ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉพาะเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉพาะเรื่อง*, -เฉพาะเรื่อง-

เฉพาะเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉพาะเรื่อง (adv.) particularly See also: only, specifically
English-Thai: HOPE Dictionary
bibliography(บิบบลิออก'กระฟี่) n. บรรณานุกรม,รายชื่อหนังสือเฉพาะเรื่องหรือกลุ่มเรื่อง, See also: bibliographic adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม bibliographical adj. เกี่ยวกับบรรณานุกรม
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
corrigendum(คอ'ริเจนเดิม) n. ความผิดที่ควรแก้ไข (โดยเฉพาะเรื่องการพิมพ์ผิด), See also: corrigenda n. ใบแก้คำผิด -pl. corrigenda
yarn(ยาร์น) n. เส้นด้าย (ด้ายดิบหรือใยสังเคราะห์ด้าย,เส้นยาว,นิทาน (โดยเฉพาะเรื่องยาวที่ไม่น่าเชื่อ) vi. ปั่นด้าย,เล่านิทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monographเอกสารเฉพาะเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dab hand (n.) คนเก่งเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง Syn. expert
latch on (phrv.) เข้าสิ่งที่พูด (โดยเฉพาะเรื่องที่ตลก) Syn. catch on
nose about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. poke about
poke about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. nose about
pry about (idm.) เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น) Syn. nose about, poke about
specialized (adj.) เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง Syn. professional, scholarly Ops. artistic, nontechnical
technical (adj.) เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง Syn. specialized, professional, scholarly Ops. artistic, nontechnical
torrid (adj.) ที่มีอารมณ์รุนแรง (โดยเฉพาะเรื่องทางเพศ) Syn. ardent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Exactly what they want us to hear?เฉพาะเรื่องที่พวกนั้นอยากให้เราได้ยิน
Only with good acting.เฉพาะเรื่องที่เล่นดีๆนะ
Only about the money.เฉพาะเรื่องเงินเท่านั้น
Fight Club was the beginning.โดยเฉพาะเรื่องของแกกับชั้น
Our relationship is strictly professional.ความสัมพันธ์ของเราน่ะ เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น
They only tell us what we need to knowพวกเขาบอกเฉพาะเรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้เท่านั้น
Not just in this matter.ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้น
It's brilliant. Especially the part about the party.เยี่ยม โดยเฉพาะเรื่องงานปาร์ตี้
I have been puzzling over how it works... especially how the butterflies fly.ผมงงว่ามันทำได้ยังไง.. โดยเฉพาะเรื่องผีเสื้อ
Well, he's well on his way to falling flat on his face.คงมีให้ดูเยอะเลยแหละ โดยเฉพาะเรื่องฉาวๆ
Civil War, especially.โดยเฉพาะเรื่องสงครามกลางเมือง.
Generally, or to talk about Mr. El-Ibrahim?ไม่รับสายเฉยๆ หรือว่า_BAR_ ไม่รับสายเฉพาะเรื่องอิบราฮิมครับ
How can you be so cold?โดยเฉพาะเรื่องอื้อฉาวของลินเดอร์แมน...
Specifically, your brother.โดยเฉพาะเรื่องของน้องชายคุณ
Specifically,your brother.โดยเฉพาะเรื่องของน้องชายคุณ
Talk about politics and religion. That's always a really good first-date topic.คุยเฉพาะเรื่องการเมืองและศาสนา นั้นแหละ หัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับเดทแรก
Men will tell you what you want to hear, Sparrow.พวกผู้ชายมักจะพูด เฉพาะเรื่องที่เจ้าอยากได้ยินเท่านั้นหล่ะ อย่างกะนกกระจอก
And as for particular weapons, as for your question, let me rephrase it.โดยเฉพาะเรื่องอาวุธนั้น ที่คุณถามถึง ให้ผมพูดซ้ำอีกครั้ง
Let me ask you a question.- หรือเฉพาะเรื่องที่เพิ่งเกิดล่ะ - เริ่มจากสองหรือสาม
Specifically on the environmental front.โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม
He'll tell you exactly what you want to hear, and then turn around and stab you in the back.เขาจะบอกกับคุณเฉพาะเรื่องที่เขาอยากจะฟัง แล้วก็จะหันหลังกลัปทิ้งคุณไว้อย่างนั้น
Emphasis on the word "laid."โดยเฉพาะเรื่อง\"แบบนั้น\" ใช่มั้ย
Particularly my salary.โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนฉัน
Particularly the part about your husbandโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสามีคุณ
So he copped to your girl.ถ้างั้นเขาก็จะโดนข้อหา เฉพาะเรื่องเด็กสาวของคุณเท่านั้น
Especially with the orlando bloom connection. right. since when do you read gossip magazines?โดยเฉพาะเรื่องออแลนโด บลูม \ อ่าใช่ ก็ตั้งแต่เธออ่านหนังสือกอซซิบดารา
No, no, not particularly.ไม่ ไม่ โดยเฉพาะเรื่องนี้ ไม่ งานนี้มันยังงัยกันแน่?
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์
Yeah, listen, they use the flash-forwards to determine the outcome of a particular event, then put money on a sure thing.ใช่แล้ว ฟังน่ะ พวกมันใช้ภาพอนาคต เพื่อตัดสินใจหารายได้ จากบางเหตุการณ์ แล้วใช้เงินลงทุนในเฉพาะเรื่อง ที่เขาแน่ใจแล้ว
Yeah, for that crime.ใช่ ก็เฉพาะเรื่องนั้น
Especially for what concerns men...โดยเฉพาะเรื่องผู้ชาย...
Can't you just focus on your work?ทำไมเธอไม่สนใจเฉพาะเรื่องงานหละ?
Small matter of course, friends of my own decisionsข้าหน่ะ ตัดสินใจเองเฉพาะเรื่องลเ็กๆ น้อยๆ
How much I promise youโดยเฉพาะเรื่องเงินทองข้าไม่มีปัญหาเลยคับ
I can tell he influences your writing, um, especially that story in "the new yorker."ฉันรู้สึกได้ว่าเขามีอิทธิพลต่องานเขียนของคุณ โดยเฉพาะเรื่องที่ได้ลงในเดอะนิวยอร์คเกอร์
Can we just keep this about aria and this unknown boy? Can we do that?ได้ ตกลง เราคุยกันแค่เฉพาะเรื่องอาเรีย กับเด็กหนุ่มลึกลับคนนี้ได้มั๊ย
And not just for what happened in Baghdad.เค้าไม่ได้ลงโทษคุณเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นในแบกแดดเท่านั้นนะ
Especially Derek...โดยเฉพาะเรื่องดีเร็ค...
Oh, I love a good summer starter, especially a big one.โอ้! ฉันชอบมาก เป็นการเริ่มต้นหน้าร้อนที่ดี โดยเฉพาะเรื่องนี้
Although, I do remember reading a very interesting article on something Brazilian.แม้ว่า มันจะน่าอ่านก็ตาม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสาวชาวบราซิลเนี้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉพาะเรื่อง
Back to top