ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่ต่อสู้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่ต่อสู้*, -คู่ต่อสู้-

คู่ต่อสู้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่ต่อสู้ (n.) opponents See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival
corrival(คะไร'วัล) n.,adj. คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
indain wrestingมวยปล้ำแบบหนึ่งที่คู่ต่อสู้นอนกลับหัว กลับหางกัน แล้วทำการเกี่ยวขาคู่ต่อสู้ไม่ให้คู่ต่อสู้นอนราบบนพื้นได้
jujitsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu
jujutsu(จูจิท'ซู,จูจูท'ซู) n. ศิลปะป้องกันตัวแบบหนึ่งโดยใช้น้ำหนักและกำลังของคู่ต่อสู้ทำลายการรุกของคู่ต่อสู้เอง. -S.jiujitsu
jump balln. ลูกบาสเกตบอลที่กรรมการโยนขึ้นกลางอากาศให้คู่ต่อสู้แย่งกัน
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
rival(ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ, Syn. competitor,contestant,equal,emulate
rivalry(ไร'เวิลรี) n. การแข่งขันกัน,การเป็นคู่ต่อสู้กัน,การชิงดีชิงเด่น,การตีเสมอ, See also: rivalrous adj., Syn. competition,contest,duel
scissors(ซิส'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล้ำ) การใช้ขารัดตัวหรือหัวของคู่ต่อสู้
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O
uppercut(อัพ'เพอะคัท) n. หมัดสอยดาว,หมัดเสยขึ้น (เช่น เข้าที่คางของคู่ต่อสู้) . vt.,vi. เสยหมัด,ชกด้วยหมัดเสย
wristlock(ริสทฺ'ลอค) n. (กีฬามวยปล้ำ) การจับและบิดข้อมือคู่ต่อสู้, Syn. wrist lock
English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
duelist(n) ผู้ประลองฝีมือ,ผู้ดวลกัน,คู่ต่อสู้
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
foeman(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
rival(adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversary (n.) คู่ต่อสู้ See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู Syn. enemy, opponent
contender (n.) คู่ต่อสู้ See also: คู่แข่ง Syn. challenger, competitor, rival
opponent (n.) คู่ต่อสู้ See also: ฝ่ายตรงข้าม, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ Syn. antagonist, foe, rival Ops. ally, companion, friend
unequals (n.) คู่ต่อสู้ที่ไม่ทัดเทียมกัน See also: คน (ในการแข่งขันใดๆ) ที่ไม่เสมอภาค เช่น ด้านพละกำลัง ความสามารถ ฯลฯ
ace (n.) การเสิร์ฟลูกได้คะแนน (โดยที่คู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสสัมผัสลูกบอลสำหรับกีฬาวอลเล่ย์บอลหรือเทนนิส)
barrage (vt.) โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
break back (phrv.) ชนะคู่ต่อสู้ (ที่เป็นฝ่ายเริ่มเกม) (กีฬาเทนนิส)
flatten (vt.) ปราบ (คู่ต่อสู้) See also: คว่ำ, ล้ม Syn. defeat, prostrate
floor (vt.) คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย) See also: ล้ม Syn. knock down, deck
give away (phrv.) (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)
knockout (n.) การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง
knockout (n.) หมัดที่ชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง See also: หมัดน๊อคเอาท์
KO (n.) การชกคู่ต่อสู้ให้ล้มลง (มาจากคำว่า knockout เป็นคำไม่เป็นทางการ) See also: การน๊อคคู่ต่อสู้ Syn. knockout
outflank (vt.) จู่โจมด้านข้างของคู่ต่อสู้ See also: โอบล้อมด้านข้างเพื่อโจมตี
six points (n.) การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้ See also: (กีฬาอเมริกันฟุตบอล) Syn. goal, score, maker
touchdown (n.) การได้6คะแนนเพราะครองบอลเข้าประตูคู่ต่อสู้ได้ See also: (กีฬาอเมริกันฟุตบอล) Syn. goal, score, six points, maker
win something hands down (idm.) ได้มาง่ายๆโดยไม่มีคู่ต่อสู้
wristlock (n.) การบิดและมัดข้อมือของคู่ต่อสู้ในกีฬามวยปล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your opponents are dangerous, but careless.คู่ต่อสู้ของคุณอันตราย แค่ประมาท
My opponent was KOH.คู่ต่อสู้ของฉันคือ โก
Your opponent will be paralysed.คู่ต่อสู้ของท่านก็จะเป็นอัมพาต
Your next opponent will be me.คู่ต่อสู้คนต่อไป คือข้า
Decade's next opponent isคู่ต่อสู้คนต่อไปของ ดีเคด ก็คือ...
