ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิงกระหน่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิงกระหน่ำ*, -ยิงกระหน่ำ-

ยิงกระหน่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิงกระหน่ำ (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. สาดกระสุน, รัวกระสุน
English-Thai: HOPE Dictionary
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With a little luck, we'll hammer her into submission before she can bring her broadsides to bear.พร้อมโชคเล็กๆของเรา พวกเราจะยิงกระหน่ำจนมันยอมจำนน ก่อนที่เรือลำนั้นหันด้านข้าง เพื่อแล่นเรือหลบหนีไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิงกระหน่ำ
Back to top