ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนสนิท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนสนิท*, -เพื่อนสนิท-

เพื่อนสนิท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนสนิท (n.) intimate companion See also: trusted companion, bosom friend Syn. คู่หู, เพื่อนเกลอ, เพื่อนซี้
English-Thai: HOPE Dictionary
chum(ชัม) {chummed,chumming,chums} n. เพื่อนสนิท,เพื่อนที่นอนในห้องเดียวกัน vi. อยู่ร่วมห้องเดียวกัน,สนิทสนม
compadre(คัม'พะดรี) n. เพื่อนสนิท,เพื่อนเก่า
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
crony(โคร'นี) n. เพื่อนสนิท, Syn. buddy
damon and pythiasn. (เด'มัน-) ชื่อเพื่อนสนิทและเพื่อนตายคู่หนึ่ง (ตามตำนานกรีก)
inseparable(อินเซพ'เพอระเบิล) adj. แยกไม่ได้,แบ่งแยกกันไม่ได้. n. สิ่งที่ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกัน,เพื่อนสนิท,ความคิดที่แยกออกจากกันไม่ได้, See also: inseparability n. inseparably adv. ###A. separable
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bosom buddy (sl.) เพื่อนสนิท
chum (n.) เพื่อนสนิท Syn. close friend
close friend (n.) เพื่อนสนิท
close friend (n.) เพื่อนสนิท Syn. confidant, crony
comrade (n.) เพื่อนสนิท Syn. associate, companion, intimate
crony (n.) เพื่อนสนิท Syn. buddy, comrade
familiar (n.) เพื่อนสนิท See also: คนคุ้นเคย, คนสนิทสนม Syn. comrade, friend, intimate Ops. enemy, foe
intimate (n.) เพื่อนสนิท Syn. close friend, confidant, crony
ace (n.) เพื่อนสนิทที่สุด (คำสแลง)
comradeship (n.) ความเป็นเพื่อนสนิท Syn. fellowship, friendship
son of a bitch (sl.) เพื่อนเก่า (ใช้ระหว่างเพื่อนสนิทผู้ชาย)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I feel the way to do that is to see you, face to face, without 75 of our closest friends and family staring at us.ผมรู้สึกว่าทางออกคือต้องพบหน้าคุณ โดยไม่ต้องมี แขก 75 คน เพื่อนสนิท ครอบครัว คอยจ้องเราอยู่
Lorelei Martins, a close associate of notorious serial killer Red John, was arrested.โลเรไล มาร์ติน เพื่อนสนิท ของฆาตกรต่อเนื่องเป็นที่รู้จักกันดี เรด จอห์น ได้ถูกจับกุมแล้ว
Come on, buddy. Let's get you out of here.Come on, เพื่อนสนิท ให้ของได้รับคุณออกจากที่นี่
Come on, buddy. Let's go.Come on, เพื่อนสนิท ให้เป็นไป
Good friends, best friends but friends.เพื่อนที่ดีต่อกัน เพื่อนสนิท แต่เป็นเพื่อนกันอ่ะ เข้าใจมะ
Where it's white and rocky, that is the opening to our brand-new world, buddy.ที่มันถูกต้องในลิง นั่นคือการเปิด ไปทั่วโลกแบรนด์ใหม่ของเราเป็น เพื่อนสนิท เราเป็น
Hang on, buddy. Hang on.แขวนบน, เพื่อนสนิท แขวนบน
Comrade Bozur, will you have a glass of wine.เพื่อนสนิท Bozur คุณจะมีไวน์สักแก้วไหม
My best friend is why I left.เพื่อนสนิท เป็นเหตุผลที่ฉันจากมา
It's short for Best Friend.เพื่อนสนิท เรียกอีกอย่างว่าอย่างนั้น เพื่อนสนิท
Just, things could get weird between you and me at the office, so...เพื่อนสนิท และเธอเป็นผู้หญิงสำหรับเขา
Best friend and holiday roommate, Blaine Anderson.เพื่อนสนิท และเพื่อนร่วมห้องวันหยุด เบลน แอนเดอร์สัน
Best friends don't do this, Schmidt.เพื่อนสนิท ไม่ทำแบบนี้หรอก ชมิดท์
Her best friend gets left on the altar, and all she sees now is things like this,they don't work.เพื่อนสนิทก็ถูกทิ้งกลางงาน และยังที่เธอต้องเจอแบบนี้อีก มันไม่สมควรเลย
Him and my brother went way back, didn't they?เพื่อนสนิทกับน้องชายผมด้วย
Your best friend lexi?เพื่อนสนิทของคุณเล็กซี่?
