ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาดกระสุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาดกระสุน*, -สาดกระสุน-

สาดกระสุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาดกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, รัวกระสุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anybody can blow anybody away any second.เราทุกคนมีอาวุธ ต่างสาดกระสุนใส่กันได้ ทุกวินาที
Police let fly with a hail of bullets.ตำรวจสาดกระสุนใส่มันเป็นห่าฝน
Just before the Niners jump in, put a bullet in the back of Opie's head.เเค่ก่อนที่พวกไนเนอร์จะมาร่วมเเจม สาดกระสุนปืน ใส่หัวโอปี้จากทางด้านหลัง
You can't just go out there blasting.คุณจะออกไปสาดกระสุนที่นั่นไม่ได้
And they were shooting.- แถมพวกนั้นยังสาดกระสุนเข้าใส่เราอีกด้วย
Ruthless killer, organized crime boss, who's already taken a shot at her.นักฆ่าผู้ไร้ความปราณี หัวหน้าองค์กรอาชญากรรม ผู้ซึ่งเคยสาดกระสุนใส่หล่อน
That's 100 fucking cops shooting 1 ,000 bullets a minute.นั่นมันตำรวจร้อยคน สาดกระสุนพันนัดในหนึ่งนาทีน่ะ
She gave up on the pillow, then sprayed the body with bullets.แล้วก็สาดกระสุนไปที่เหยื่อ
What happens when all of his guards start firing back at you for killing their leader right in front of them?จะเป็นยังไงถ้าองครักษ์พวกนี้ เริ่มสาดกระสุนใส่พวกคุณ โทษฐานเป่าผู้นำเค้าน่ะ ต่อหน้าพวกเขาเนี่ยนะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาดกระสุน
Back to top