ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนาม*, -สนาม-

สนาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนาม (n.) yard See also: lawn, turf, field, ground, playground
สนามกอล์ฟ (n.) golf course See also: golf links
สนามกีฬา (n.) stadium See also: sports stadium, arena, ground for sports
สนามบิน (n.) airport See also: airfield, landing strip, landing ground Syn. ท่าอากาศยาน
สนามฟุตบอล (n.) football field See also: soccer field
สนามมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที, สนามแข่งมวย
สนามม้า (n.) racecourse See also: race track, turf Syn. สนามแข่งม้า
สนามม้าแข่ง (n.) racecourse Syn. สนามแข่งม้า, สนามม้า
สนามยิงปืน (n.) shooting gallery Syn. สนามเป้า
สนามรบ (n.) battlefield See also: battleground
สนามรบ (n.) battlefield See also: front, theatre of war
สนามรบ (n.) battlefield See also: battleground Syn. รณภู, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ
สนามรบ (n.) battlefield See also: battleground Syn. รณสถาน, รณภูมิ, รณเกษตร, สมรภูมิ
สนามรบ (n.) battlefield See also: battleground Syn. รณสถาน, รณภู, รณภูมิ, สมรภูมิ
สนามรบ (n.) battlefield See also: battleground Syn. รณสถาน, รณภู, รณเกษตร, สมรภูมิ
สนามหญ้า (n.) lawn See also: yard Syn. สนาม
สนามหญ้า (n.) lawn See also: turf, grass
สนามหลวง (n.) Royal Plaza; Sanam Luang See also: the Pramane Ground
สนามหลวง (n.) Royal Plaza; Sanam Luang See also: the Pramane Ground
สนามเด็กเล่น (n.) playground
สนามเทนนิส (n.) tennis court
สนามเป้า (n.) shooting gallery
สนามแข่งมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที
สนามแข่งม้า (n.) race course
สนามแม่เหล็ก (n.) magnetic field Syn. สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnet field
สนามไฟฟ้า (n.) magnetic field
English-Thai: HOPE Dictionary
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
airdrome(แอร์' โดรม) สนามบิน., Syn. aerodrome
antiferromagnetic(แอนทีเฟอโรแมกเนท' ทิค) adj., ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก. -antiferroomagnetism n. (antiferomagnetic substance)
antimagnetic(แอนทีแมกเนท' ทิค) adj. ซึ่งต้านสนามแม่เหล็ก (resistant to magnetization)
arena(อะรี'นะ) n. สนามกีฬา,สังเวียน,เวที
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
backyard(แบค'เยิร์ด) n. สนามหลังบ้าน,ลานบ้าน,ด้านหลัง,ความไม่โสมมข้างใน
baseline(เบส'ไลนฺ) n. เส้นฐาน,เส้นหลังของสนามเทนนิส
battlefieldn. สนามรบ
bowl(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปุก,สนาม,ลูกโบว์ลิ่ง,การเล่นโบว์ลิ่ง vi. โยนโบว์ลิ่ง,เล่นโบว์ลิ่ง vt. กลิ้ง,เล่น,เล่นโบว์ลิ่ง
bullring(บูล'ริง) n. สนามกีฬาชนวัว
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
butt(บัท) {butted,butting,butts} n. ปลาย,ส่วนปลาย,ส่วนก้น,ตะโพก,บุหรี่,ตอไม้ ,คนที่ถูกดูถูก,เป้ายิง,สนามยิงปืน,เป้าหมาย,การเอาหัวชน,ถังขนาด ใหญ่ -v. ประชิดใกล้กับ,พุ่งออกชน,ขวิด -Id. (butt in เสือก,ยุ่ง), Syn. end
callow(แคล'โล) adj. ไร้ประสบการณ์,อ่อนหัด,ยังบินไม่ได้ (นกตัวอ่อน) ,ต่ำและเปียกชื้น n. สนามที่ต่ำและเปียกชื้น, Syn. youthful
campfiren. ค่ายกองไฟกลางสนาม
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก
champaign(แ?มเพน') n. ที่ราบ,ทุ่ง,สนามรบ -adj. ราบ,เป็นทุ่ง
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
choose(ชูส) (chose,chosen,choosing,chooses) vt. เลือก,คัดเลือก,สมัคร. vi. เลือก,เลือกสรร,ชอบ. -Phr. (cannot choose but ต้อง,จำต้อง,ก็เลยต้อง) . -Phr. (choose up คัดเลือกคนเล่นลงสนาม), See also: chooser n. ดูchoose choosingly adv. ดูchoose คำที่มีค
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม,เกี่ยวกับโบสถ์,มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.
