ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเด็ดขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเด็ดขาด*, -อย่างเด็ดขาด-

อย่างเด็ดขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเด็ดขาด (adv.) strictly See also: completely, absolutely, without leniency Syn. โดยเด็ดขาด
English-Thai: HOPE Dictionary
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
empery(เอม'พะรี่) n. อาณาจักร,การปกครองอย่างเด็ดขาด
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
teetotal(ทีโท'เทิล) adj. เกี่ยวกับการเลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เด็ดขาด,สมบูรณ์ vi. เลิกเหล้าอย่างสิ้นเชิง,เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด.
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
peremptory(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างกำปั้นทุบดิน,เผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vestedมอบให้อย่างเด็ดขาด, มอบให้อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
resolution (n.) การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด See also: ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ Syn. determination, firmness, purpose
trounce (vt.) ชนะอย่างเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not ever. That means no phone calls.อย่างเด็ดขาด นั่นหมายถึงห้ามคุยโทรศัพท์
Ever. I just want back into the business.อย่างเด็ดขาด ผมแค่อยากกลับมาทำธุรกิจต่อ
In a big way. Brady Sacks?อย่างเด็ดขาดด้วย แบรดดี้ แซคส์หรอ?
And guarantee: no extradition. And we'll also guarantee, the Spanish government will never know about her whereabout.เรารับรองว่ารัฐบาลสเปน จะไม่รู้ที่อยู่ของเธออย่างเด็ดขาดเลยทีเดียว
I will not and I certainly never shall.ฉันจะไม่ยอมสัญญาอย่างเด็ดขาด
We must be careful.รู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ต้องระวังตัวให้ดีล่ะ
If you want my men's protection, you have to earn it.ห้ามมายุ่งกับลูกชายฉัน อย่างเด็ดขาดเข้าใจไหม ผู้ชายมีเต็มเรือ ไปหาพวกเขาสิ
It's not here, Jack. What?และจะไม่มีทางเอามาใช้หนี้ที่ติดค้าง ไว้กับเดวี่ โจนส์ได้อย่างเด็ดขาด
Smoking is not permitted on the train.ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟ อย่างเด็ดขาด
No, I stopped the ponies, man. I stopped it all.ไม่ ฉันเลิกเล่นอย่างเด็ดขาดแล้วพวก ฉันหยุดทุกอย่าง
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ
But she sobered up really, really quickly.แต่เธอว่าเธอจะเลิกดื่ม.. อย่างเด็ดขาดแล้ว
You don't roll over on a badge. not ever.คุณต้องไม่ขายเพื่อนตำรวจด้วยกัน , ไม่อย่างเด็ดขาด
Don't ingest anythingห้ามทดลองกินมันอย่างเด็ดขาด
Until recently, I was cut out of her life completely.จนกระทั้งไม่นานมานี้ ฉันเลยตัดเธอ ออกไปจากชีวิตอย่างเด็ดขาด
I deny this categorically.ผมปฏิเสธเรื่องนี่อย่างเด็ดขาด
I don't do nothing for them ever.ฉันไม่เคยทำอะไรให้พวกมัน อย่างเด็ดขาด
[Young]: We're going to have to do this the hard way.พวกเราคงต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้ว
The source of trouble should be sliced away with a clean cut.ค้นเหตุของปัญหาควรถูกจัดการอย่างเด็ดขาด
The surgeons will attempt to be very aggressive.การผ่าตัดคงจะต้องเป็นไปอย่างเด็ดขาด
And someone needs to make the tough decisions during times of war.ต้องมีใครคอยตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ในช่วงเวลาสงคราม
Wait. No, no, no. Mr. Shue gave us explicit instructions...เดี๋ยวนะ หยุดเลย มิสเตอร์ ชูว์ ออกคำสั่งอย่างเด็ดขาด
The person I absolutely shouldn't be loving.คนที่ฉันไม่ควรรักอย่างเด็ดขาด
And I won't let anything happen to you.และฉันก็จะไม่ยอมให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเธออย่างเด็ดขาด
The only way for me to truly beat him should be on merit.ทางเดียวทีฉันจะชนะเขาได้อย่างเด็ดขาด คิอไร้ความเมตตา
If that were the case, you should have made the decision firmly early on.ถ้าเป็นเรื่องนั้น ลูกควรตัดสินใจอย่างเด็ดขาดได้แล้วนะ
There's absolutely no way that could happen.คงไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาด
Don't you tell father about this!อ้อ ลุงบอกพ่อไม่ได้อย่างเด็ดขาด
You definitely can't let Na Na be the bodyguard in the event.นายปล่อยให้นานาเป็นบอดี้การ์ด ในงานวันนั้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด
The reason why we can't stop until we capture Choi Hee Gon.เราจะหยุดไม่ได้อย่างเด็ดขาด จนกว่าจะจับเชฮีกอนได้
Today we are taking decisive actions... to protect the US economy.วันนี้เรามีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด ... เพื่อปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐ
If they ever found out the truth about the real Charlotte Rhodes, they would never forgive me.ถ้าพวกเขาไม่เคยรู้เรื่องจริง เกี่ยวกับ ชาร์ลีย์ โรดส์ พวกเขาจะไม่ให้อภัยฉันอย่างเด็ดขาด
I wonder what'll happen when Elena finally makes her choice.ฉันสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อเอเลน่าได้เลือกอย่างเด็ดขาด
That's something the gods can't forgive.นั่นเป็นเรื่องที่เทพไม่ยกโทษให้อย่างเด็ดขาด
Ah. There's no vaccine for dengue fever. Oh, look at this.ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีน ที่ใช้ป้องกันไข้เลือดออกได้อย่างเด็ดขาดเลย ดูนี่สิ
Look, I'm so sorry about all this.นายอย่าได้ไปแหยมกับพวกบีสต์อย่างเด็ดขาด
They'd never desert you.พวกเขาไม่ยอมทิ้งเจ้าไปอย่างเด็ดขาด
Holy mother of God, what is this? ♪ I-I-I-I-I-I need, I need you ♪ ♪ I-I-I-I-I-I need, I need you ♪คุณพระคุณแม่เจ้า นี่มันอะไรกัน? ไม่มีทาง ไม่มีทางอย่างเด็ดขาด!
This will not stand!ชั้นรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด!
If we don't act decisively... the war will be at your gate within a fortnight.ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเด็ดขาด สงครามจะอยู่ที่ประตูของคุณ ภายในสองสัปดาห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเด็ดขาด
Back to top