ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อันธพาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อันธพาล*, -อันธพาล-

อันธพาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อันธพาล (adj.) delinquent See also: rascally, wayward, rough, unruly, refractory, recalcitrant Syn. พาล
อันธพาล (n.) social evil doer Syn. คนพาล
English-Thai: HOPE Dictionary
buckon. อ้ายหนุ่ม,อ้ายน้องชาย,อันธพาล.adj. ทารุณ,โหดเหี้ยม vt. ใช้ผ้าแข็งเสริมหรือหนุน -S.bully
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
goon(กูน) n. คนโง่,คนทึ่ม,อันธพาล
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
hellion(เฮล'เยิน) n. จอมยุ่ง,คนอันธพาล
hoodlum(ฮูด'ลัม) n. อันธพาล,หัวไม้,วายร้าย,โจร
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascality(แรสแคล'ลิที) n.ความพาล,นิสัยพาล,การกระทำที่เป็นอันธพาลหรือสารเลว
roughneck(รัฟ'เนค) n. อันธพาล,คนที่มีนิสัยหยาบคาย,คนงานเจาะน้ำมัน
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
scalawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scallawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scapegrace(สเคพ'เกรส) n. อันธพาลที่ใช้การไม่ได้,คนที่ใช้การไม่ได้,คนเสเพลที่ใช้การไม่ได้, Syn. rogue,rascal
son of gunn. วายร้าย,อันธพาล,คำที่ใช้ทักทาย (เจ้านั่นเจ้านี่) pl. sons of gun
thug(ธัก) n. อันธพาล,วายร้าย,ผู้ร้าย,ผู้ก่อการร้าย,ผู้ชิงทรัพย์,ฆาตกร, See also: thuggery n. thuggish adj.
tough(ทัฟ) adj. เหนียว,ทนทาน,ไม่เปราะ,บึกบึน,ดื้อรั้น,แข็งแรง,ยาก,ใจแข็ง,ร้าย. n. อันธพาล,วายร้าย. vt. tough it out อดทน., See also: toughish adj. toughly adv. toughness n., Syn. resilient,hardy
turf(เทิร์ฟ) n. สนามหญ้า,ชั้นดินที่มีหญ้าติด,ก้อนถ่านหินชนิดร่วน,เขตอิท-ธิพลของอันธพาล, -Phr. (the turf ทางวิ่งของม้าแข่ง การแข่งม้า กีฬาแข่งม้า) vt. ปกคลุมด้วยสนามหญ้า., See also: turfless adj. pl. turfs,turves
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste
English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
gorilla(n) ลิงกอริลลา,พวกอันธพาล,พวกนักเลง
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
mug(n) เหยือกน้ำ,นักเลง,อันธพาล
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
varlet(n) คนเสเพล,อันธพาล,คนรับใช้,อัศวิน
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
psychopathอันธพาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
roguesอันธพาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoodlumsอันธพาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bully (n.) อันธพาล Syn. coercer
coercer (n.) อันธพาล
rogue (n.) อันธพาล See also: คนเลว, คนเกเร Syn. ruffian, scoundrel
apache (n.) นักเลงหรืออันธพาลในปารีส
yakuza (n.) แก๊งอันธพาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฏหมายในประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mayhem, theft, resisting. All overturned.สารพัด ขโมย อันธพาล เอาทุกรูปแบบ
But, people Stan's a bully.แต่ ผู้คนรู้จัก อันธพาล แสตน
A Rascal doesn't want a muffin?อันธพาล ไม่ต้องการที่มัฟฟินได้หรือไม่
Degenerates!อันธพาล! ไอ้สารเลวเอ้ย!
Scumbags, the lot of them.อันธพาลจำนวนมากของพวกเขา
Young tyrants who bring pain...อันธพาลตัวน้อยที่ชอบกลั่นแกล้ง
Gangsters all over the screen, that's gotta be a turn-on for a top cop like you.อันธพาลทั่วหน้าจอ ที่ต้องได้รับการเปิดใน สำหรับตำรวจด้านบนเช่นคุณ.
Bullets leave bullet marks, shell casings.อันธพาลทิ้งร่องรอยไว้ ลูกกระสุนไง
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า..
