืดแคระ
gnome(โนม) n. มนุษย์แคระที่อยู่ใต้ดิน (ในนวนิยาย) ,ปู่โสม,คำพังเพย,สุภาษิต,คติพจน์, See also: gnomic adj. gnomist n. gnomish adj.
manikin(แมน'นะคิน) n. คนร่างเล็ก,คนแคระ,เล็ก,หุ่นคนสำหรับสอนวิชากายวิภาควิทยา., Syn. manakin,mannikin,dwarf,pygmy
midget(มิด'จิท) n.,adj. คนแคระ,คนที่เล็กมาก,สัตว์หรือสิ่งที่เล็กมากกว่าขนาดปกติ., See also: midgetism n., Syn. dwarf
pygmy(พิก'มี) n. ชนผิวดำตัวเล็กในทวีปแอฟริกาแถบเส้นศูนย์สูตร, See also: pygmy n. คนแคระ คนร่างเล็กสิ่งที่มีความสำคัญเล็กน้อย adj. เกี่ยวกับคนแคระดังกล่าว,เล็กมาก,แทบไม่สำคัญ pygmoid adj. pygmyish adj. pygmyism n.
runt(รันทฺ) n. สัตว์แคระ,สัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ,ลูกสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดหรืออ่อนแอที่สุดของคอก,บุคคลร่างเล็กที่น่าดูถูก, See also: runtish adj. runtness n.
runty(รัน'ที) adj. แคระ,ร่างเล็ก, See also: runtiness n., Syn. stunted,dwarfish
scrub(สครับ) vt. ถูอย่างแรง,ขัดอย่างแรง,ขัดสิ่งสกปรกออก,ล้าง,ล้างแก๊ส,ทำให้อากาศบริสุทธิ์,ทำงานหนัก,เลื่อนหรือระงับ (การส่งขีปนาวุธ) vi. ทำความสะอาดโดยการขัดถู n. ต้นไม้เล็ก ๆ ,พุ่มไม้,สัตว์เลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์เลว,สิ่งที่เล็กกว่าปกติ,ของชั้นเลว,นักกีฬาชั้นสอง,ไม้กวาดแปรงที่ใช้จนขนสั้น adj. เล็กกว่าปกติ,แคระ,เตี้ย,คนชั้นเลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
tom thumbn. ชื่อมนุษย์แคระในนิยายเด็ก,คนแคระ,คนที่มีร่างเล็กมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
cretinism(n) รูปร่างแคระแกร็น
diminutive(adj) เล็ก,จิ๋ว,น้อย,แคระ,จุ๋มจิ๋ม
dwarf(adj) แคระ,เตี้ย,แกร็น,สั้น,ไม่สูง,ฝิดธรรมชาติ
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
midget(n) คนแคระ,สิ่งใดๆที่เล็กๆ
pigmy(n) คนแคระ,คนเตี้ย
pygmy(n) คนแคระ
scrub(adj) แคระ,แกร็น,เตี้ย,เลว,กระจอก,ไม่สำคัญ
atrophic(adj) แคระ,แกร็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dwarfแคระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bonsaiไม้แคระ, ไม้ดัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cretinismสภาพแคระโง่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nan(o)-๑. แคระ, เล็กเกิน๒. หนึ่งส่วนพันล้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cretinเตี้ยแคระ [การแพทย์]
Cretinismครีตินิสม์,โรค;ครีตินิสต์;ธัยรอยด์พร่องในเด็กเล็ก;เตี้ยแคระแกรน;ครีตินิสม;เตี้ยแคระและโง่;ครีตินิสม์;เตี้ยแคระ;แคระ [การแพทย์]
Dwarfคนแคระ [การแพทย์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pygmy (adj.) แคระ See also: แคระแกร็น, เตี้ยมาก
frutescent (adj.) แคระแกร็น
bonsai (n.) ต้นไม้แคระ
dwarf (n.) (คน,สัตว์,พืช) ที่แคระแกร็น
dwarf (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny, undersized
dwarf (vt.) ทำให้แคระเกร็น See also: ทำให้ดูเล็กลง
dwarfish (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny, undersized
gnome (n.) สัตว์หรือมนุษย์แคระในนิทาน See also: ปู่โสม Syn. dwarf, elf
manikin (n.) คนแคระ See also: คนเตี้ยเล็กผิดปกติ Syn. dwarf, pigmy
peewee (n.) คนแคระ See also: คนเตี้ย, สัตว์ที่มีรูปร่างเล็ก Syn. little, petite Ops. big, large
pigmy (adj.) คนแคระ Syn. pygmy
pygmy (n.) คนแคระ
stunt (n.) สิ่งที่แคระแกร็น See also: สิ่งที่การเจริญเติบโตหยุดชะงัก Syn. dwarf
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งแคระเเกร็น Syn. small, tiny
undersized (adj.) ซึ่งเตี้ยแคระ See also: ซึ่งเตี้ยแคระ Syn. small, tiny
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So why does he sound like a leprechaun'?ดังนั้นเขาจึงไม่เสียงทำไมเหมือน แคระ '?
The mass of the individual stars in a litter can range from the runts-- not much larger than the largest planets-- to the supergiant stars that dwarf the Sun.เกิดจากก๊าซและฝุ่น ระหว่างดวงดาวของเมฆ มวลของดาวแต่ละบุคคลในครอก สามารถช่วงจาก แคระ ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก
I smells bean, Runt. I finds him...ฉันได้กลิ่นมนุษย์ แคระ ถ้าเจอมัน...
