ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นๆ*, -พื้นๆ-

พื้นๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นๆ (adj.) common See also: general
English-Thai: Nontri Dictionary
ordinarily(adv) โดยปกติ,ตามปกติ,ตามธรรมดา,อย่างพื้นๆ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tawdry (adj.) พื้นๆ See also: เรียบๆ Syn. common, general
common sense (n.) การตัดสินแบบพื้นๆ See also: การใช้ความคิดตัดสินเบื้องต้น
facile (adj.) ที่เกี่ยวกับความคิดหรืองานเขียนที่พื้นๆ See also: ไม่ค่อยมีความคิด Syn. superficial
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have them replace all your mediocre bric-a-brac immediately!ผมจะให้เขาเอาของถูกๆ พื้นๆ ของคุณกลับมาคืนที่
I coughed up a whole tribe of pygmies. They started looking at me weird.พื้นๆว่ะ ข้าเคยขย้อนออกมาเป็นคนแคระทั้งเผ่า
I have not been accustomed to such language as this.ฉันไม่ชินกับภาษาพวกพื้นๆ นี่
Yes, sir, it's a simple point.ครับท่าน ประเด็นของผมออกจะพื้นๆง่ายๆ
You know, basically being a fucking Boy Scout.รู้อะไรกันไหม มันก็แค่พื้นๆของการเป็นลูกเสือสำรอง
Actually, it's nothing to do with the father.... มันเป็นเรื่องพื้นๆของการผสมพันธุ์นั่นแหละ
Because right now our primary concern is getting out of here alive.เห็นด้วย เพราะว่า เวลานี้มองเรื่องพื้นๆเลย ต้องออกไปจากที่นี่เอาชีวิตให้รอด
Cosmo. Way too common.อย่างคอสโม่ ไม่แน่พื้นๆ ไปหน่อย
Earlier today I had some cheap wine at the funeral, and combined with the cheap vodka...ก่อนมาขึ้นเครื่อง ฉันดื่มไวน์พื้นบ้านที่งานศพมา และก็มาเจอวอดก้าพื้นๆ อีก
Something simple. Fried fish, a hot soup.อะไรก็ได้พื้นๆ ปลาทอด, ซุปร้อนๆ
That was a basic move actually A very basic move...อันนั้นมันก็พื้นๆอะนะ แบบว่าเบสุดๆ...
The old standby, used to be famous for it.ของพื้นๆ เคยขึ้นชื่อ
Your readers expect grotesqueries and cheap thrills.คนอ่านหนังสือคุณอยากอ่าน เรื่องไร้สาระต่างหาก หรือเรื่องสยองขวัญพื้นๆ
Carpet's unremarkable, except for a stain beneath a thrift-store painting of a schooner lost at sea.พรมพื้นๆ เว้นแต่จะมีรอยด่างอยู่บนพรม ภายใต้ภาพเขียนโหลๆ เรือใบที่หลงในทะเล
Looks just like the regular shit.เหมือนของ พื้นๆทั่วไป
That's a little Flack 101.นั่นมันเพลงพื้นๆ ของแฟล็ก
"what Rombauer's the Joy of Cooking did for standard cooking."เหมือนสนุกกับการเข้าครัว ของรอมเบาเร่อ ซึ่งเป็นอาหารพื้นๆ"
It's overly produced, the lyrics are completely banal.มันถูกผลิตมามากมาย, เนื้อเพลง ก็ธรรมดา พื้นๆ
Just the basics, but look where he lives.แค่พื้นๆ ดูสถานที่ที่เขาอยู่
This is simple, Cass!นี่มันเรื่องพื้นๆ แคส
But if you're looking for some kind of common ground between us, maybe that's it.แต่ถ้าแม่กำลังมองหาเรื่องพื้นๆ ระหว่างเรา, มันก็น่าจะเป็นตามนั้น
It's simple arithmetic. I don't know shit about the law either,เปล่าครับนี่มันคือบทสรุปเชิงคณิตศาสตร์ มันเกี่ยวกับตัวเลขพื้นๆ
It was normal. You know? Nothing freaky.มันก็แบบพื้นๆ อ่ะนะ ไม่มีอะไรพิศดาร
Apart from the genetic targeting, the toxin itself is quite rudimentary.ฉันหมายถึง ถ้าไม่นับว่าเจาะจงเป้าหมายได้แล้ว พิษนี้มันก็งั้นๆ พื้นๆ
Listening to mediocre music majors doing their scales.ฟังเพลงพื้นๆไปตามระดับของพวกเขา
Now, before we get down to brass tacks, some ground rules:ก่อนที่เราจะเริ่มทำความเข้าใจกัน มีกฎพื้นๆคือ
That's the same rationale that was used by the Gestapo and the KGB.นั่นก็แค่หลักการพื้นๆ ที่พวกเกสตาโป กับเคจีบีใช้กัน
Yes. But first, some ground rules.ได้สิครับ แต่ก่อนอื่น กฎพื้นๆ ทั่วไป
Most of these are just your run-of-the-mill dishes, but a few of these I haven't even heard of before.อาหารพวกนี้ โดยส่วนมากก็เป็นแบบพื้นๆ ธรรมดา แต่มีอยู่สองสามอย่าง ที่ไม่่เคยได้ยินมาก่อนเลย
You know, those little filing and putting stuff along. It's tricky.รู้มั๊ยเรื่องบงบิน เก็บของ พรรค์นั้นมันเรื่องพื้นๆ
Of course, a card or letter is just too simple.แน่นอนว่า การ์ด หรือว่า จดหมาย มันดูพื้นๆไป
Okay, if you're going to be gay, you simply must know who that is.ถ้าริจะเป็นเกย์ เรื่องพื้นๆแค่นี้ นายต้องรู้
The Vocal Adrenaline strategy is simple...กลยุทธของโวคัล อดรีนาลีนนั้นพื้นๆมาก...
So as a sign of rebellion you got a tattoo of the most conventional thing you could think of.เพื่อแสดงความเป็นหัวขบถ เธอเลยสัก ลายพื้นๆ ที่เธอคิดได้มาลายนึง
That's the basic idea.ดังนั้น เธอรู้แน่นอนถ้าวาเนสซาพูดความจริง นั่นเป็นความคิดพื้นๆ
You're just an average-looking guy with a big chin.นายมันแค่คนพื้นๆ ที่มีคางใหญ่
But there are some ground rules that do not get broken, or you are on your own.แต่มีกฎพื้นๆที่ห้ามฝ่าฝืนอยู่ หรือไม่นายก็ไปจัดการเอง
You can't blame me for doing a simple background check.คุณจะมาโทษฉันเรื่องที่ตรวจสอบเรื่องพื้นๆนี่ไม่ได้นะ
Just, like I said, general stuff.ก็แค่ของพื้นๆทั่วไป อย่างที่บอกนั่นแหละ
And by alternating hunting grounds, he ensures that neither city pays too much attention to people going missing.และโดยการ สลับกับการออกล่าพวกคนพื้นๆ เขาแน่ใจว่าเมืองไม่ให้ความสนใจมากจนเกินไป กับผู้คนกำลังหายไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นๆ
Back to top