ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนักอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนักอก*, -หนักอก-

หนักอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนักอก (v.) worry See also: brood Syn. หนักใจ, วิตก, ลำบากใจ, หนักอกหนักใจ Ops. โล่งอก
หนักอกหนักใจ (v.) be anxious See also: be worried about, be concerned about, be troubled about Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ Ops. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก
English-Thai: HOPE Dictionary
millstone(มิล'สโทน) n. แผ่นหินกลมและหนาของโม่หิน,ภาวะที่หนัก,เรื่องหนักอก, Syn. drag
English-Thai: Nontri Dictionary
millstone(n) สากตำข้าว,หินโม่,เรื่องหนักอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
millstone (n.) ภาวะหนักอกหนักใจ See also: เรื่องหนักอก, เรื่องกลุ้มใจ Syn. impediment, load, responsibility, difficulty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The terrible wrath of Jeff, followed, I'm sure, by the even more frightening whining of Amy.ปัญหาหนักอกเลยล่ะ! แน่ใจได้เลยว่ามีปากเสียงกันแน่ๆ
Because I had is huge thing to shareเพราะฉันมีปัญหาหนักอกจะระบาย
Wow. must be hard thinking everyone's a terrorist.ว้าว ต้องเป็นเรื่อง หนักอกหนักใจแน่ๆ ที่คิดว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย
We've learned many things, and carry more burdens.มีแต่ภาระหนักอกให้คิด
If you've got a problem, you can talk to me about it. Problem shared...ถ้ามีปัญหา เราก็มาคุยกัน แชร์เรื่องหนักอกไง
Don't hold anything back, okay?อย่าเก็บความหนักอกอะไรเอาไว้ โอเคไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนักอก
Back to top