ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีดนาทาเร้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีดนาทาเร้น*, -รีดนาทาเร้น-

รีดนาทาเร้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีดนาทาเร้น (v.) squeeze See also: extort (some thing from someone), fleece, extract Syn. รีดไถ, ขูดรีด
English-Thai: HOPE Dictionary
shave(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนด้วยมีดโกน,ทำให้โกร๋น,ทำให้โล้น,ผ่านไป,เฉียด,แฉลบ,ขูด,ลอก,ตัด,ลดราคา,ชิง,รีดนาทาเร้น,เหนือกว่าเล็กน้อย. n. การโกน,แผ่นบาง,มีดโกน,กบไสไม้,เครื่องขูด,เครื่องตัดเป็นแผ่นบาง, See also: shavab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีดนาทาเร้น
Back to top