ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสะดวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสะดวก*, -อย่างสะดวก-

อย่างสะดวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างสะดวก (adv.) smoothly
English-Thai: Nontri Dictionary
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conveniently (adv.) อย่างสะดวก Syn. favorably, comfortably Ops. unfavorably
easily (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. effortlessly, facilely, readily Ops. laboriously, weary
effortlessly (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. facilely, readily Ops. laboriously, weary
facilely (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. effortlessly, readily Ops. laboriously, weary
favorably (adv.) อย่างสะดวก Syn. comfortably Ops. unfavorably
comfortably (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
cozily (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, snugly, conveniently, easily Ops. uncomfortably
restfully (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. snugly, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
snugly (adv.) อย่างสะดวกสบาย See also: อย่างสบายๆ Syn. restfully, cozily, conveniently, easily Ops. uncomfortably
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fromthecomfortand safety of your own home.อย่างสะดวกและปลอดภัยในบ้านของคุณเอง
I'm just trying to set your mind at ease, that's all. Sir, I...ฉันแค่พยายามที่จะกำหนดความคิดของคุณได้อย่างสะดวกสบายนั่นคือทั้งหมดที่ ครับผม ...
I got one member in jail, and another in a Wit Pro facility.ฉันมีสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในคุก และได้รับการบริการอื่นๆอย่างสะดวกสบาย
It has less procedure to clear the boarding procedure. They can easily board a plane.พวกเขาจะได้ผ่านขึ้นเครื่องบินได้อย่างสะดวก
This from a guy who bought a dump so he could go through our garbage.ผู้ชายที่จ่ายเงินให้คนของฉัน จนเข้าออกหลังบ้านฉันได้อย่างสะดวก
We built a nice new facility where the prawn can go, he can be comfortable, he can stay there...พวกเราสร้าง สังคมที่สวยงามที่พวกมัน สามารถอยู่ได้ พวกเขาสามารถอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย
They'll be placed in our group facility until then.พวกเขาจะอยู่ในศูณย์ดูแลเด็กของเรา อย่างสะดวกสะบาย
I can make this comfortable for everybody.ผมสามารถทำให้เรื่อง ทุกอย่างสะดวกใจ ขึ้นกับทุกคน
I really think you're gonna be very comfortable hereฉันคิดว่าคุณคงจะพัก อย่างสะดวกสบายตรงนี้
To enter the senate freely.เพื่อที่ท่านจะได้เข้าไปยังสภาสูงอย่างสะดวก
Not much room in that equation for being soft.ไม่มีห้องเพียงพอเพื่อที่จะอยู่อย่างสะดวกสบาย
I suppose I'll take my funds and find some little attractive corner of the world, and while away my days in comfort and anonymity.ฉันหวังจะเอาเงินที่มีซักก้อน แล้วก็หาสถานที่น่าสนใจเล็กๆ ในมุมนึงของโลกใบนี้ และใช้วันเวลาในชีวิตของฉัน อย่างสะดวกสบายโดยไม่มีใครรู้จัก
Will's definitely with them, and it looks like he can move without a problem.วิลต้องอยู่กับพวกเขาแน่ๆ และดูเหมือน เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ อย่างสะดวก
That our luxurious lifestyles turned us into homosexuals.การใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย มันจะทำให้เรากลายเป็นพวกโฮโม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสะดวก
Back to top