ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เข้าใกล้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เข้าใกล้*, -เข้าใกล้-

เข้าใกล้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าใกล้ (v.) get close See also: close, close up Syn. ใกล้ Ops. ออกห่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)
appulse(อะพัลซ') n. การเข้าใกล้ของวัตถุในอวกาศ (approach)
oncoming(ออน'คัม'มิง) adj. ที่กำลังมา,จวน,ใกล้,n. การเข้าใกล้,การเริ่มมา
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel
English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approachการเริ่มตรวจค้น, การเข้าใกล้ผู้ป่วย, การเข้าถึง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approach (vi.) เข้าใกล้ Syn. come near, near
come close to (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come near, go near
come close to (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come near, go near
come near (vi.) เข้าใกล้ Syn. near
come near (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, go near
come near (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, go near
get near (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, come near, go near
get near to (phrv.) เข้าใกล้ See also: เข้ามาใกล้ Syn. come close to, come near, go near
step over (phrv.) เข้าใกล้
go on for (phrv.) เข้าใกล้ (จำนวนหรือเวลา) Syn. get along, get on, get on for, go on
approach (n.) การเข้าใกล้ Syn. coming, advance, access
approachable (adj.) ซึ่งเข้าใกล้ได้ Syn. accessible
closeness (n.) การเข้าใกล้ Ops. farawayne, farness, remoteness
join up (phrv.) ทำให้เข้าใกล้กันมากขึ้น See also: เกือบติดกัน, เกือบต่อกันมากขึ้น Syn. close up
nearness (n.) การเข้าใกล้ Syn. closeness Ops. farawayne, farness, remoteness
run close (phrv.) วิ่งเข้าใกล้ Syn. run hard
run hard (phrv.) เกือบเข้าใกล้ Syn. run close
sneak up on (phrv.) ค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้ See also: คืบคลานเข้ามา Syn. creep up on, steal up on
stalk (vt.) ย่องเข้าใกล้ See also: ย่องตาม Syn. follow, pursue, trail
stalk (n.) การเดินย่องเข้าใกล้ See also: การเดินย่องตาม Syn. stealthy pursuit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We feel it's really hard to get close to her!พวกเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆ ที่จะเข้าใกล้เธอ
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
Don't you dare get close to her!อย่าบังอาจเข้าใกล้เธอนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The 86 is getting closer.86 เข้าใกล้ GTR มากขึ้น
Closer to Scylla, farther from Wyatt.เข้าใกล้ scylla แต่ห่างกับ Wyatt อยู่ดี
Can you get us a bit closer here?เข้าใกล้กว่านี้ได้ไหม?
We're close get closer put your arms around her okayเข้าใกล้กันอีก เอามือโอบเธอสะ
Approaching guys in a motel room like this -- well, it gets complicated.เข้าใกล้คนในห้องเช่าเช่นนี้-- คือมันค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจยาก อืมม
Approaching the speed of light doesn't slow down time.เข้าใกล้ความไวแสง ไม่ทำให้เวลาช้าลง
Approaching drop zone.เข้าใกล้จุดทิ้งระเบิดแล้ว
Get close to Lon Kirk by any means necessary.เข้าใกล้ชิดลอน เคิร์ก ใช้วิธีไหนก็ได้
Come near my team and I will end you.เข้าใกล้ทีมฉัน ฉันจัดการคุณแน่
Targets closing. Range, 400 meters.เข้าใกล้ป้าหมาย 400 เมตร
How many nights did you spend in Abigail Hobbs' hospital room, Will?เข้าใกล้มาเกินไป คุณใช้เวลา ไปกี่คืนแล้วล่ะที่ ข้างเตียงคนไข้ของอบิเกล ที่โรงพยาบาล วิล
Getting very close to world peace.เข้าใกล้สันติภาพโลกไปทุกทีแล้ว
Get closer. Get closer. Come on.เข้าใกล้อีก เข้ามา เร็ว
A little close, not too farเข้าใกล้อีกนิด ให้ได้ใกล้ชิต
Approaching the event horizon.เข้าใกล้อีเวนท์ฮอไรซอน
Get too close, you risk getting caught.เข้าใกล้เกินไป ก็เสี่ยงที่จะถูกจับ
Go near Faye and her friends, and I promise you'll regret it.เข้าใกล้เฟย์กับเพื่อนๆของเธอ สาบานได้เลยว่า แกจะต้องเสียใจ
I'll be right here. But get close to him, okay?เข้าใกล้ให้มากที่สุด
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ
Quint, if we can get close enough...ควินท์ ถ้าเราเข้าใกล้พอ...
