ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอเหมาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอเหมาะ*, -พอเหมาะ-

พอเหมาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอเหมาะ (adv.) appropriately See also: suitably, good Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะ (v.) just See also: suitably, appropriately Syn. พอดี, เหมาะสม, พอเหมาะพอควร, เหมาะเจาะ
พอเหมาะพอควร (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร, พอเหมาะพอดี
พอเหมาะพอดี (adv.) appropriately See also: suitably, moderately Syn. พอดี, พอประมาณ, พอสมควร
English-Thai: HOPE Dictionary
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
mouse(เมาซฺ) n. หนู (pl. mice) อุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์บนจอภาพ, อุปกรณ์นำเข้า (input device) ชนิดหนึ่งมีขนาดพอเหมาะกับมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สามารถเคลื่อนย้ายไปบนผิวพื้นเรียบ ตัวเมาส์นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จะเป็นตัวทำให้เคลื่อนย้าย cursor ไปในทิศทางที่ต้องการได้ ใต้ตัวเมาส์จะมีลูกกลิ้งกลม ๆ ซึ่งจะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนย้ายไปยังทิศทางต่าง ๆ ได้ โดยปกติ เมาส์ของพีซีจะมี 3 ปุ่ม ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มทางด้านซ้าย ระบบวินโดว์ 95 มีการใช้ปุ่มทางขวาของเมาส์มากขึ้น ส่วนเมาส์ของแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว การใช้เมาส์จะมี 3 ลักษณะ คือ กดที่ปุ่มซ้ายหรือขวาเพียงครั้งเดียวเพื่อเลือกคำสั่ง หรือกำหนดภาพ ฯ กด 2 ครั้ง ติด ๆ กันเพื่อเริ่มต้นโปรแกรมหรือเปิดแฟ้มข้อมูล กับกดแล้วลากเพื่อเคลื่อนย้ายข้อความหรือภาพ
plunk(พลังคฺ) vt. เสียบปลั๊ก,โยนเสียงดัง. vi. ตกลงฮวบ,ดีดสายดนตรีดัง. adv. พอเหมาะพอดี
proportional(พระพอ'เชินเนิล) adj. ได้สัด-ส่วน,พอเหมาะ,พอสมน้ำสมเนื้อ,สมควร., See also: proportionality n., Syn. proportionate
suited(ซู'ทิด) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร, Syn. appropriate
English-Thai: Nontri Dictionary
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี
immoderate(adj) มากเกินไป,เลยเถิด,เกินเลย,ไม่พอเหมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fitพอเหมาะ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
irisม่านตา, เยื่อบาง ๆ ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์ตา เป็นส่วนที่เป็นสีของนัยน์ตา เช่น สีดำ สีน้ำตาล หรือสีฟ้า  ม่านตามีช่องกลมอยู่ตรงกลางเรียกว่า พิวพิล ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแสงที่จะเข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pupilรูม่านตา, ช่องกลมตรงกลางม่านตา ซึ่งสามารถปรับให้มีขนาดแคบลงหรือกว้างขึ้นได้เพื่อควบคุมแสงที่เข้าสู่เลนส์ตาให้มีปริมาณพอเหมาะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Standard of Living มาตรฐานการครองชีพ ความพอเหมาะที่สุดทางเศรษฐกิจ การวัดจะใช้ค่าประมาณของรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อคน (real national income per capita) คือผลรวมของสินค้า และบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนประชากรรวมในเวลาเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
presentably (adv.) อย่างพอเหมาะ See also: พอนำเสนอได้ Syn. adequately
timber (n.) ต้นไม้ที่เติบโตในป่า (โดยเฉพาะที่โตพอเหมาะที่จะตัดทำซุง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The dress doesn't fit herชุดนี้ไม่พอเหมาะกับเธอ เธอผอมเกินไป
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was like it was meant to be.พอเหมาะพอเจาะอะไรแบบนี้
Perfect, your bow. You're clutching. Your body's stiff, your elbow locked.ดีมาก จับคันสีให้อยู่ในมุมที่พอเหมาะ ตัวต้องตั้งตรง ข้อศอกให้ตั้งฉาก
In time your fingers can develop a tactile memory forjust the right amount.ไม่ช้านิ้วคุณจะจำได้ว่าแค่ไหน ถึงจะพอเหมาะ
You woulda been about the right age to get caught up in that.คุณคงอายุพอเหมาะพอดีที่จะติดอยู่ในนั้น