What kind of hoodlum would do that!อันธพาลพวกไหนนะที่มันกล้าทำ
There are bullies everywhere.อันธพาลมีอยู่ทุกหนแห่ง
This jerk needs to be taught a real lesson to wake up.อันธพาลแบบนี้ต้องได้รับโทษแบบที่เขาควรจะได้รับ ก่อนที่เขาจะรู้สึกตัว
Bullies don't have a very good track record of messing with the Hummels.อันธพาลไม่เคยบันทึกสถิติกับเรื่อง.. การป่วนกับครอบครัวฮัมเมลหรอกนะ
Why- - Why- - Ya young hoodlum!ทำไมทำไม ยา อันธพาลหนุ่ม!
Me or that, that hoodlum Lampwick?ฉันหรือว่าที่อันธพาล แลมปวิก?
In public restrooms, you're always standing in piss.คุณจะเสร็จเมื่อไร ฉันไม่รู้ คุณมันอันธพาล
No more tomfoolery. No more ballyhoo.เลิกทำอะไรโง่ๆ เลิกนิสัยอันธพาล
The police is investigating gangsters over the dead body which was found at the harbor on the 18thตำรวจกำลังสอบปากคำ บรรดาแก๊งค์อันธพาล ศพของชาย ที่ถูกพบในอ่าวในวันที่ 18
Maybe some of those young punks again.บางทีอาจจะเป็นพวก วัยรุ่นอันธพาลอีกก็ได้.
That's some gangster shit. He's like the thug on your block.ก็แค่กุ๊ย อันธพาลทั่วไป
He's dangerous, careless, the worst kind of bully.เขาอันตราย, เขาเป็นพวกอันธพาล
You're a regular gangster, huh?อ้อ อยู่แก็งอันธพาลสินะ
I've met a lot of misfits before, but you're the worst.ฉันไปเจอพวกอันธพาลมา แต่เธอก็เลวที่สุด
And Ji-hoon could become a drug addict and join the mafia.และ จี-ฮุนจะกลายเป็น คนติดยาเสพติดและเข้ากลุ่มกับอันธพาล
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม"
Not with any stolen money, unless you want to keep on being a thug.แล้วอย่าไปขโมยเงินล่ะ เว้นแต่ว่า เธออยากจะเป็นอันธพาลตลอดไป
A bunch of thugs learning Taekwondo?พวกอันธพาลเรียนเทควันโดงั้นเหรอ
A rumor's spreading that our team's a gang or something.ข่าวลือแพร่ไปทั่วแล้วว่า ทีมเราเป็นอันธพาล
You're nothing but a thug, and you fight like one!นายมันก็แค่กุ๊ย ที่ต่อสู้แบบอันธพาลนั่นแหละ!
Once a gangster, forever a gangster. And you're leading these clowns?เป็นอันธพาลได้ครั้งนึง ก็เป็นไปได้ตลอดชีวิต ตอนนี้ นายเป็นหัวหน้าตัวตลกพวกนี้เหรอ
You want to be gangsters too, huh?พวกนายอยากเป็นอันธพาลใช่ไหม หา
Just so as you gangsters always do, okay?ทำอย่างที่พวกอันธพาลอย่างนายชอบทำได้ใช่ไหม
I used to be one...ฉันเคยเป็นอันธพาล...
What are you, a thug?แกเป็นอะไร อันธพาลเหรอ ?
What, you, you'd prefer me to be a real badass, you know, a gangster, like you see on TV, huh?คุณ คุณชอบให้ผมเป็นคนเลวจริงๆมากกว่า คุณก็รู้ เหมือนพวกแก๊งนักเลงอันธพาล ที่คุณชอบดูในทีวีใช่ไหม
They're gangsters like you said.พวกเขาเป็นแก๊งนักเลงอันธพาลอย่างที่คุณพูด
That guy.. He's the worst...นายมันแย่ นิสัยไม่ดี แล้วก็เป็นอันธพาลอีก
Then my sis left, met a rough-neck and moved to Casper.จากนั้นพี่สาวเราก็ไปคบกับพวกอันธพาลแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่แคสเปอร์
Kid playing basketball across the street witnessed two gangbangers running in there, shooting up the place--มีเด็กเล่นบาสอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้าม เห็นอันธพาล 2 คนวิ่งเข้าไป ยิงจนร้านเปิง
I heard my brother got mixed up with some hoodlums.ผมรู้มาว่าน้องชายผม เข้าไปพัวพันกับอันธพาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อันธพาล
Back to top