"Filthy muck, putrid bitch", he shouted, approaching me"ปุ๋ยคอกโสมม, หญิงเลวเน่าเปื่อย",\ Nhe ที่การตะโกน, การเข้าใกล้ที่ฉัน
I haven't been able to get near a plane since the war.ผมเข้าใกล้เครื่องบินไม่ได้เลย ตั้งแต่สงครามแล้ว
You'll scare people away.คุณจะทำให้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
Vehicle traveling southbound approaching Chicago city limits.ยานพาหนะกำลังไปทิศใต้ เข้าใกล้เขตเมือง ชิคาโก
Hold it, sister. we're not going near that thing. that missile has a 40-megaton nuclear warhead.ผมไม่เข้าใกล้ไอ้นั่นหรอก ขีปนาวุธนิวเคลียร์ 40 เมกะตัน
The Dread Pirate Roberts is always close to Florin this time of year.โจรสลัดโรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ มักจะเข้าใกล้เมืองฟลอรินในช่วงเวลานี้
Every babe that weeps at your approach, every woman who cries out, "Dear, God, what is that thing?"เด็กทุกคนที่ร้องไห้เพราะตกใจที่เจ้าเข้าใกล้ ผู้หญิงทุกคนย่อมน้ำตาไหล "พระเจ้า นี่มันอะไรกัน"
Oh! That's good!อย่าไปเข้าใกล้คนบ้านั่น
He's a grown-up.ฉันพยายามเข้าใกล้ตัวนาย
Let's not get too close to Robyn, folks. Robyn's a celebrity. He doesn't want to be bothered by scum like us.อย่าเข้าใกล้ เขาดังแล้ว และไม่ยุ่งกับคนอย่างเรา
It was like coming this close to your dreams, then watch them brush past you, like a stranger in a crowd.มันรู้สึกเหมือนการได้เข้าใกล้ จนเกือบถึงความฝันของคุณ แล้วก็เห็นมันเลือนลางหายไปในฝูงชน
It would kill some men ... to get that close to their dream and not touch it.ถ้าเป็นคนอื่นคงตายไปแล้ว ที่ได้เข้าใกล้ขนาดนั้นแต่ไม่ยอมไปต่อ
He was very close to tracking down the knight's tomb.เขากำลังเข้าใกล้มากๆ ในการตามรอยหาสุสานของอัศวิน
Why are you sitting there resting when we're so near the end?ทำไม ลูกยังนั่งพักอยู่ได้ ตอนที่เราเข้าใกล้ตอนจบแล้ว อย่างนี้?
But every time I got near the sheep, I would sneeze.แต่ทุกครั้งที่เข้าใกล้แกะ ฉันก็จามทุกทีเลย
Because the parent birds couldn't get near enough to feed them.เพราะว่าพ่อแม่พวกมัน เข้าใกล้รัง ไปป้อนอาหารพวกมันไม่ได้
I saw him out the window.นี่ไม่ตำเป็นต้องหาข้อผิดอะไรเลย ชายคนนี้ก้อไม่น่าเข้าใกล้อยู่แล้วนะเนี่ย
All those times when you never even let me come near you...ที่ผ่านมา เธอไม่เคยให้ฉันเข้าใกล้ด้วยซ้ำ
Helps them keep their distance. [ Exhales ]พวกเขาจะได้ไม่เข้าใกล้
The closer you get to being a pro... the closer you can get to the client.ถ้าเข้าใกล้กว่านั้น เธอต้องเป็นมืออาชีพ... เข้าใกล้จนเธอสามารถเก็บเหยื่อ

เข้าใกล้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เข้าใกล้
Back to top