circus(เซอ'คัส) n. ละครสัตว์,สนามกีฬารูปวงกลม,คณะละครสัตว์,ลานวงเวียนที่ทางแยก,วงแหวน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
cockpit(คอค'พิท) n. ห้องคนขับเครื่องบิน,ช่องลึกสำหรับคนขับในเครื่องบิน รถยนต์ เรือยนต์ สนามรบ,สนามชนไก่
coliseum(คอล'ลิเซียม) n. โรงละครครึ่งวงกลมขนาดใหญ่,สนามกีฬา,โรงละครขนาดใหญ่,ตึกขนาดใหญ่, Syn. colosseum
court(คอร์ท) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบริหาร,ราชสำนัก,สภา,การเกี้ยว,การประจบ,การแส่หาเรื่อง vt.,vi. เกี้ยว,ประจบ,จีบ,แส่หาเรื่อง -Phr. (the Court of St. Jame's ราชสำนักอังกฤษ)
court tennisn. ลานเทนนิส,สนามเล่นเทนนิส
degauss(ดิกอส') vt. ทำให้เป็นกลางด้วยขดลวดที่มีสนามแม่เหล็ก,ขจัดอำนาจแม่เหล็กให้หมดไป,
divot(ดิฟ'วัท) n. ก้อนดินของสนามหญ้า
downcourtadv. ,adj. ไปยังด้านสนามของทีม
electrophoresis(อีเลคโทรฟะรี'ซีส) n. การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าใน ของเหลวนั้น., Syn. cataphoresis., See also: electrophoretic adj.
entrance(เอน'เทรินซฺ) n. การเข้า,ทางเข้า,ปากทางเข้า,การเข้าโรงเรียน,การเข้าสนาม,การเข้ารับตำแหน่ง,การเริ่มลงมือ,วิธีการเข้า,ลักษณะการเข้า -vt. ทำให้ปิติยินดี,ทำให้งงงวย., See also: entrancement n. ดูentrance entrancingly adv. ดูentrance
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
field of honourn. สนามรบ,สนามแข่งชัน
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora
gamma(แกม'มะ) พยัญชนะกรีกตัวที่2 (r) ,ลำดับที่ 3 ของอนุกรม,หน่วยน้ำหนัก ที่เท่ากับหนึ่งไมโครกรัม,หน่วยกำลังสนามแม่เหล็กที่เท่ากับ10-5 gauss
English-Thai: Nontri Dictionary
aerodrome(n) สนามบิน
airfield(n) สนามบิน
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน
arena(n) สังเวียน,สนามกีฬา,สมรภูมิ
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
court(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสำนัก,พระราชฐาน,สภา,การเกี้ยว,การจับ
courtyard(n) สนาม,ลานบ้าน
field(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญ้า,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภูมิ,ขอบเขต,แผนก
fieldwork(n) งานภาคสนาม
grass(n) หญ้า,สนามหญ้า,ทุ่งหญ้า
greensward(n) หญ้าเขียว,สนามหญ้า
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
hippodrome(n) สนามกีฬา,สนามแข่งม้า,โรงละครสัตว์,โรงมหรสพ
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
links(n) สนามกอล์ฟ
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก
paddock(n) คอกข้างสนามม้า
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
playground(n) สนามเล่น
review(n) การวิจารณ์หนังสือ,การสวนสนาม,บทวิจารณ์,การทบทวน
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน
strip(n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน
sward(n) ทุ่งหญ้า,สนามหญ้า,พื้นหญ้า
trench(n) คู,สนามเพลาะ
turf(n) สนามหญ้า,สนามแข่งม้า,การแข่งม้า,หญ้า
yard(n) หลา,เพลาเรือ,สนาม,ลานบ้าน,คอกปศุสัตว์,ที่จอดรถ,กรมตำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
field๑. เขตข้อมูล๒. สนาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
field worker; fieldworkerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fieldworker; field workerคนทำงานภาคสนาม, ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Golf coursesสนามกอล์ฟ [TU Subject Heading]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Playgroundsสนามเด็กเล่น [TU Subject Heading]
Racetracks (Horse-racing)สนามม้า [TU Subject Heading]
Rifle-rangesสนามยิงปืน [TU Subject Heading]
Seaplane basesสนามบินน้ำ [TU Subject Heading]
Stadiumsสนามกีฬา [TU Subject Heading]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้า, แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Friable ร่วนซุย ระดับหนึ่งของความร่วนเหนียว (consistence) ในสภาพดินชื้น ทดสอบในสนามได้โดย ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้บีบเพียงเล็กน้อยดินก็จะแตกออก [สิ่งแวดล้อม]
Grass Drillsการบริหารกายบนสนามหญ้า [การแพทย์]
inductionการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนสภาพของวัตถุโดยสนาม (ดู electrostatic induction และ electromagnetic induction ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mahayana Buddhismพุทธศาสนามหายาน [TU Subject Heading]
Marchingสวนสนาม [TU Subject Heading]
polarizationโพลาไรเซชัน, กระบวนการที่จำกัดให้คลื่นตามขวางสั่นในระนาบเดียว เช่น โพลาไรเซชันของแสง คือ กระบวนการที่จำกัดให้สนามไฟฟ้าของคลื่นแสงสั่นในระนาบเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
Horizon ชั้นดิน, ชั้นดินวินิจฉัย 1) ชั้นดิน คือ ชั้นดินที่แบ่งเป็นชั้น ๆ ขนาน หรือเกือบขนานไปกับผิวหน้าดิน แต่ละชั้นมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และลักษณะอื่น ๆ เช่น สี โครงสร้าง เนื้อดิน การยึดตัวและความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ในสนาม การเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ระบบพื้นฐานการขนส่ง เช่น ถนน ทางรถไฟ สนามบิน การสื่อสาร โทรคมนาคม เป็นต้น อุตสาหกรรมหลัก และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของประเทศหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Pair productionแพร์โพรดักชัน, การแปลงพลังงานจลน์ของโฟตอนหรืออนุภาคที่มีพลังงานสูงให้เป็นมวล เกิดเป็นอนุภาคย่อยและปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้น เช่น การที่รังสีแกมมาหรือรังสีเอกซ์ที่มีพลังงานตั้งแต่ 1.022 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ขึ้นไป ผ่านสนามไฟฟ้ารอบนิวเคลียสแล้วกลายเป็นอิเล็กตรอนและโพซิตรอนที่มีพลังงานเท่ากัน พลังงาน 1.022 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์เทียบเท่ากับมวลนิ่งของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอนรวมกัน
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tเทสลา, สัญลักษณ์ของหน่วยวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก  ดู tesla [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
Turf managementการจัดการสนามหญ้า [TU Subject Heading]
Unified field theoriesทฤษฎีรวมสนามพลัง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
court (n.) สนาม See also: สนามสำหรับเล่นกีฬา Syn. field
ground (n.) สนาม Syn. field, territory
playing field (n.) สนาม Syn. playground
yard (n.) สนาม
golf course (n.) สนามกอล์ฟ Syn. golflinks, green, fairway
golf links (n.) สนามกอล์ฟ Syn. golf course
golflinks (n.) สนามกอล์ฟ Syn. golf course
links (n.) สนามกอล์ฟ Syn. golf course, golf links
arena (n.) สนามกีฬา See also: สังเวียน, เวที Syn. field, ground, coliseum
stadium (n.) สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ Syn. arena, amphitheater, grandstand
coliseum (n.) สนามกีฬาหรือโรงละครขนาดใหญ่
yard (n.) สนามที่มีรั้วล้อมรอบตัวอาคาร
infield (n.) สนามที่รวมพื้นที่ของฐานทั้ง 4 (ทางเบสบอล) See also: สนามกีฬารูปวงรี, ทุ่งนา, ทุ่งปศุสัตว์
hippodrome (n.) สนามที่ใช้แข่งม้า
acrodrome (n.) สนามบิน Syn. airport
airdrome (n.) สนามบิน Syn. acrodrome, airport
airport (n.) สนามบิน See also: ท่าอากาศยาน Syn. airdrome, airfield, aerodrome
aerodrome (n.) สนามบิน (ขนาดเล็ก)
shooting gallery (n.) สนามยิงปืน
battleground (n.) สนามรบ See also: แนวรบ, สมรภูมิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Did you get to the airport late?คุณไปสนามบินช้าหรือเปล่า?
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
Your driver is waiting to take you to the airportคนขับรถกำลังรอพาคุณไปสนามบินอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Um,well,there's a great diner right near granville field.เ่อ่อ มีอยู่ีที่นึงอยุ่ไกล้ๆ สนาม แกรนด์วิลล
The source had to be close to that field, if not in the field.ต้นตอต้องอยู่ใกล้ๆ สนาม ถ้าไม่ได้อยู่ในสนาม
Golf course, country clubs, sloping terrain.สนามกอล์ฟ มันเป็นสโมสร ภูมิประเทศเป็นทางลาด
Yeah, a golf course puts folks through quite a punishment.สนามกอล์ฟทำให้คนหัวเสียมามากต่อมาก
I went all over the golf course.สนามกอล์ฟที่ฉันไปมาทั้งหมด
Fairfield Country Club Junior Champion three years in a row, thank you very much.สนามกอล์ฟแฟร์ฟิลด์ แชมป์เยาวชน สามปีซ้อน
Wembley Stadium. Mr. President, hold on. Chloe, go ahead.สนามกีฬา เวมบลีย์ ท่าน ปธน.