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว
You didn't tell me the dwarf was Tommy.ไม่เห็นแกบอกฉันว่าไอ้แคระนี่คือทอมมี่
The dwarf's about to lead her back to the beginning.เจ้าคนแคระกำลังจะ พาเธอกลับไปถึงประตูแรกเลย
She's here with the monster and Sir Didymus and the dwarf who works for you.หล่อน กับเจ้าปิศสาจนั่น และ เซอร์ ดิดีมุส กับ เจ้าคนแคระที่ทำงานให้กับท่าน
Yeah, so are circus dwarves.อ่าหะ น่ารักเหมือนคนแคระละครสัตว์สินะ
Hey. What's Bianca doing here with that cheese dick?เฮ้ย บิอังก้ามาทำอะไรกะไอ้แคระนั่น
The Dwarves delved too greedily and too deep.เหล่าคนแคระขุดลงไปด้วยความละโมบ จนมันลึกมาก
Dwarf doors are invisible when closed.ประตูของคนแคระนั้นจะมองเห็นเมื่อปิดอยู่
Yes, Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten.ใช่ กิมลี เจ้าของคนแคระจะไม่สามารถหาพบถ้าความลับของพวกเราถูกลืมไป
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ
Behold the great realm and Dwarf-city of Dwarrowdelf.ดูนี่ อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ และเมืองคนแคระแห่งดวาร์รอว์เดล์ฟ
There is one Dwarf yet in Moria who still draws breath.อย่างน้อยยังเหลือคนแคระอีกหนึ่ง ที่ยังมีชีวิตอยู่ในมอเรียนี่
Nobody tosses a Dwarf.จะไม่มีใครเหวี่ยงคนแคระ
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ
The Dwarf breathes so loud, we could have shot him in the dark.เจ้าคนแคระนี่หายใจดังมาก จนเราแทบจะยิงเขาได้ในตอนกลางคืนเลย
We have not had dealings with the Dwarves since the Dark Days.พวกเราไม่ได้มีสัมพันธไมตรีกับเหล่าคนแคระตั้งแต่ยุคมืดมาแล้ว
And you know what this Dwarf says to that?แล้วรู้ไหมว่าคนแคระคนนี้ จะพูดว่าไง ข้าถุยน้ำลายรดหลุมศพพวกเจ้า
And what gift would a dwarf ask of the Elves?และคนแคระเล่า จะถามหาของขวัญใดจากเหล่าเอลฟ์
I suggest you take some rest and recover your strength, Master Dwarf.ข้าแนะนำว่าท่านควรจะพัก เพื่อเอาแรงไว้เดินทางต่อเถอะ ท่านคนแคระ
I don't know whether to look for a giant or a midget.เขาตัวใหญ่หรือเป็นคนแคระล่ะ
No, he definitely wasn't a midget.ไม่ ไม่ใช่คนแคระแน่ๆ
Oh, good. Here comes Mr. Grumpy and the Leatherettes.มาแล้ว คนแคระขี้บ่น จิ๊กโก๋เสื้อหนัง
Snow White was a tramp, fooling around with 7 dwarves.สโนว ไวท์ต้องพเนจรอยู่กับคนแคระทั้งเจ็ด
You must be some kind of beardless dwarf?เธอต้องเป็นคนแคระแน่ๆ?
I'm not a dwarf!ฉันไม่ใช่คนแคระ ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
NO ENTRY except Snow White 7 Dwarfs!ห้ามผ่าน ยกเว้น สโนไวท์และคนแคระทั้ง7
You know why none of the Dwarfs hooked up with Snow White?คุณรู้ไหมว่าทำไม ไม่เคยมีคนแคระคนไหน ได้ลงเอยกับสโนไวท์?
They were all ashamed of being dwarfs.พวกเขาทุกคนล้วนอับอาย กับการเป็นคนแคระ
This is a secret, but actually he was the youngest.นี่เป็นความลับนะ ที่จริง เจ้าชายเป็นคนสุดท้อง คนแคระคนที่แปดที่ถูกทอดทิ้ง
You look more like a seventh grader at his first dance.พี่ดูเหมือนคนแคระคนที่เจ็ด ที่จะไปเต้นรำมากกว่าน่ะ
What if we made the seven dwarves seven feet tall and-ถ้าเราทำให้คนแคระทั้งเจ็ด สูงซักเจ็ดฟุตและ...
If he'd been small or puny or sickly or misshapen he would have been discarded....หากมีร่างแคระแกร็น อ่อนแอ ขี้โรค หรือพิการอย่างใด... ...มันก็จะถูกกำจัดทิ้ง
You're dead, homes. You hear me, you fucking dwarf?แกตายแน่ ได้ยินมั้ย ไอ้แคระ
Did I do too much nitrous? A midget fraternity?ข้าใช้กรดไนตรัสมากไปหรือเปล่า สมาคมคนแคระเหรอ
And this is where every midget in America wants to be.และที่นี่ เป็นที่ที่คนแคระทุกคนในอเมริกาต้องการเข้า

แคระ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小人[こびと, kobito] Thai: คนแคระ English: dwarf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แคระ
Back to top