ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิจารณาตัดสิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิจารณาตัดสิน*, -พิจารณาตัดสิน-

พิจารณาตัดสิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิจารณาตัดสิน (v.) try a case See also: judge, judge a case, rule Syn. ชำระความ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
judicable (adj.) สามารถนำไปพิจารณาตัดสินได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In light of these charges, the defendant,Arnold Hollings, is hereby bound over for trial and charged with murder in the first degree.จากข้อที่กล่าวมานี้ จำเลย อาร์โนลด์ ฮอล์ลิ่งส์ ถูกพิจารณาตัดสินว่าเป็นผู้กระทำความผิด ขั้นร้ายแรงที่สุด ในข้อหาฆาตกรรม
Oh, I'm beefing up on your cases to give the FBI's official response on your commutation.อ๋อ ผมกำลังรวบรวมข้อมูลคดีของคุณอยู่ เพื่อที่จะส่งให้ทาง FBI พิจารณาตัดสินคดีของคุณ
When you killed him, we considered the matter settled.เมื่อคุณฆ่าเขา เราจะพิจารณาตัดสิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิจารณาตัดสิน
Back to top