ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องธรรมดา*, -เรื่องธรรมดา-

เรื่องธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องธรรมดา (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It happens. If you're a Succubus.เรื่องธรรมดา ถ้าเป็นซัคคิวบัส
It's so Hilton... Conrad, not Paris.เรื่องธรรมดา ที่คนอื่น ๆ ไม่มีทางรู้
Pretty cutting-edge stuff, huh?เรื่องธรรมดา ว่ามั้ย?
It's very common, but I'm recommending a course of...เรื่องธรรมดาครับ แต่ผมแนะนำให้ทาน...
Typical bullshit.เรื่องธรรมดาที่ไร้สาระ
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา
This letter made it plain how much Grandma loved her grandson Krcun.จดหมายฉบับนี้ทำให้เป็นเรื่องธรรมดา คุณยายรักหลานชาย Krcun มากแค่ไหน
Shooting people was a normal thing. It was no big deal.ยิงคนเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรต้องเสีย
You may have a fever. It's normal...นายอาจเป็นไข้ เป็นเรื่องธรรมดา...
Well, this is most irregular.นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา
It's natural!มันเป็นเรื่องธรรมดา!
It's not odd when you're new somewhere that it's difficult finding friends in the beginning.มันไม่แปลกหรอก \ เวลาที่ลูกไปในต่างถิ่น ก็ลำบากอยู่นะ \ แรกๆมันก็หาเพื่อนยากเป็นเรื่องธรรมดา
Lots of assholes around here, but that's generally it.พวกงี่เง่าอยู่แถวนี้เยอะ แต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดา
I know... It is quite normal.ผมรู้\\มันเป็นเรื่องธรรมดา
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา
Look, it's normal not to forget your first love.มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะไม่ลืมความรักครั้งแรก
But in a marriage, you're promising to care about everything - the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things,แต่ในการแต่งงาน คุณทำสัญญา ว่าจะห่วงใยทุกๆอย่าง เรื่องดี เรื่องไม่ดี เรื่องเลวร้าย เรื่องธรรมดา
It was common in the Baltic states.มันเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศแถบบอลติก
It's a man's duty to date a girl! It's a moral!มันเป็นหน้าที่ผู้ชายที่ต้องไปเดทสาว มันเป็นเรื่องธรรมดา!
Noise is normal in a place like this.เสียงดังเป็นเรื่องธรรมดาของสถานที่แบบนี้
Incidentally, so are my statistics.เป็นเรื่องธรรมดา, ที่อยู่ในสถิติของฉัน.
That's perfectly normal, Dr. Mason.มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ ดร.เมสัน
I mean, with everything he was going through.ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ
You must be very disappointed, but this is an ordinary occurance with kids these days.คุณคงต้องไม่อยากได้ยินหรอก แต่ว่ามัน เป็นเรื่องธรรมดาๆ ของเด็กสมัยนี้น่ะ
At the hospital, the doctor told us that it was natural for babies to have fits.ที่โรงพยาบาล หมอบอกเราว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาของเด็ก
[The days I spent with Shizuru were peaceful and relaxing.][ผมถือเอาวันเวลาที่สงบและผ่อนคลายที่ผมใช้ร่วมกับชิซูรุเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตผม]
This isn't the 50's,okay? Teenage girls get pregnant all the time.นี่มันไม่ใช่ยุค 50 นะ วัยรุ่นท้องป่องมันเรื่องธรรมดา
"Screwed up" has started to seem normal.เรื่องแย่ ๆ กลายเป็นเรื่องธรรมดา
Since you met that guy, screwed up has started to seem normal.ตั้งแต่คุณพบหมอนั้น เรื่องแย่ๆดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา
Of course we can.มันเป็นเรื่องธรรมดาน่ะ
Now, you see, Dan... generally, pretty much everyone wants to live.ตอนนี้ เห็นหรือยัง แดน มันเรื่องธรรมดามาก ไม่มีใครอยากตายหรอก
A little nervous, I guess. But that's normal.เครียดนิดหน่อย คิดว่านะ แต่ก็เรื่องธรรมดา
It's normal, don't worry. He's lonely, he's bored.เป็นเรื่องธรรมดา ลูกคงเบื่อที่อยู่คนเดียว
Yeah, no body ever said sleeping with someone else's wife was a safe vocation.ใช่ คนอื่นจะได้เลิกพูดกันเสียทีว่า การไปนอนกับเมียคนอื่น มันป็นเรื่องธรรมดา
That's normal under extreme stress events.เป็นเรื่องธรรมดาเวลาตกอยู่ในความเครียดสูงๆน่ะ
If taking the normal, and making it abnormalถ้าทำอะไรที่เป็นเรื่องธรรมดา ให้มันไม่ธรรมดา
It's the most natural thing in the world.มันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในโลก
It's a common story.มันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้น
Probably someone traveling on a fake passport. It happens all the time in Russia.พวกถือพาสปอร์ตปลอมน่ะ เรื่องธรรมดาในรัสเซีย
Well, that's what happens when you bottle up your feelings like that.อ๋อ มันเรื่องธรรมดา ถ้านายเก็บกด ความรู้ึสึกไว้มากๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องธรรมดา
Back to top