ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นไปไม่ได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นไปไม่ได้*, -เป็นไปไม่ได้-

เป็นไปไม่ได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นไปไม่ได้ (v.) be impossible Ops. เป็นไปได้
English-Thai: HOPE Dictionary
forbid(ฟอร์บิด') vt. ห้าม,ยับยั้ง,ไม่อนุญาต,ป้องกัน,ขัดขวาง,ทำให้เป็นไปไม่ได้., See also: forbiddance n. -forbidder n.
ideology(ไอดิออล'ละจี) n. มโนคติวิทยา,ความคิดที่เป็นไปไม่ได้,ระบบความนึกคิด
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable
impossibly(อิมพอส' ซะบลี) adv. อย่างเป็นไปไม่ได้, ซึ่งทำไม่ได้
improbability(อิมพรอบอะบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
infeasible(อินฟี'ซะเบิล) adj. ปฏิบัติไม่ได้,เป็นไปไม่ได้, See also: infeasibility,infeasibleness n.
preclude(พรีคลูค') vt. ทำให้เป็นไปไม่ได้,ทำให้สิ้นโอกาศ,ป้องกัน,ขจัด,ทำให้หมดข้อสง-สัย., See also: precluion n. preclusive adj.
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
ungovernable(อันกัฟ'เวอนะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ควบคุมไม่ได้,ดื้อรั้น.
unimaginable(ยูนิแมจ'จะนะเบิล) adj. สุดที่จะคนึงคิด,เข้าใจยาก,คาดคิดไม่ถึง,เป็นไปไม่ได้
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ซึ่งปฎิบัติไม่ได้,ใช้การไม่ได้,ไม่เป็นความจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน
improbability(n) ความเป็นไปไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impossibilityการพ้นวิสัย, ความเป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
out of the question (idm.) เป็นไปไม่ได้ See also: ไม่ได้รับอนุมัติ, ไม่ได้รับอนุญาต
beg for the moon (idm.) ขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Syn. cry for
cliffhanger (n.) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
come down to (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้
cry for the moon (idm.) ต้องการหรือขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ Syn. beg for
fat chance (sl.) ความเป็นไปไม่ได้
get down to brass tacks (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้ Syn. come down to
impossibility (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ Syn. inconceivability Ops. possibility
impossible (adj.) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. miraculous, unbelieved Ops. possible
improbability (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: ความไม่น่าจะเป็นไปได้ Syn. impossibility, unlikelihood Ops. possibility, probability
inconceivability (n.) ความเป็นไปไม่ได้ See also: สิ่งที่ไม่น่าเชื่อ, สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น, ความเหลือเชื่อ Ops. possibility
manage (vt.) ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้) See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ Syn. triumph, win through
mirage (n.) ความฝันที่เป็นไปไม่ได้ See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ
reach for the moon (idm.) พยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
unbelieved (adj.) ซึ่งเป็นไปไม่ได้ See also: ซึ่งไม่มีทาง, ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. miraculous Ops. possible
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, it can't be. Snape, he was the...ไม่ เป็นไปไม่ได้ สเนปต่างหากเป็น...
No, that can't be. She just passed away two days ago.ไม่ เป็นไปไม่ได้ ท่านเพิ่งจะเสียเมื่อสองวันนี้เอง
It's stuck to the game. It's impossible. You cheated.ตัวเกมโดนกระแทก เป็นไปไม่ได้ นายโกง
No no, this can't be, get a hold of yourself!ไม่น่ะ ไม่ เป็นไปไม่ได้ ตั้งสติไว้
Master are the most fearfulness he is impossible just look at himท่านอาจารย์เป็นผู้ไร้เทียมทาน เป็นไปไม่ได้ ดูเขาสิ
Because if the magicians doesnt do that, the alternative is impossible for others to live with anyway Wednesday nights the back page doesnt pay very well, so I gamble.เพราะนักเล่นกล ไม่ได้ทำแบบนั้น เป็นหนทางที่ เป็นไปไม่ได้ ไม่ว่าใคร ที่ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนั้น ยังไงก็ตาม โชว์วันพุธ ไม่ค่อยทำเงินสักเท่าไหร่
Right before I hit the ground, when I knew what was about to happen, I had this flash in my head of this girl that I met in Texas, this cheerleader.เพื่ออะไร? เธอกำลังจะได้กลับบ้าน เป็นไปไม่ได้ โอ, มันมากกว่าที่จะเป็นไปได้
George, please! This can't be you. This can't be you.มันเป็นคุณไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ นี่มัน...