Of course, he doesn't know yet that you have an agenda for absolutely everything.แต่นั้นแระ เค้าไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ ทุกอย่างมันพอเหมาะเลยนี่
At the right distance from the sun, not too far, not too near, the Earth's perfect balance enabled it to conserve water in liquid form.ที่ระยะทางพอเหมาะจากดวงอาทิตย์ ไม่ใกล้เกินไป ไม่ไกลเกินไป ดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบของโลก เอื้อต่อการดำรงอยู่ของน้ำ ในรูปแบบของของเหลว
Well... perhaps a more suitable step would be for you to ask me to prom.ถ้าอย่างนั้น อาจจะเป็นได้ว่า ก้าวที่พอเหมาะจะเป็นการที่เธอชวนฉันไปพรอมนะ
Yes, I suppose it is adequate.ใช่ ฉันหวังว่ามันจะพอเหมาะ
I made this notch to indicate optimal cleansing temperature for combination skin.ผมเคยทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้ ซึ่งเป็นอุณหภูมิน้ำที่พอเหมาะ กับผิวผสม
I've been assured the investigation will move swiftly but unexpected fallout of an event like this can always complicate things.ฉันได้รับการยืนยันว่าจะมีการเร่งปิดคดีนี้ แต่การตายแบบพอเหมาะอย่างนี้อาจทำให้พวกเขาสับสนนิดหน่อย
Send him to the mines. We seem in a hurry, right? An attack must be made the right foundation.ส่งมันลงเหมืองไปดีกว่า แกจะนอนอีกนานมั้ย? การโจมตีนั้นจะต้องวางเท้าให้พอเหมาะ
This will give me enough room to pull you backนี้จะเป็นระยะห่างที่พอเหมาะ ที่จะทำให้ผมดึงนายกลับมาได้
Oh, in the right light, your hair looks like strands of lemon diamonds.โอ้ เวลาอยู่ในแสงที่พอเหมาะ ผมเธอเหมือนเกลียวเพชรสีมะนาวเลย
It's just matching our velocity off the right side.มันพอเหมาะกับความเร็วของเรา ทางด้านขวา
Yeah. The tiny man you see when you take enough pills.ใช่ คนตัวจิ๋วที่นายเห็น หลังกินยาในปริมาณพอเหมาะ
Just the right level of moisture.ระดับความชื้นก็พอเหมาะ
But for an Earth-like planet, the distance is just right.แต่สำหรับดาวเคราะห์ที่เหมือนโลก ระยะห่างนั้นพอเหมาะ
We have finally managed to identify one planet that is the right distance from its star to hold water and is the right mass to sustain an atmosphere.ในที่สุดเราก็สามารถระบุดาวเคราะห์หนึ่งดวง ที่มีระยะห่างจากดาวฤกษ์อย่างพอเหมาะ และสามารถรักษาน้ำ และรักษามวลเพื่อคงสภาพบรรยากาศไว้ได้
It does seem a bit... convenient.ดูมันจะพอเหมาะพอเจาะไปหน่อยรึป่าว
All right, so the guy on the left could be the right build for Painter.เอาล่ะ ผู้ชายทางซ้าย น่าจะรูปร่างพอเหมาะกับแพนเทอร์
164 years, I'd say you're due.164 ปี กำลังพอเหมาะสำหรับนายเลย
That's congruent with the size of the victim's feet. Hmm.ขนาดพอเหมาะกับเท้าของเหยื่อ
These were forged in Gondolin by the High Elves of the First Age.นี่ ขนาดพอเหมาะกับเจ้า
Anything in life worth doing is worth overdoing.อะไรในชีวิตของมูลค่าการทำ เป็นมูลค่าทำมากกว่า ปริมาณที่พอเหมาะสำหรับการ ขี้ขลาด
Yes, I think that will work just perfectly.ใช่ คงพอเหมาะพอเจาะเลยล่ะ
So, preceding the interview, you are going to shake Kim's hand, administering a fatal dose of poison with this, a transdermal time-delayed ricin strip.ทำการฉีดยา ด้วยยาพิษร้ายแรงในปริมาณพอเหมาะ ด้วยยานี้ การแทรกซึมผ่านผิวหนังนั้น จะหน่วงเวลา แถบพิษละหุ่ง
Given time, the right stimuli, sometimes it can find an alternate route, but sometimes it cannot.ถ้าให้เวลา และสิ่งเร้าที่พอเหมาะ บางครั้ง มันสามารถ หาทางอื่นได้เอง แต่บางครั้งก็ไม่
The ammonia gives way to crystalline hydrocarbons and breathable air.มีอากาศที่หายใจ พอเหมาะสำหรับองค์ประกอบชีวิต
He snare your friend after the summoning, and slowly worked deep into his brain, until the vision quest popped him up to fruition.มันเล่นงานเพื่อนของเธอหลังจากที่อัญเชิญมา แล้วก็แอบจัดการอะไรๆเงียบๆอยู่ในหัวของเขา จนกระทั่งถึงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ
Make sure that he packs the earth down and gives it a proper drink.บอกเขาปิดดินให้แน่น และให้น้ำให้พอเหมาะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอเหมาะ
Back to top