ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำให้การ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำให้การ*, -คำให้การ-

คำให้การ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำให้การ (n.) testimony See also: statement, answer, plea Syn. ข้อเท็จจริง, ปากคำ
English-Thai: HOPE Dictionary
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
witness(วิท'นิส) n. พยาน,ผู้เห็น,ผู้เซ็นชื่อรวมเป็นพยาน,หลักฐาน,คำให้การเป็นพยาน vt.,vi. ดู,เห็น,เห็นด้วยตา,เป็นผู้ลงนามร่วม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลักฐาน, See also: witnessable adj. witnesser n., Syn. testifier,evidence
English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affidavitคำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dying declaration; death-bed declarationคำให้การขณะใกล้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert evidence; expert testimonyคำให้การของพยานผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleading in the alternativeคำให้การภาคเสธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleaคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
responsive pleadingคำให้การแก้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
testimonyคำให้การ (ของพยาน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defence๑. การป้องกัน (ก. อาญา และ ก. ปกครอง)๒. การกระทำเพื่อป้องกัน (ก. อาญา)๓. ข้อต่อสู้ (ก. แพ่ง)๔. คำให้การต่อสู้คดี (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcript๑. บทสำเนา, ใบสำเนา, ใบแสดงผลการศึกษา๒. คำให้การของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dying declarationsคำให้การขณะใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defense (n.) คำให้การ See also: คำแก้ตัว, คำอ้างเหตุผล, คำแก้ต่าง, การแสดงหลักฐาน, หลักฐาน, การเป็นพยาน Syn. argument, excuse, justification
deposition (n.) คำให้การของพยาน Syn. legal evidence
legal evidence (n.) คำให้การของพยาน
affidavit (n.) คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร
attestation (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. declaration
testimony (n.) คำให้การภายใต้การสาบาน Syn. attestation, declaration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
The deposition was sealed by a grand jury.คำให้การ ถูกผนึกโดยคำสั่งศาล
All the chatter, all the traffic concurs, there's going to be a terrorist strike on London, a big one.คำให้การ และเส้นสายทั้งหมด ของผู้ก่อการร้ายที่ต่อต้านลอนดอน ตัวการใหญ่
These are your statements, correct?คำให้การของคุณ ถูกต้องมั้ย
Your testimony's gonna make it possible to put away Alberto Rose for a long time.คำให้การของคุณจะทำให้เรา ขังอัลเบอโตไว้ได้อีกนาน
Was your testimony meant to be a resignation?คำให้การของคุณจะเป็นการส่งท้ายจากเอฟบีไอหรือเปล่า
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
My testimony is based on my professional--คำให้การของฉันมาจากความชำนาญการ...
Your statement says that you and Jimmy first met Kate on Friday night.คำให้การของนายบอกว่า นายกับจิมมี่เจอเคทครั้งแรก ในคืนวันศุกร์
My testimony will be your brother let me in.คำให้การของผมก็คือ พี่ชายของคุณให้ผมเข้ามา
That was quite an amazing story that poor woman told.คำให้การของผู้หญิงคนนั้น ฟังดูแล้วมันเหลือเชื่อจริงๆ
This woman's testimony is enough to bring them down.คำให้การของผู้หญิงคนนี้ มากพอจะโค่นพวกมันลงได้
Sloane Moseley's deposition?คำให้การของพยาน สโลน โมสลี่
Eyewitness testimonials are notoriously unreliable.คำให้การของพยาน เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
Deposition...คำให้การของพยาน... .
These witness descriptions are all over the map.คำให้การของพยานมั่วซั่วไปหมด
Leanne Tipton's statement about the rape-- it's off.คำให้การของลีแอนน์เรื่องการข่มขืน มันแปลก หมายความว่ายังไง
Clarke used to channel money to the terrorists responsible for the downing of flight 1-9-7.คำให้การของเกรย์สัน ให้รายละเอียด ถึงแผนการ ที่คลาร์กใช้เป็นช่องทางผันเงิน ให้ผู้ก่อการร้าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตกของ เที่ยวบิน 1-9-7.
His testimony is gonna be amazing.คำให้การของเขา จะเป็นที่น่าทึ่ง
His testimony was gonna put Uncle Howard in prison for the rest of his life.คำให้การของเขาจะส่ง ลุงโฮเวิร์ดเข้าคุกไปตลอดชีวิต
The guy's alibi is water, bloody clothes, and he's a runner.คำให้การของเขาไม่มีอะไรเลย เสื้อเต็มไปด้วยเลือด และเขาเป็นคนวิ่งหนี และฆ่าเธอ
Affidavit of the minor Jason Sloan.คำให้การของเจสัน สโลน
It's her word against mine.คำให้การของเธอตรงข้ามกับของฉัน
Her testimony's going to be vital to maintain the custody.คำให้การของเธอสามารถช่วย ให้ผมยังคงมีสิทธิในการดูแลได้
Your friends' testimonies don't help as well.คำให้การของเพื่อนแกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
Our testimony alone will put Self away.คำให้การของเราเพียงอย่างเดียว จะทำให้เซลฟ์รอดไป
Jergens depos.คำให้การคดีเจอร์เกนส์
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์
Statement from his wife, Rachel.คำให้การจากภรรยาของเขา ราเชล
His statement is vital in making a case against the suspect.คำให้การณ์ของเขาสำคัญมาก ต่อการนำมาแย้งความผิดของจำเลย
This testimony is an insult to a great house.คำให้การณ์นี้ ดูหมิ่นตระกูลใหญ่อย่างยิ่ง
That testimony wouldn't happen to involve pinning the riot on me.คำให้การนั่นคงจะไม่ได้ โยนความผิดมาให้ผมนะ
Witness statement giving hines an alibi,another suspect.คำให้การพยานทำให้ไฮนส์มีพยาน กับผู้ต้องสงสัยคนอื่น
The word of a meth head.คำให้การพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
Sworn statements on your desk.คำให้การอยู่บนโต๊ะคุณ
Any briefings on this homicide include the Secretary of Homeland Security.คำให้การเกี่ยวกับฆาตกรรมครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับเลขาธิการ ของกระทรวงความมั่นคงของรัฐด้วย
Your statement of cooperation.คำให้การในความร่วมมือของนาย
New testimony has implicated that former President Reynolds was complicit in the falsification of her brother's death.คำให้การใหม่ได้สรุปแล้วว่า อดีตประธานาธิบดีเรย์โนลด์มีส่วนรู้เห็น ในการหลอกลวง
According to the testimony, the boy looks guilty. Maybe he is.ตามคำให้การของเด็กที่มีลักษณะความผิด บางทีเขาอาจจะ
According to the police testimony, the boy was questioned in the kitchen, while the body of his father was lying in the bedroom.ตามคำให้การของตำรวจเด็กก็ถามในครัว ในขณะที่ร่างกายของพ่อของเขากำลังนอนอยู่ในห้องนอน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำให้การ
Back to top