No, it's not possible, You can't be here.จอร์จ นอยส์ หรอ เป็นไปไม่ได้ นายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
Britta's irritating, impossible, unpredictable,บริตต้านั้นน่ารำคาญ เป็นไปไม่ได้ คาดเดาไม่ได้
Impossible impossible. We are in a way too different place.เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ พวกเราแตกต่างกันเกินไป
No. That's impossible, even for you.ไม่ เป็นไปไม่ได้ แม้แต่นาย
No way. Impossible. Way too lon chaney.ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ เหมือนกับ ลอน เขนี่
No, it can't be. Today is the 15th.ไม่ เป็นไปไม่ได้ วันนี้วันที่15นี่
I'm telling you... it's impossible.ฉันก็บอกเธออยู่นี่ไง เป็นไปไม่ได้ อย่างที่
Whatever it is, it can't be this. And it can't be her.อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ เป็นไปไม่ได้ และไม่มีทางเป็นเธอ
No. - Man. - This can't happen.ไม่นะ เป็นไปไม่ได้ เขาทำยังงี้กับเธอไม่ได้
No. No, I'm sorry. Absolutely not.ไม่เอา ไม่ ฉันขอโทษ เป็นไปไม่ได้ ไม่มีทาง
And there, impossibly... there was General Richard Philbrick.ตอนนั้นเอง เป็นไปไม่ได้ นายพลริชาร์ด ฟิลบริค
It's small, but it wouldn't be impossible to sneak in and out that way.มันเล็ก เป็นไปไม่ได้ ที่จะมีคนหลบเข้าออกทางนั้น
No way. How is that possible? I Garthed her!ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ ฉันการ์ธหล่อนไปแล้วนี่
Liv, that's not possible. You want me to shut her down?ลิฟ เป็นไปไม่ได้ คุณอยากให้ฉันจัดการเธอ?
No, that's impossible. Nick?ไม่ เป็นไปไม่ได้ นิค
No, this can't fucking be. Lafayette! ♪ To everything, turn, turn, turn ♪ไม่ เป็นไปไม่ได้ ลาฟาเย็ต! To everything, turn, turn, turn
No, that can't be! It has to be here!ไม่ เป็นไปไม่ได้ มันต้องอยู่ที่นี่
No, that's not possible. Run it again.ไม่ เป็นไปไม่ได้ ตรวจอีกครั้งสิ
I love you, damn it. I shouldn't have to say it. So it turnout it's impossible to stay mad during fireworks.พ่อรักลูก ให้ตาย พ่อไม่ควรพูดเรื่องนั้นเลย ดังนั้น กลายเป็นว่า เป็นไปไม่ได้ ที่จะยังโกรธในระหว่างดูพลุ
Everything... everything is gonna be okay.- เป็นไปไม่ได้ ทุกๆอย่างจะต้องไม่เป็นไร
No, that's impossible.ไม่มีทาง เป็นไปไม่ได้ ก่อนอื่นเลย
No, that's impossible. I was just with him!ไม่ เป็นไปไม่ได้ ฉันเพิ่งคุยกับเขา
No,it is not possible! You have soul!ไม่ เป็นไปไม่ได้ แกมีจิตวิญญาณ
Lumen eorum memoria.วันนี้? เป็นไปไม่ได้ ไม่สำหรับคุณ..
He kept saying defaults over 8% were impossible.ค่าเริ่มต้นกว่า 8% เป็นไปไม่ได้ โอ้พระเจ้า.
This is impossible!เป็นไปไม่ได้ ! ไม่มีทาง
That's impossible. They called me.เป็นไปไม่ได้ ก็พวกเขาโทรเรียกผม
That's not possible. Please go away.เป็นไปไม่ได้ กลับไปเสียเถอะค่ะ
Oh, this can't be right. What? Updated estimate.เป็นไปไม่ได้ การปรับปรุงการคาดการณ์
Impossible. My cheating is undetectable.เป็นไปไม่ได้ การหลอกลวงของผมถูกตรวจจับไม่ได้หรอก
That's impossible. He had branch through his gun.เป็นไปไม่ได้ กิ่งไม้ทะลุหน้าอกเขา
This can't be happening to me. How could I lose control like that?เป็นไปไม่ได้ กูคุมตัวเองไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นไปไม่ได้
Back to top