ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหนื่อยยาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหนื่อยยาก*, -เหนื่อยยาก-

เหนื่อยยาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
เหนื่อยยาก (v.) be troubled See also: get tired, be exhausted Syn. ยากลำบาก Ops. สบาย, สุขสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
moil(มอยลฺ) vi. ทำงานหนัก,เข็น,ทำงานเหนื่อยยาก n. งานหนัก,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล., See also: moiler n.
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
English-Thai: Nontri Dictionary
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blow-off (sl.) สิ่งที่ทำได้ง่ายหรือไม่เหนื่อยยาก
do something the hard way (idm.) ทำสำเร็จอย่างเหนื่อยยากหรือยุ่งยาก
moil (n.) งานเหนื่อยยาก See also: งานหนัก
moiler (n.) ผู้ทำงานเหนื่อยยาก
sweat (n.) ความเหนื่อยยาก See also: การทำงานหนัก, งานที่หนัก Syn. toil, drudgery, slavery
sweat for (phrv.) ได้รับ (บางสิ่ง) อย่างเหนื่อยยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In times of strife, you've lit up my life, and now you're gonna be Steve's wife.ลืมที่ผ่านพบ เหนื่อยยาก บัดนี้จงเป็นศรีภรรยาที่ดีของ สตีฟ
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ
Which is why our service is free of charge. After all, you worked hard for your money.เหตุนี้เราจึงไม่คิดค่าธรรมเนียม ไหนๆ คุณก็เหนื่อยยากกว่าจะมีเงิน
An heiress who worked hard to keep her money.ทายาทที่ต้องเหนื่อยยากรักษาเงินไว้
Twelve hours of labor.สิบสองชั่วโมงแห่งความเหนื่อยยาก
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด
You have plenty on your plates already.ว่าทุกคนเหนื่อยยากขนาดไหนอยู่แล้ว
I mean, fighting through stuff.ต้องต่อสู้ ต้องเหนื่อยยาก
* Into heavy sweating **ภายในความเหนื่อยยาก*
This is thousands of hours of hard labor.คือความเหนื่อยยากนับพันชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหนื่อยยาก
Back to top