The stadium will be open for use from 9am to 10pm.สนามกีฬาจะเปิดให้ใช้เวลา 9โมงเช้าถึง4 ทุ่ม
Oh, all the stadiums have them now.สนามกีฬาทุกแห่งใช้มัน
Kayseri stadium up in the catwalks.สนามกีฬาเคย์ซีร่า เหนือขึ้นไปบนทางเดินแคบๆ
Yankee Stadium, September.สนามกีฬาแยงกีกันยายน
Yankee Stadium. The museum.สนามกีฬาแยงกี้ส์ พิพิธภัณฑ์
The Ivy bridge riding stables in Brooklyn.สนามขี่ม้าสะพาน Ivy ที่บรู๊คลิน
My turf next time.สนามฉันบ้างนะครั้งหน้า
The field looks good as new.สนามดูดีเหมือนใหม่เชียว
Think about someplace truly diabolical.สนามที่มันโหดเข้าไส้จริงๆ
This pitch, it's gonna change our lives.สนามน มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา.
John F. Kennedy, please.สนามบิน จอนห์ เอฟ เคนเนดี้ ครับ
Airports, malls, trains?สนามบิน ห้าง หรือรถไฟ
Airports, train stations, and bus stations.สนามบิน,สถานีรถไฟ และ ท่ารถ
Gimpo Airport Flight to Chejuสนามบินกิมโพ เที่ยวบินไปเชจู
All European airports are under lockdown.สนามบินของยุโรปทุกแห่ง ถูกปิดหมด
Cardiff, Wales Airport regrets to announce that due to inclement weather, all flights today have been canceled.สนามบินคาร์ดิฟ เวลล์ ขออภัยที่ต้องประกาศว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่แย่ ทุกรอบบินต้องถูกยกเลิกค่ะ
Sir, Cardiff Airport lost contact with the plane.สนามบินคาร์ดิฟขาดการติดต่อ กับเครื่องบินแล้ว
Dubai International. I'm on my way back.สนามบินดูไบ กำลังจะกลับบ้าน
Sheremetyevo International Airport, Moscow, Russiaสนามบินนานาชาติเชอร์เมตเยโว มอสโคว์ รัสเซีย
Logan International Airport.สนามบินนานาชาติโลแกน
Prague Airport yesterday.สนามบินปราก เมื่อวานนี้
But all airfields are closed, so, he won't be flying out.สนามบินปิดหมด มันบินหนีไม่ได้แน่
STANSTED AIRPORT 20 MILES NORTH OF LONDONสนามบินสแตนสเต็ด ห่างจากลอนดอน 20 ไมล์ไปทางเหนือ
The airstrip's on government land.สนามบินอยู่บน\ ที่ดินของรัฐบาล
Incheon Airport? Why?สนามบินอิซอนหรอ ทำไมฮะ
The airfield was a very heavily fortified position.สนามบินเป็นตำแหน่งปราการที่แน่นหนามาก
International airport at 10:45 AM,สนามบินเวลา 10.45 am
This entire arena seems to be laid out like a clock with a new threat every hour, but they stay only within their wedge.สนามประลองนี้มีโครงสร้างเหมือนนาฬิกา เกิดขึ้นทุกชั่วโมง แต่มันจะมาครั้งละซีก
Its A.T. field is too strong.สนามพลัง A.T. ของมันแรงจริงๆ เลย!
The A.T. field of Unit 01 is unstable.สนามพลัง A.T. ของเครื่อง 01 ไม่เสถียรแล้วค่ะ
The target's A.T. field type has changed.สนามพลัง A.T. ของเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง
It's overconcentrating its A.T. field at one point. This will add to the energy of the crash.สนามพลัง AT ของมันแข็งแรงมาก และการตกลงมาก็ยิ่งเพิ่มพลังให้มันค่ะ
The force field it's a dome.สนามพลัง... มันเป็นโดม เราอยู่ที่ขอบสนาม

สนาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
本塁打[ほんるいだ, honruida] Thai: การตีลูกโฮมรันในกีฬาเบสบอลโดยที่ลูกกระเด็นออกนอกสนามแข่ง English: home run (baseball)
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนาม
Back to top