ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลืออด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลืออด*, -เหลืออด-

เหลืออด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลืออด (v.) be beyond endurance See also: lose control of oneself, explode, be unbearable, be intolerable Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออด (adv.) beyond endurance See also: unbearably, intolerably Syn. เหลือทน, เหลืออดเหลือทน
เหลืออดเหลือทน (adv.) beyond endurance See also: beyond all bearing Syn. เหลืออด
English-Thai: Nontri Dictionary
insufferable(adj) ทนไม่ได้,เหลืออด,กลั้นไม่ไหว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
try (vt.) ทำให้เหลืออด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The morning I've had. I just had to get away, you know?เช้านี้ผมเหลืออดเลย เลยกลับบ้านดีกว่า
"insufferable, impertinent of men. ""เหลืออดแล้วก็หยาบคายที่สุด"
I'm done with your-- your lies and your apologiesฉันเหลืออดแล้วกับ คำโกหกและก็คำขอโทษของคุณ
I'm going in the other room and eat it, check my e-mail.พ่อคะ เขาต้องมาแน่ ฉันไปกินอาหารที่ห้องอื่น เช็คอีเมล์ เพราะฉันเหลืออดกับเรื่องนี้แล้ว
The one thing that is gonna make this unbearable.สิ่งนั้นจะทำให้ผมเหลืออด
They really know how to push my buttons.พวกเธอรู้ว่าจะทำยังไงให้ฉันเหลืออดจริงๆ
I'm sorry to interrupt this little meeting of the minds, but you're not the only ones who find this new regime insufferable.ขอโทดที่ขัดจังหวะการประชุมเล็กๆนี้นะ แต่พวกนายไม่ไช่คนเดียวหรอก ที่พบนิสัยที่เหลืออดเหลือทนแบบนี้
And unbearable sadnessและความเศร้าโศกที่เหลืออด
"and managed to make it completely insufferable.เขาทำให้เราเหลืออดเต็มที
All I could do was support her and tell her she's beautiful but since by that point, I was also out of my mind, I said:แต่ตอนนี้ฉันก็เหลืออด ฉันพูด...
I'm sorry, I just can't take you seriously in that outfit.ขอโทษ ฉันเริ่มจะเหลืออด กับชุดของนายแล้ว
Just stop, because I'm this close.หยุดนะ พ่อเหลืออดแล้ว
I am so over this, and it hasn't even started yet.ฉันรู้สึกเหลืออดจริงๆ งานยังไม่เริ่มซักที
I tell you what, that's gonna wear real thin, real fast.บอกเลย มีเหลืออดแน่ ถ้ายังซ้ำบ่อย...
She's always had a preoccupation with order that would have tried the patience of a saint, never mind the nuns at Saint Fedelma's.เธอหมกมุ่นความเป็นระเบียบ ที่แม้แต่นักบุญก็อาจเหลืออด อย่าว่าแต่แม่ชีเลย
Alright, I've had enough of this shit!ก็ได้ กูเหลืออดแล้วโว้ย!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลืออด
Back to top