Variable acceleration. Fighters work at the same pace.คู่ต่อสู้จะฉวยโอกาสนั้น
They were evenly matched.คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อ
Some opponents are defeated...คู่ต่อสู้บางคนก็พ่ายแพ้
Professional opponents. Guys who lose all the time.คู่ต่อสู้มืออาชีพ คนที่แพ้ตลอด
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน?
At her level, she is no match for you at all.ด้วยฝีมือระดับนางย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่าน.
The fact is that you underestimated your competition.อันที่จริง แกประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป
You're rewarded the more you punish your opponent.ยิ่งเล่นงานคู่ต่อสู้ คุณยิ่งได้รางวัล
Even if it is against Slytherin.ถึงแม้คู่ต่อสู้คือสลิธีริน
On the count of three cast your charms to disarm your opponent.พอฉันนับถึงสาม ร่ายคาถาปลดอาวุธคู่ต่อสู้ แค่ปลดนะ
You're no match for meเธอไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉันหรอก
In Taekwondo, it's against the rules to punch your opponent's face!ในเทควันโด ถ้านายชกหน้าคู่ต่อสู้ ถือว่าผิดกติกา!
So drive your opponent all the way to the corner.ดังนั้น ต้อนคู่ต่อสู้ให้เข้ามุมไว้
You're no match for him.นายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้
Only compared to his opponent.เมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ของเค้า
Hataki-comi is a movement a smaller opponent uses to throw a larger opponent off balance.ฮาตากิ-โคมิ คือ การเคลื่อนไหวที่คู่ต่อสู้ที่ตัวเล็กกว่า ใช้ล้มคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่า
But he's an up and coming fighter in Japan. And his opponent's Kim Jong-ho.แต่เค้าขึ้นมาระดับแนวหน้าไม่นาน ส่วนคู่ต่อสู้คือคิม จอง โฮ
So the fighter who'll be replacing him is a fighter by the name Kang-ho.ดังนั้นคู่ต่อสู้จึงมีการเปลี่ยนตัว เป็น คัง โฮ
Practicing martial arts requires a suitable opponent.การฝึกฝีมือ ต้องการคู่ต่อสู้ที่เหมาะสม
You little bitch, you're no match to me.คุณมันไอ้หมาลอบกัด นางมารน้อย หล่อนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันหรอก
But the biggest opponent is yourselfแต่คู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือ ตัวของเจ้าเอง
He's a professional. I saw him fight in Paris. He knocked a guy out in the eighth round.นักชกอาชีพ ฉันเห็นเขา ในปารีสน็อคคู่ต่อสู้ยก 8
Holding it vertically, throw the coin at the opponent's brow.ถือไว้ในแนวตั้งและปาไปที่หน้าผากของคู่ต่อสู้
See, you have to pay for your enemies' hospital bills.ดู คุณจ่ายไปสำหรับ\บิลค่ารักษาพยาบาลคู่ต่อสู้ของคุณ
You have to read your opponent's mind.เราต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้กำลังคิดอะไร
You know where your opponent will attack.รู้ไหมว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีที่ไหน
You know where your opponent will attack.แกรู้ว่าคู่ต่อสู้จะโจมตีตรงไหน
The fucker's no match for Sang-ho.ไอ้ระยำนั่นมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซังโฮหรอก
And we don't know jack about the enemy.แล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคู่ต่อสู้
It is time to announce Denis KANG's opponentแล้วต่อไปจะเป็นการ จับคู่ต่อสู้ของ แดนิส คัง
He beat his opponent in just 1 second He's Neul Paran High's star judo playerเค้าล้มคู่ต่อสู้เพียงแค่ 1 วินาที เค้าเป็นนักยูโดของโรงเรียนมัธยมนึลพารัน
And you've been playing without an opponent.คุณเล่นมาพักนึงแล้วโดยไม่มีคู่ต่อสู้
You've met your match, you foul bellowing beast!แกพบคู่ต่อสู้แล้ว เจ้าสัตว์ประหลาดน่ารังเกียจจอมโวยวาย
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่ต่อสู้
Back to top