Julian's close friend Lee Smolin is also one of his biggest critics.เพื่อนสนิทของจูเลียน ลี สมอลิน ยังเป็นหนึ่งในนักวิจารณ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดของเขา
My best friend was supposed to marrythe girl of his dreams, but something terrible has happened.เพื่อนสนิทของฉัน กำลังจะแต่งงาน กับสาวในฝัน แต่บางสิ่งที่เลวร้ายได้เกิดขึ้น
My best friend was supposed to marry the girl of his dreams,เพื่อนสนิทของฉัน กำลังจะได้แต่งงานกับสาวในฝัน
My best friend was supposed to marrythe girl of his dreams, but something terrible has happened.เพื่อนสนิทของฉันกำลังจะได้แต่งงาน กับสาวในฝัน แต่ได้มีเรื่องเลวร้าวเกิดขึ้น
My best friend is a witch,เพื่อนสนิทของฉันคนหนึ่ง เป็นแม่มด
My best friend was supposed to marry the girl of his dreams, but something terrible has happened.เพื่อนสนิทของฉันจะจัดงานแต่ง กับสาวในฝัน แต่ได้มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้น
My best friend was supposed to marrythe girl of his dreams, but something terrible has happened.เพื่อนสนิทของฉันจะจัดงานแต่ง กับสาวในฝัน แต่ได้มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้น
My best friend since I was 12. Off in the Navy.เพื่อนสนิทของฉันตั้งแต่สมัยสิบสองปี ไปเป็นนายเรือน่ะ
A buddy of mine at the Inquisitor ran it for me since leather and lace really isn't Planet fare.เพื่อนสนิทของฉันที่สอบสวน ดำเนินเรื่องให้ฉัน ซึ๋งเครื่องหนังและเครื่องประดับก็ไม่ใช่ค่าทำเนียมของโลกนี้
My buddy at the FDA gave us his files on PV.เพื่อนสนิทของฉันที่องค์การอาหารและยาให้ข้อมูลของเขาเกี่ยวกับพีแอนด์วี
MY CLOSEST FRIENDS IN THE WORLD WILL BE THERE TONIGHT.เพื่อนสนิทของฉันทุกคนในโลก\ จะไปที่งานคื้นนี้
I suppose a best friend telling me he never wants to talk to me again, my mom telling me that I have a disease and maybe I can be cured...เพื่อนสนิทของฉันบอกว่า เขาจะไม่พูดกับฉันอีกแม้แต่คำเดียว แม่ของฉัน...
So my best frienddoesn't believe me, and neither doesthe guy I like.เพื่อนสนิทของชั้นไม่เชื่อใจชั้น และผู้ชายที่ชั้นชอบก็ยังไม่เชื่อชั้นอีกด้วย
That good friend of yours...เพื่อนสนิทของนายน่ะ นายหยู..
By best friend, I mean we occasionally grunt and stare awkwardly at each other.เพื่อนสนิทของผมที่หมายถึงคือ เรามักจะครางงึมงัมและมองหน้ากันอย่างมึนๆ
One of my best friends is Muggle-born. Best in our year.เพื่อนสนิทของผมเธอก็เป็นมักเกิ้ล เก่งที่สุดในรุ่นของเรา
My dad's best friend-- Harold Wren.เพื่อนสนิทของพ่อผมเอง-- แฮโรลด์
Dad's best friend goes to work.เพื่อนสนิทของพ่อเริ่มทำงานแล้ว
His best friend and former girlfriend had grown close.เพื่อนสนิทของเขา กับแฟนเก่า ได้ใกล้ชิดกัน
His best friend begged to be on that boat.เพื่อนสนิทของเขาอ้อนวอนขอขึ้นเรือ
"close friend." Since you're straight, you'll get to hang out with him.เพื่อนสนิทของเขาไปแล้ว ตั้งแต่เธอกลายป็นผู้ชายนั่นแหละ เธอต้องไปกินเขาให้ได้
Why are you doing this to me?เพื่อนสนิทของเธอ ทำไมทำแบบนี้กับฉัน?
I was Heather's best friend.เพื่อนสนิทของเฮเธอร์
Really, I am not upset about Leonard and Priya.เพื่อนสนิทควรจะมาด่าผู้หญิงอีกคน ฉันไม่ได้หงุดหงิดเรื่องเลนเนิร์ดกับปรียาจริงๆ

เพื่อนสนิท ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนสนิท
Back to top