ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตระการตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตระการตา*, -ตระการตา-

ตระการตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระการตา (adv.) dazzlingly See also: showily, gorgeously Syn. งดงาม, หรูหรา, เลิศ, หรู
ตระการตา (v.) charm See also: enchant, fascinate Syn. ตื่นตา, มีเสน่ห์, ชวนชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, it should be quite a wedding.ใช่ ต้องเป็นงานที่ ตระการตา น่าดู
Spectacular, lt's spectacular,ตระการตาจริงๆ ตระการตาที่สุด
Incandescent marriages to very rich men.ตระการตาเลยล่ะ กับหนุ่มๆ ที่ร่ำรวยมาก
There was a time, not very long ago, when we lived in an enchanted world of elegant palaces and grand parties.นั่นเป็นเวลาไม่นานมากนัก เมื่อพวกเราอาศัยอยู่ในโลกอันตระการตา ของพระราชวังงดงามและบุคคลที่หรูหรา
Jack, this is exquisite work.แจ็ค วิจิตรตระการตามาก
Here, energy puts on a fantastic show every night.ที่นี่, คุณจะได้เห็นโชว์ตระการตา จากพลังงานทุกค่ำคืน
It's a grand house. Not as cosy as Shibden, but very pleasing to the eye.เป็นคฤหาสถ์ที่หลังใหญ่มาก แต่กลับไม่อบอุ่นเหมือนชิบเดน แต่ก็ตระการตามากค่ะ
And is wide and dazzling.มันกว้างใหญ่และตระการตา
The opulence and complexity of this magnificent chandelier... should only be found in the palaces of nobility.ความสวยงามตระการตาของโคมระย้าอันนี้ พบได้ในที่นี่เท่านั้นแหละ เตาผิง
What you have created here is magnifique.คุณกำลังสร้าง ความตระการตา.
Everything else that happens in the meantime is your amazing filler of a game.ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกัน เป็นสิ่งที่คุณช่วยเสริมให้เกมดูตระการตายิ่งขึ้น
This restaurant is exquisite, Frank.ร้านอาหารนี้ตระการตามาก แฟรงก์
The curtain rising over that glorious stage.ผ้าม่านยกขึ้นเหนือเวทีตระการตาเลิศหรู
A most grand reception, King Regis.ต้อนรับได้ตระการตายิ่ง ราชารีจิส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตระการตา
Back to top